Czech to English<br/> Dictionary of Real Estate

Czech to English
Dictionary of Real Estate

 Czech to English<br/> Dictionary of Real Estate

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
administrátor   administrator ; decision maker
agent   agent
agentura   agency
akceptace   adoption ; acceptance
akcionář   stockholder ; shareholder
akr   acre
aktiva   assets
alternativa   alternative
amortizovat   amortize ; amortise
anexe   annexation ; appropriation
anulovat   invalidate ; annul ; quash ; void ; nullify
aplikace   application ; practical application
architektka   architect ; designer

B
banka   bank
bankovka   banknote ; bill ; note ; bank bill ; bank note ; greenback
bankrot   bankruptcy ; failure
beneficient   beneficiary ; donee
beton   concrete
betonovat   concrete
bezpečí   security
biografie   biography
budovat   build ; construct ; make
burza   exchange
bydliště   residence ; abode
bydliště   dwelling ; domicile ; abode ; habitation

C
cena   price
chalupa   bungalow ; cottage
cihla   brick
činžák   tenement ; tenement house
ctít   respect ; esteem

D
dálnice   highway ; main road
daň z přidané hodnoty   VAT ; value-added tax
darovat   give ; gift ; present
debet   debit ; debit entry
dědic   heir ; inheritor ; heritor
dědictví   bequest ; legacy
delegace   deputation ; delegation ; delegacy
depozitář   depository ; deposit
dluh   debt
dlužní úpis   debenture
dlužník   debtor ; debitor
dobrá pověst   good will ; goodwill
dohoda   agreement ; arrangement
doporučení   approval ; commendation
dosah   range ; scope
dražba   auction ; auction sale
dražit   auction ; auction off
držení   ownership
důvěra   confidence ; trust

E
eroze   erosion
exploatace   exploitation ; development

F
faktura   invoice ; bill ; account
filiálka   branch

H
hala   hall ; anteroom ; foyer ; lobby ; vestibule
hektar   hectare
hlavní město   capital
hodnota   value
hodnotit   rate ; grade
hospodářský cyklus   business cycle ; trade cycle
hypotéka   mortgage

I
inflace   inflation ; rising prices
infrastruktura   infrastructure ; substructure
inspekce   inspection ; review
internetová stránka   website ; site
investice   investment ; investment funds
investice   investing ; investment

J
jistina   principal

K
kandidát   candidate ; prospect
kandidát   candidate ; nominee
kapitál   capital ; working capital
kartel   trust ; cartel
kauce   bail
klenba   arch
klient   client
komise   committee ; commission
kompenzace   compensation
koncese   franchise
konkurence   competition
konsorcium   consortium ; pool ; syndicate
konstrukce   structure ; construction
kontrakt   agreement ; understanding
koupelna   bathroom ; bath
krajina   landscape
krb   fireplace ; hearth
kredit   credit
kupec   buyer ; purchaser ; emptor

L
licence   license ; licence
limit   limit ; bound ; boundary

M
majetek   estate
majetek   property ; belongings ; holding
majitel   owner ; proprietor
management   management
management   management ; direction
mansarda   mansard ; mansard roof
mansarda   loft ; attic ; garret
manželka   spouse ; partner ; mate ; better half
městský park   greenbelt ; greenway
míle   mile ; mi
modifikace   alteration ; modification ; adjustment
moratorium   moratorium

N
nabídka   offer ; offering
nabídka   bid ; tender
nabídnout   offer
náhrada škody   damages ; indemnity ; indemnification
nájemce   leaseholder ; lessee
nájemné   rent
nájemník   tenant ; renter
nazvat   title ; entitle
nebezpečí   risk ; hazard ; jeopardy ; peril
nemovitost   real estate ; realty
neplatný   null ; void
nesouhlas   disapprobation ; condemnation
nezaplatit   default ; default on
nosník   girder
notář   notary ; notary public

O
obligace   bond ; bond certificate
oblouk   arch
očekávání   anticipation ; expectancy
odhadnout   rate ; value
odměna   reward ; payoff
odpis   depreciation ; wear and tear
odpis   amortization ; amortisation
odpovědnost   liability
odvod   levy
ohodnotit   measure ; evaluate ; valuate ; assess ; appraise ; value
okolí   environment ; environs ; surroundings
opatrovník   trustee ; legal guardian
opce   option
oprava   repair ; fix
oprava   amendment
oprávněný   competent
ověřit   verify

