Czech to French<br/> Dictionary of Accounting

Czech to French
Dictionary of Accounting

 Czech to French<br/> Dictionary of Accounting

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
akcie   action
akcionář   actionnaire
aktiva   actif
aktivovat   déclencher
aktivovat   habiliter
autorizace   autorité

B
banda   bande
bohatství   fortune
burza   bourse
burza cenných papírů   bourse des valeurs

C
clo   douane
clo   taxe

D
daň   taxe
dceřiná společnost   filiale
debet   débit
deník   livre de bord
deník   journal
denní   quotidien
depozitář   dépôt
derogace   abrogation
díl   partie
dividenda   dividende
dluh   dette
dlužní úpis   obligation
dobrá pověst   fonds de commerce
dohad   supposition
dokument   document
doprava   circulation
dopravce   transporteur
družstvo   coopérative
družstvo   équipe
důchod   pension

E
emise   émission

F
faktura   comptes
falšování   falsification
filiálka   filiale
financování   financement
firma   firme

G
gang   bande
grant   allocation

H
hodnocení   évaluation
honorář   redevance
hotové peníze   comptant
hypotéka   hypothèque

I
inflace   inflation
inventář   stock
investice   investissement
investice   investissement

K
kalkulace   calcul des coûts
kalkulace   calcul
kapela   orchestre
kapitál   capital
kartotéka   dossier
kompenzace   compensation
konglomerát   conglomérat
konverze   conversion
konzultant   conseiller
kopie   copie
kredit   crédit
kryt   couvercle
kus   partie
kvorum   quorum
kvóta   quota

L
licence   licence
likvidita   liquidité

M
majetek   propriété
majetek   propriété
maloobchodník   détaillant
management   direction
materiál   matériau
monopol   monopole

N
nabídka   offre
nabídka   offre
nadace   fondation
nadbytek   excédent
nadprodukce   surproduction
nájemné   loyer
náklady   dépense
náklady   frais
námitka   objection
návrh   proposition
neúplný   incomplet
notář   notaire

O
obal   pochette
obal   enveloppe
obal   enveloppe
obal   couverture
obal   enveloppe
obchodník   négociant
obligace   obligation
obrat   affaires
ochrana   dispositif de protection
odchylka   écart
odchylka   anomalie
odchylka   aberration
odchylka   écart
odhadnutí   estimation
odměna   salaire
odpis   amortissement
odvod   levée
odvolání   retrait
odvolání   appel
opce   option
opis   copie
opotřebení   usure
organizace   organisation
organizace   ordre

P
padělání   falsification
patent   breveté
personál   personnel
platební schopnost   solvabilité
pobočka   succursale
podílení se   participation
podnik   société
podnikatel   entrepreneur
podpora   subvention
pohledávka   créance
poplatek   honoraires
pořízení   achat
pořizování   achat
posudek   avis
poukaz   coupon
povinnost   devoir
povolení   permis
pozemky   propriété
pracovník   journalier
pracovník   employé
právní zástupce   avocat
právník   procureur
prekluze   saisie
prémie   prime
prémie   récompense
přepravce   transporteur
příděl   ration
příjem   rémunération
příjem   revenu
příjemce platby   bénéficiaire
přijetí   réception
prodej   vente
produkce   production
produkt   produit
protest   objection
půjčka   crédit

R
rabat   rabais
racionalizace   rationalisation
refundace   remboursement
registr   Registre
registrace   enregistrement
rejstřík   index
rekapitulace   récapitulation
renta   rente
rentabilita   rentabilité
rezerva   réserve
režie   traitement
rozpočet   budget
rozvaha   bilan
ručitel   garant

S
sdružení   société
sdružení   coalition
šek   chèque
seskupení   groupe
seznam   annuaire
sjednocení   fusion
sloučení   fusion
soupis   liste
splacení­   annuité
společnost   club
správa   administration
stornování   abrogation
subdodavatel   sous-traitant
subvence   subvention
svaz   union
účast   assiduité
účet   addition
účet   compte
účetnictví   comptabilité
účetnictví   comptabilité
účetnictví   comptabilité
účetnictví   comptabilité
úhrada   paiement
úhrada   versement
úrok   intérêt

U
uspořádání   organisation

V
velkoobchodník   intermédiaire
věřitel   créancier
většina   majorité
vlastnictví   possession
vrácení peněz   remboursement
vybavení   tenue
výdělek   revenu
vyhodnocení   évaluation
výroba   fabrication
výroba   production
výsledek   produit
výstroj   équipement
výtěžek   profit
výtěžek   gain

Z
zabavení   exécution
zadluženost   passif
záloha   avance
zaměstnanci   personnel
zaměstnanec   préposé
zaměstnavatel   employeur
zápis   écriture
zařízení   équipement
záruka   garantie
záruka   garantie
záruka   versement d'un acompte
zásoba   répertoire
zástava   gage
zástava   gage
zástava   gage
závazek   fidélité
závěr   décision
zboží   marchandise
zřeknutí se   clause d'exclusion de responsabilité
ztráta   perte
ztráta   perte
zůstatek   reste


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.