Czech to French<br/> Dictionary of Business

Czech to French
Dictionary of Business

 Czech to French<br/> Dictionary of Business

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
administrace   administration
akceptace   acceptation
akcie   action
aktiva   actif
analytik   analyste
analýza   analyse
artikl   article
autorizace   autorité

B
balení   paquet
balík   paquet
bankovka   billet
břemeno   fardeau
byrokracie   bureaucratie

C
cena   prix
cena   prix
cena   prix
cena   valeur
certifikace   certification
certifikát   certificat
clo   taxe

D
dálnopis   téléscripteur
daň   taxe
dceřiná společnost   filiale
defekt   défaut
deník   journal
diagram   diagramme
dílo   oeuvre
disponibilní   disponible
distribuce   distribution
distribuce   distribution
dividenda   dividende
dluh   dette
dobrá pověst   fonds de commerce
dobrovolník   volontaire
dodavatel   fournisseur
dohoda   accord
doručení   livraison
dosahovat   réaliser
dotazník   questionnaire
dovednost   compétence
dovolená   permission
dovolená   vacances
dovoz   importation
dovozce   importateur
drobné   monnaie
druh   marque
družstvo   coopérative
družstvo   équipe
držení   possession
důchod   pension
dumping   dumping

E
ekonom   économiste
ekonomie   économie politique
etika   éthique
etiketa   étiquette
exportér   exportateur

F
faktura   comptes
filiálka   filiale
firma   firme
formulář   formulaire

G
generální ředitel   président
graf   graphique

H
heslo   mot de passe
heslo   devise
hodnota   valeur
hospodářství   économie
hypotéka   hypothèque

I
inflace   inflation
inovace   invention
insolventní   fauché
inspektor   inspecteur
investice   investissement
investice   investissement
investovat   investir

K
kabina   kiosque
kalkulace   calcul
kancelář   bureau
kapacita   capacité
kapitál   capital
kariéra   carrière
kartel   trust
katalog   catalogue
klient   client
komise   comité
kompenzace   compensation
komunikace   communication
konference   congrès
konkurence   concurrence
kontrakt   arrangement
konzultace   consultation
konzultant   conseiller
koordinace   coordination
kopie   copie
kopírka   duplicateur
kopírovací stroj   photocopieur
korporace   corporation
kredit   crédit
kurz   cours
kvalifikace   validation

L
licence   licence
lidská síla   main-d'oeuvre

M
majetek   propriété
majetek   propriété
majitel   propriétaire
management   gestion
management   direction
manažer   directeur
marketing   marketing
materiál   matériau
měna   monnaie
moratorium   moratoire

N
nabídka   offre
nabídka   offre
nadbytek   excédent
nákladní auto   camion
nákladní list   feuille de chargement
náklady   frais
nářek   réclamation
návrh   dessin
nesolventnost   insolvabilité
nesouhlas   réprobation
nesouhlas   discordance
nováček   stagiaire

O
občerstvení   rafraîchissement
obchod   commerce
obchod   commerce
obchod   affaire
obchod   marché
obchod   magasin
obrat   affaires
obsluha   service
obtížnost   difficulté
očekávání   attente
očekávání   attente
odbor   service
oddělení   compartiment
oddělení   secteur
oddíl   rayon
odesílatel   expéditeur
odměna   récompense
odměna   salaire
odmítnutí   refus
oklamání   tromperie
omezení   contrainte
omluva   excuse
omluva   excuse
operace   opération
opis   copie
oprava   réparation

P
partner   collaborateur
peníze   argent
plán   plan
platba   paiement
podílník   partie prenante
podnik   société
podnikání   affaires
podnikatel   entrepreneur
podpis   signature
podpora   soutien
podvod   fraude
pojištění   assurance
pokuta   amende
pomoc   aide
poplatek   honoraires
poplatek   prix
poptávka   demande
pořízení   achat
portýr   portier
potřeba   besoin
potvrzení   reçu
povinnost   devoir
povolání   profession
povolení   concession
povolení   permis
povolení   permission
pozornost   attention
práce   travail
práce   travail
pracoviště   atelier
pracovník   ouvrier
pracovník   journalier
pracovník   employé
právní zástupce   avocat
právník   procureur
právo   droit
přednostní právo   prérogative
předpoklad   exigence
přesčas   heures supplémentaires
prezentace   présentation
příjem   revenu
příjemce   destinataire
příjmení   nom de famille
příloha   attachement
příloha   complément
příplatek   surtaxe
přístup   accès
problém   problème
prodej   vente
produkt   produit
propagace   réclame
prospekt   petit livre
prostředí   milieu
provedení   exécution
průměr   moyenne
průmysl   industrie
průzkum   sondage
půjčka   crédit

R
rabat   rabais
rada   conseil
rada   conseil
ratifikace   ratification
reklama   promotion
reportáž   reportage
řešení   solution
restrikce   limitation
režie   traitement
rezignace   démission
řidič   chauffeur
rozpočet   budget
šek   chèque

S
selekce   sélection
seskupení   groupe
setkání   rencontre
setkání   rencontre
show   show
sleva   remise
směrnice   directive
smlouva   contrat
smlouva   pacte
souhlas   accord
souhlas   assentiment
souhlas   consentement
spekulant   spéculateur
splacení­   annuité
společník   associé
spolupráce   coopération
spolupracovník   collègue
spotřebitel   consommateur
stagnace   stagnation
stánek   éventaire
stávka   grève
stížnost   accusation
střední hodnota   milieu
svolení   consentement

T
tabulka   table
tabulka   carte
tarif   tarif
telefon   téléphone
termín   date limite
termín   terme
touha   ambition
transakce   relations
trh   marché
tržiště   marché
účastník   participant

U
učeň   apprenti
účet   compte
účetní   comptable
účetní   comptable
účetnictví   comptabilité
účetnictví   comptabilité
účetnictví   comptabilité
ukázka   spécimen
úloha   travail
upomínka   souvenir
úředník   employé
úředník   fonctionnaire
úrok   intérêt
úspěch   succès
užitečné zatížení   cargaison

V
vedoucí   chef
veletrh   foire
velkoobchod   gros
vlastník   propriétaire
výdělek   revenu
výhoda   avantage
vyjednávání   négociation
vyjednávání   négociation
výnos   rendement
výtěžek   profit
výtěžek   rendement
výtěžek   gain
vývoj   essor
vývoz   exportation
vývoz   exportation

Z
začátečník   novice
zadluženost   passif
zákaz   interdiction
zákazník   commettant
zákon   législation
záměr   but
zaměstnanci   personnel
zaměstnanec   préposé
zaměstnání   métier
zaměstnání   métier
zaměstnavatel   employeur
zamítnutí   rejet
záruka   garantie
zásoba   répertoire
zásoba   approvisionnement
zavedení   introduction
zboží   marchandises
zboží   marchandise
zkušenost   expérience
značka   marque
zpráva   message
zprostředkovatel   intermédiaire
zručnost   adresse
ztráta   perte
ztráta   perte
zůstatek   reste


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.