P
památník   memorial ; monument
parcela   lot
patent   patent ; patent of invention
patro   floor ; level ; storey ; story
pilíř   column ; pillar
placení předem   prepayment
platba   payment
podlaha   floor ; flooring
podpis   signature
podporovat   support ; back up
pohledávka   claim
pojištění   insurance
pojistka   policy ; insurance
pojišťovna   insurance company
poledník   meridian ; line of longitude
politika   policy
poloha   site ; situation
popisovat   describe
poptávka   demand
pořízení   purchase
pořizování   buying ; purchasing
potřebovat   need ; necessitate ; ask ; postulate ; require ; involve ; call for ; demand
potvrzení   confirmation ; verification ; check ; substantiation
povinnost   duty ; obligation
povolení   concession ; grant
povolení   license ; licence ; permit
pozemek   land
pozemky   estate
předměstský   suburban
přehodnocení   reappraisal ; revaluation ; reassessment
překážka   hindrance
prekluze   foreclosure
příjemce   recipient ; receiver
priorita   priority ; antecedence ; antecedency ; precedence
prodávající   seller ; vender
prodejce   salesperson
proměna   change ; alteration ; modification
pronajímatel   lessor ; lease giver
pronajmout   rent ; lease
prospěšnost   utility ; usefulness
průčelí   facade ; frontage
půjčit   lend ; loan
půjčka   loan

R
rabat   rebate ; discount
radon   radon
ratifikace   ratification ; confirmation
ratifikovat   sign ; ratify
ředitel   head
registr   register ; registry
rejstřík   index
rekonstrukce   reconstruction
restrikce   restriction ; limitation
rezervace   booking ; reservation
riskovat   risk ; chance ; hazard
rival   competitor ; rival ; challenger
rovnocennost   equality ; equivalence
rovnováha   balance
rozdělit   segment ; section
rozhodnutí   adjudication
rozkaz   command
rozsudek   judgment ; judgement
rozvaha   balance sheet
ručitel   guarantor ; warrantor ; warranter

S
sbírka   collection
segment   section ; segment
seznam   list ; listing
sklon   grade
sleva   discount ; deduction
sloup   column ; pillar
směna   exchange ; interchange
směnečná arbitráž   arbitrage
smíření   reconciliation ; rapprochement
smlouva   covenant
smlouva   contract
soupeření   rivalry
spekulovat   speculate
spravedlnost   fairness ; equity
stavba   building ; edifice
stavitel   builder ; constructor
stornování   revocation
strop   ceiling
studna   well
stupeň   grade ; level
stvrzenka   acquittance ; release
subdodavatel   subcontractor

T
tepelné čerpadlo   heat pump
terasa   patio ; terrace
termín   term
těžení   mining ; excavation
tisíc   thousand
továrna   factory ; mill
úhrada   defrayal

U
ulička   alley ; alleyway
úřad   agency ; bureau ; office ; authority
úrok   interest
uspokojení   satisfaction
úvěruhodný   creditworthy ; responsible

V
vazba   chemical bond ; bond
venkovský   rural
věřit   believe ; trust
věřitel   creditor
věřitel   lender ; loaner
vést   lead ; direct ; conduct ; guide
vestavěný   built-in ; inbuilt ; integral
vlastnictví   possession ; ownership
vlastník   owner ; possessor
vliv   leverage
vstup bez povolení   intrusion
vůle   will
vyhláška   regulation ; ordinance
vyhlídka   view ; aspect ; prospect ; vista
výjimka   exception
výkaz zisku a ztráty   income statement ; earnings report ; operating statement
vykonavatel   executor
výnos   return ; take ; proceeds ; yield ; payoff
výtěžek   profit
vyvlastnění   dispossession
vyvlastnění   expropriation
vzájemnost   reciprocality ; reciprocity
vztyčit   raise ; erect

Y
yard   yard ; pace

Z
zadluženost   indebtedness ; liability
zajištění   reinsurance
zákazník   customer ; client
základ   foundation
základna   basis ; footing ; ground
žalobce   plaintiff ; complainant
založení   founding ; foundation
zánik   death ; demise
záruka   guarantee ; warranty
zástava   forfeit ; forfeiture
závazek   commitment ; allegiance ; loyalty
zeměpisná délka   longitude
zeměpisná šířka   latitude
zemina   ground ; land ; soil
životnost   life ; lifetime ; lifespan
zlepšení   improvement
změnit   change ; alter ; modify
zmocněnec   proxy
znamenat   entail ; mean
zóna   zone
zprostředkování   mediation ; intermediation
zprostředkovatel   mediator ; go-between ; intermediary
způsob   way
zřeknutí se   abandonment
žumpa   cesspool ; cesspit ; sink ; sump
zůstatek   rest ; remainder ; balance ; residue ; residuum


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.