Czech to English<br/> Dictionary of Logistics

Czech to English
Dictionary of Logistics

 Czech to English<br/> Dictionary of Logistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
administrace   administration ; disposal
aktivace   activation
aktivita   activity ; action
alarm   alarm ; alert
algoritmus   algorithm
alternativa   alternative
atmosféra   atmosphere ; air
autor   author
autorizace   authority ; authorization ; authorisation
autorizování   authorization ; authorisation

B
balení   packing
bohatý   rich
čas   time ; fourth dimension

C
celek   total ; aggregate
celkový   full ; total
celý   entire ; total
cena   price ; cost
cena   price
čin   action
clo   duty ; tariff
cyklus   cycle

D
data mining   data mining
databáze   database
deska   board
detail   detail ; item ; point
díl   part ; share ; portion
distribuce   distribution ; dispersion
distribuce   distribution
distributor   distributor ; distributer
dodavatel   supplier ; provider
dodávka   van
dokončit   finish ; complete
dokument   document
doprava   transport ; shipping ; transportation
doprava   transportation ; transport ; transfer ; conveyance
doprava   traffic
dopravce   carrier ; common carrier
dopravné   freight ; freightage
dopravník   conveyor belt ; conveyer ; conveyor ; transporter
dovážet   import
dovoz   import ; importation
dusík   nitrogen

E
elektronická pošta   e-mail ; electronic mail

F
fungování   operation ; functioning
funkce   function ; office
funkční   functional

G
globalizace   globalization ; globalisation

H
hádat se   argue
hlavní   main ; chief ; principal ; master
hlavní město   capital
hodina   hour
hodlat   plan ; be after
hodnota   value
hodnotit   rate ; grade
hustota   density ; denseness

I
Internet   internet
internetová stránka   website ; site
inventář   inventory
inventarizace   inventory ; stocktaking

J
jednat   act ; move
jih   south
jízdné   fare ; transportation

K
kabel   cable
kalkulace   calculation ; computation
kanál   channel
kapacita   capacity ; content
kapitál   capital ; working capital
kartel   trust ; cartel
kategorizace   categorization ; categorisation ; classification
kód   code ; computer code
kompetence   competence ; competency
kompletní   complete ; consummate
komponenta   component
koncepce   concept ; conception
konfigurace   configuration ; constellation
konsorcium   consortium ; pool ; syndicate
konstrukce   structure ; construction
kontejner   container
kontrakt   agreement ; understanding
kontrola   control
kontrolovat   control ; command
kontrolovat   audit ; inspect
kurýr   messenger ; courier
kus   part ; portion
kvalita   quality
kyslík   oxygen

L
logistika   logistics

M
maloobchodník   retailer ; retail merchant
množina   set
množství   bulk ; volume
mobilní telefon   cellular phone ; mobile phone
model   model

N
nabídka   bid ; tender
nadvláda   dominance ; ascendancy ; ascendency
nákladní list   bill of lading ; waybill
náklady   cost
naplánovat   plan
nařídit   order ; enjoin
nařízení   decree ; edict ; fiat ; order
navrhnout   design ; plan
normalizace   standardization ; standardisation ; normalization ; normalisation
nositel   carrier ; bearer
nynější   present

O
obchod   business
objednávka   order ; purchase order
obrat   dollar volume ; turnover
obsluha   service
obsluhovat   operate ; control
očíslovat   number
odeslání   dispatch
odhodit   discard ; toss ; throw out ; cast out ; throw away
odpad   waste
ohebnost   flexibility ; flexibleness
ohodnotit   measure ; evaluate ; valuate ; assess ; appraise ; value
ohrada   fence ; fencing
omezení   constraint ; restraint
opatření   procurement ; procurance ; procural
operace   operation
optimalizace   optimization ; optimisation
organizace   organization ; organisation
organizace   ordering ; order
ověření   authentication ; certification

P
paleta   palette ; pallet
palubní deska   dashboard ; fascia
plán   plan
plánování   planning
pokládat   put ; set ; place ; position ; lay
pořádek   order
pořizování   buying ; purchasing
potrubí   pipeline ; line
potvrzení   confirmation ; verification ; check ; substantiation
povolení   license ; licence ; permit
pozice   position ; post ; place ; situation
pramen   origin ; source
přednostní právo   prerogative ; privilege ; exclusive right
předpověď   prediction ; forecasting ; prognostication
předpověď   prognosis ; forecast
představovat   introduce ; present
přetížit   overload
přichystat   prepare ; set up ; ready
příčina   cause
příjemce   consignee
příkaz   order
příloha   attachment
přimět   cause ; induce ; make
příspěvek   contribution
přístupnost   approachability ; accessibility
procedura   procedure ; process
proces   process ; physical process
prodávající   seller ; vender
produkce   production
produkt   product ; production
produktivita   productiveness ; productivity
propojovat   connect ; link ; link up
prospěch   reward ; advantage
prostý   apparent ; evident ; manifest ; patent ; plain ; unmistakable
protokol   protocol ; communications protocol
průměrný   average ; mean
prvek   element
prvotřídní   first-rate ; tiptop ; top-notch

R
ratifikace   ratification ; confirmation
reklama   promotion ; publicity
reportáž   report ; account
řidič   driver
rovný   flat ; level ; plane
rychlík   express ; limited
rychlost   speed ; velocity

S
sdružení   association
sečíst   tot ; tot up ; sum ; add ; tally
segmentace   division ; partition ; segmentation
sever   north
shoda   agreement ; accord
síť   network ; web
sjednocení   fusion ; merger ; unification
skladiště   storehouse ; depot ; storage
skladiště   warehouse ; storage warehouse
služby   services
směna   exchange ; interchange
smlouva   contract
smysl   meaning ; significance ; import
současnost   present ; nowadays
spoj   articulation ; join ; joint
spojení   connection ; connexion ; link
strategie   scheme ; strategy
střední hodnota   median ; median value
střední hodnota   mean ; mean value
svazek   bundle ; sheaf
systém   system ; scheme

T
transakce   transaction

U
uhlík   carbon
ukázat   show ; exhibit ; present ; demonstrate
umělá inteligence   artificial intelligence ; AI
úřad   agency ; bureau ; office ; authority
uspořádání   arrangement ; organization ; organisation
užitečné zatížení   cargo ; lading ; freight ; load ; payload ; shipment
užitek   avail
úzké místo   constriction ; bottleneck ; chokepoint

V
váha   weight unit ; weight
váha   weight
velkoměsto   city ; metropolis
většina   majority ; bulk
vlastnost   feature ; characteristic
vodík   hydrogen ; H
volba   choice ; selection
volt   volt ; V
východ   east
výhoda   advantage ; vantage
vyjádřit   express ; state
vynechat   neglect ; pretermit ; omit ; drop ; miss ; leave out ; overleap
výnos   return ; take ; proceeds ; yield ; payoff
výroba   fabrication ; manufacture ; manufacturing
výroba   production
výtěžek   profit
vývoz   export ; exportation
vzduch   air

W
webový prohlížeč   browser ; web browser
World Wide Web   WWW

Z
zákazník   customer ; client
zakódovat   code ; encipher ; cipher ; encrypt
zákon   act ; enactment
zaměstnání   occupation ; job
západ   west
zásilka   consignment
zboží   merchandise ; ware
zboží   commodity
změřit čas   clock ; time
zmírnit   cushion
zpoždění   delay ; postponement
zpracovat   process ; treat
zpráva   message
způsob   manner ; mode ; style ; way ; fashion


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.