Czech to English<br/> Dictionary of Science

Czech to English
Dictionary of Science

 Czech to English<br/> Dictionary of Science

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
algoritmus   algorithm
alternativa   alternative
analýza   analysis ; analytic thinking
antihmota   antimatter
antropologie   anthropology
archiv   archive
astrofyzika   astrophysics
astronomie   astronomy ; uranology
atom   atom

B
badatel   researcher
bakteriologie   bacteriology
biochemie   biochemistry
biologie   biology ; biological science
botanika   botany ; phytology
buňka   cell
časopis   journal
částečka   particle ; corpuscle

C
chemie   chemistry ; chemical science
cifra   digit ; figure
citace   citation ; quotation

D
diplomová práce   dissertation ; thesis
disciplína   discipline ; field
dokončení   termination ; ending ; conclusion
Doktor věd   Doctor of Science ; DS ; ScD
dokument   document
dosah   range ; scope
důkaz   proof ; cogent evidence
důkaz   evidence

E
ekologie   ecology ; bionomics
ekonomie   economics
elektron   electron ; negatron
elektrotechnika   electrical engineering ; EE
energie   energy ; free energy
entropie   entropy
epidemiologie   epidemiology
ergonomie   ergonomics
evoluce   evolution ; development
experiment   experiment ; experimentation

F
fakt   fact
farmakologie   pharmacology
fáza   phase ; stage
filozofie   philosophy
funkce   purpose ; function
fuzzy logika   fuzzy logic
fyzika   physics ; natural philosophy

G
genetika   genetics ; genetic science
geologie   geology
graf   graph ; graphical record

H
hmota   matter
hmota   mass
hydrologie   hydrology

I
imunologie   immunology
informace   information ; info
informace   information
informace   data ; information
informatika   computer science ; computing
informatika   information science ; informatics
institut   institute
ion   ion

J
jádro   nucleus
jazykověda   linguistics

K
kalkulace   calculation ; computation
kapalný   liquid
kategorizace   categorization ; categorisation ; classification
klon   clone ; clon
kniha   book ; volume
knihovna   library
kognitivní věda   cognitive science
komentář   remark ; comment
komponenta   component
kontrola   control
kopie   copy
korelace   correlation
kritik   reviewer
kybernetika   cybernetics

L
laboratoř   lab ; laboratory
látka   substance
logika   logic

M
matematický důkaz   mathematical proof
matematika   mathematics ; math
mechanismus   mechanism
metalurgie   metallurgy
meteorologie   meteorology
metoda   method
mikrobiologie   microbiology
mikroskop   microscope
mineralogie   mineralogy
množství   bulk ; volume
model   model
molekula   molecule

N
náboj   charge ; electric charge
následek   consequence ; effect ; outcome ; result ; issue
nástroj   instrument
negace   negation
negativ   negative
negativní   negative

O
objev   discovery ; find
objev   discovery ; find
obrázek   figure ; fig
oceánografie   oceanography ; oceanology
odchylka   anomaly ; anomalousness
odpověď   answer ; reply ; response
okolí   environment ; environs ; surroundings
orgán   organ
organismus   organism ; being
osa   axis
osa   axis ; axis of rotation
otázka   question ; inquiry ; enquiry ; query
otestovat   test ; try ; try out ; examine
ovlivňovat   influence

P
paradigma   prototype ; paradigm ; epitome
parametr   parameter
pavěda   pseudoscience
plán   plan
plánování   scheduling
plazma   plasma
plyn   natural gas ; gas
plyn   gas ; gaseous state
poddaný   subject ; dependent
podstata   kernel ; substance ; core ; essence ; gist ; heart ; nub
porovnání   comparison ; comparing
postihnout   affect
potvrzení   validation
pozorování   observation ; observance ; watching
pravidlo   rule ; regulation
předpoklad   hypothesis
příčina   cause
příklad   example ; instance
princip   rule ; principle
přírodní vědy   natural science
přístroj   appliance ; contrivance ; convenience ; gadget
přitažlivost   magnetism ; magnetics
problém   issue
problém   trouble ; problem
procedura   procedure ; process
proces   process ; physical process
produkce   production
profesor   professor ; prof
profesura   professorship ; chair
program   program ; programme ; computer program ; computer programme
projekt   project ; projection
proměnlivý   varying ; variable
proměnlivý   variable
proměnná   variable
prostředí   environment
proton   proton
prvek   chemical element ; element
prvek   element
psychologie   psychology ; psychological science
publikace   publication

R
relace   relation
replika   replica
reprodukce   reproduction ; replication
řešení   solution ; answer ; resolution
revize   review
robot   robot
rovnice   equation
rozhodování   decision making ; deciding
rychlost   speed ; velocity

S
samostatnost   independence ; independency
samostatný   independent
sféra   sphere ; domain ; area ; field
síla   power ; force
síla   strength ; force
šířka pásma   bandwidth
síť   network ; web
síť   net ; network ; mesh
sloučenina   compound ; chemical compound
smíšenina   mixture
sociologie   sociology
software   software
spekulace   speculation
společnost   society
statistika   statistics
stroj   machine
struktura   structure
supravodivost   superconductivity
systém   system ; scheme

T
tabulka   chart
tabulka   table ; tabular array
tabulkový editor   spreadsheet
taxonomie   taxonomy
technika   technique
technolog   engineer ; technologist
technologie   technology ; engineering
technologie   technology
tekutina   liquid
tendence   trend ; tendency
teorie   theory
teplota   temperature
tvrzení   thesis

U
událost   event
umělá inteligence   artificial intelligence ; AI
univerzita   university
univerzita   university
univerzita   university
uspořádání   arrangement ; organization ; organisation
uživatel   user

V
věda   science ; scientific discipline
vědec   scientist
vědecká metoda   scientific method
vědy zkoumající neurony   neuroscience
vliv   influence
vynalezení   invention
vyšetřování   research ; inquiry ; enquiry
výsledek   result ; outcome
výsledek   end product ; output
výzkum   research
vzájemné působení   interaction
vzdělání   education
vzdělávání   education ; instruction ; teaching ; pedagogy

Z
zařízení   device
závěr   decision ; determination ; conclusion
závislý   dependent
zemědělství   farming ; agriculture ; husbandry
zkoumat   research ; explore
zkoušení   test ; trial
zkouška   test ; trial
zkouška   examination ; exam ; test
zkumavka   test tube
zmínka   mention ; reference
zoologie   zoology ; zoological science
zveřejnění   issue ; publication


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.