Czech to English<br/> Dictionary of Marketing

Czech to English
Dictionary of Marketing

 Czech to English<br/> Dictionary of Marketing

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
adresa   address
alokace   apportionment ; allocation
analýza   analysis ; analytic thinking
autor   author
autorizování   authorization ; authorisation
autorské právo   copyright ; right of first publication

B
bezpečí   security
bohatství   wealth ; riches
budoucnost   future ; futurity
burza   exchange

C
cena   price
cena   price ; cost
cena   price
cena   worth
četnost   frequency ; relative frequency
cíl   goal ; destination
cyklus   cycle

D
databáze   database
demografie   demography ; human ecology
deprese   depression
diferenciace   differentiation
diferenciace   differentiation ; distinction
distribuce   distribution
distribuce   distribution ; dispersion
distributor   distributor ; distributer
dobro   good ; goodness
domov   home ; place
doprava   transport ; shipping ; transportation
doprava   transportation ; transport ; transfer ; conveyance
dosah   reach ; range
dosah   range ; scope
dosahovat   reach ; attain
dosahovat   achieve ; accomplish ; attain ; reach
dotazník   questionnaire
druh   brand ; make
dumping   dumping

E
evoluce   evolution ; development
experiment   experiment ; experimentation

F
funkce   purpose ; function

G
globalizace   globalization ; globalisation
grant   allowance

H
hodnocení   evaluation ; rating
hodnocení   appraisal ; assessment
hodnota   value
hodnota   worthiness
hodnotit   rate ; grade
hospodářský cyklus   business cycle ; trade cycle

I
identifikace   designation ; identification
identifikovat   identify ; place
implementace   execution ; implementation
informace   information
informace   information ; info
informace   data ; information
informátor   informant ; source
integrace   integration
Internet   internet
internetová stránka   website ; site
intranet   intranet
investovat   invest

K
kategorizace   categorization ; categorisation ; classification
kauza   lawsuit ; case ; cause
klient   client
kmitočet   frequency
kombinace   combination
kombinování   combination ; combining
komplexnost   complexity ; complexness
komunikace   communication ; communicating
konkurence   competition
kontrola   control
kontrola   supervision ; supervising
kopie   copy
kopírovat   copy ; re-create
kormidlování   steering ; steerage
korporace   corporation ; corp
krize   depression ; slump
kultura   culture ; civilization
kvalita   quality

L
loajalita   loyalty ; trueness
logistika   logistics

M
maloobchodník   retailer ; retail merchant
management   management
management   management ; direction
marketing   marketing
mecenášství   backing
měření   measurement ; measuring ; mensuration
mise   mission ; military mission
místo   place
místo   place
množství   amount
množství   bulk ; volume
monopol   monopoly
motivace   motivation ; motive
myšlenka   idea ; thought

N
nabídka   offer ; offering
nabídka   bid ; tender
nahrazení   substitution
náklady obětované příležitosti   opportunity cost
napodobit   copy ; imitate
nařízení   decree ; edict ; fiat ; order
návrh   proposal

O
obal   packaging
obraz   image
obraz   picture ; image
obsluha   service
obyvatelstvo   population
odezva   feedback
odhadnutí   estimation
odvod   levy
ohebnost   suppleness
ohebnost   flexibility ; flexibleness
ohodnotit   price
okolí   environment ; environs ; surroundings
oligopol   oligopoly
opis   transcript ; copy
organizace   organization ; organisation
organizace   ordering ; order
orientace   orientation
osobnost   personality
ovlivňovat   influence

P
plánování   planning
plánování   scheduling
platnost   validity ; validness
poctivý   good ; upright
podílení se   participation
podnik   company
podpora   subsidy
podpora   support
pokládat   put ; set ; place ; position ; lay
pomoc   help ; aid ; assistance
poplatek   due
poplatek   charge
poplatek   fee
poptávka   demand
pořízení   purchase
pořizování   buying ; purchasing
postihnout   affect
potvrzení   confirmation ; verification ; check ; substantiation
použitelnost   handiness ; accessibility ; availability
povaha   nature
povýšení   promotion ; advancement
pozice   position ; post ; place ; situation
pozice   position ; place
pramen   origin ; source
předat   pass on ; give
předpoklad   hypothesis
předpověď   prediction ; forecasting ; prognostication
předpověď   prediction ; prevision
předpověď   prognosis ; forecast
představit si   visualise ; envision ; fancy
příjemce   recipient ; receiver
příležitost   chance ; opportunity
případ   case ; instance
procedura   procedure ; process
proces   process ; physical process
proces   trial
produkt   product ; production
produktivita   productiveness ; productivity
prohlášení   resolution ; declaration
proměnlivost   variability ; variableness
proměnná   variable
propagace   advertisement ; ad ; advertising ; advert
prospěchářství   utilitarianism
prosperita   prosperity ; successfulness
prospěšný   beneficial ; good
prostředí   milieu ; surroundings
prostředí   environment
pružnost   give ; springiness
pružnost   elasticity ; snap
pružnost   bendability ; pliability
psychologie   psychology ; psychological science

R
recese   recession
reklama   promotion ; publicity
relace   relation
rival   competitor ; rival ; challenger
rozhodnutí   adjudication
rozpočet   budget
rozsudek   opinion ; ruling
různorodost   heterogeneity ; heterogeneousness

S
sbírka   collection
segmentace   division ; partition ; segmentation
sloužit   service ; serve
směna   exchange ; interchange
smíšenina   mixture
smysl   meaning ; significance ; import
sociální třída   class ; stratum ; social class
sortiment   assortment
soupeření   rivalry
soutěž   contest ; competition
spekulace   speculation
spokojenost   contentment
společnost   society
společnost   company ; companionship ; society
společnost   club ; society ; guild
spolehlivost   dependability ; dependableness ; reliability
sponzorství   sponsorship
spor   litigation ; judicial proceeding
spotřeba   consumption
spotřeba   consumption
spotřebitel   consumer
stanovisko   opinion ; view ; thought
strategie   scheme ; strategy
styk s veřejností   public relations ; PR
systém   system ; scheme

T
technologie   technology ; engineering
technologie   technology
telemarketing   telemarketing ; teleselling ; telecommerce
temperament   disposition ; temperament
tendence   trend ; tendency
termín   term
trh   market
tržiště   marketplace ; market place ; mart ; market

U
učení   learning ; acquisition
ukázka   sample
umístění   location
uspořádání   arrangement ; organization ; organisation
uspořádání   layout
užitek   avail

V
vědomosti   knowledge
velkoobchod   wholesale
velkoobchodník   wholesaler
věrnost   fidelity ; faithfulness
vnímání   percept ; perception
vnímavost   perception
výdělek   income
vyjednávání   negotiation
vývoj   development
vývoz   exporting ; exportation
vyzkoušet   sample ; try ; try out ; taste
výzkum   research
význam   sense ; signified
význam   significance
význam   importance

Z
zabezpečit   guarantee ; ensure ; assure ; secure
zájem   interest ; involvement
zákazník   customer ; client
zákazník   shopper
záměr   aim ; object ; objective ; target
záruka   guarantee ; warranty
záruka   guarantee ; guaranty
závazek   commitment ; allegiance ; loyalty
závěr   decision ; determination ; conclusion
zboží   merchandise ; ware
zboží   commodity
zkušený   skilful ; adept ; expert ; skillful
značka   trademark
značka   brand name ; brand
zvyk   habit ; use
zvyk   practice ; pattern
zvyklost   custom ; usage


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.