Czech to French<br/> Dictionary of Economics

Czech to French
Dictionary of Economics

 Czech to French<br/> Dictionary of Economics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Adam Smith   Adam Smith
akcionář   actionnaire
alternativa   alternative

B
banka   banque
bankomat   guichet automatique bancaire
bankovka   billet
bankovnictví   système bancaire
bankrot   faillite
bankrotář   failli
bilboard   affichage
bohatství   richesse

C
cent   cent
centrální banka   banque centrale
chudoba   besoin
čistý   net
clo   taxe
ctít   estimer
čtvrt   quatrième

D
daň   taxe
daň z přidané hodnoty   T.V.A. ; TVA
daňový poplatník   contribuable
dar   don
dárce   donateur
deflace   déflation
dividenda   dividende
dluh   dette
dobro   bien
dolar   dollar
dolar   dollar
dovážet   importer
dovoz   importation
dražba   licitation
drobné   monnaie

E
efektivnost   efficacité
ekonom   économiste
ekonomický   économique
ekonomie   économie politique

F
faktura   comptes
Federální rezervní systém   Réserve fédérale des États-Unis
finančník   financier

G
generalizace   généralisation
globalizace   globalisation
grant   subvention

H
heterogenní   hétérogène
hlavní město   capitale
hodnota   valeur
holdingová společnost   holding
honorář   redevance
hospodářský růst   croissance économique
hospodářství   économie
hotové peníze   comptant
hrubý domácí produkt   produit intérieur brut
hypotéka   hypothèque

I
imigrace   immigration
informace   données
investice   investissement
investor   investisseur
investovat   investir

J
jednostranný   unilatéral
jmění   capitaux propres
jmenovitý   nominal
John Maynard Keynes   John Maynard Keynes
jurisprudence   jurisprudence

K
kapitál   capital
kapitalismus   capitalisme
kartel   trust
katalyzátor   catalyseur
know-how   savoir-faire
koncentrace   concentration
konsorcium   consortium
koupit   acheter
kredit   crédit
kreditní karta   carte de crédit
krize   crise
kvóta   quota

L
laciný   bon marché

M
majetek   propriété
makroekonomie   macroéconomie
management   gestion
management   direction
manželství   mariage
měna   monnaie
Mezinárodní měnový fond   Fonds monétaire international
mikroekonomie   microéconomie
množství   quantité
moc   très
modifikace   modification
mortalita   mortalité
motivace   motif

N
nadbytek   excédent
nadprodukce   surproduction
NAFTA   Accord de libre-échange nord-américain
nájemné   loyer
náklady   dépense
náklady obětované příležitosti   coût d'opportunité
nákupní monopol   monopole d'achat
národ   nation
nárok   exigence
NASDAQ   NASDAQ
Nashova rovnováha   Équilibre de Nash
nedoplatky   arriéré
nedostatek   rareté
nedostatek   manque
nezaměstnanost   chômage
nezaměstnaný   chômeur

O
obal   enveloppe
obchod   affaire
obchod   commerce
obchod   marché
obchod   commerce
obchodovat   commercer
objednávka   commande
odhadnout   évaluer
odměna   salaire
ohodnotit   évaluer
oligopol   oligopole
opce   option
opravdový   vrai
Organizace amerických států   Organisation des États américains
Organizace zemí vyvážejících ropu   Organisation des pays exportateurs de pétrole

P
patent   breveté
peněžní   monétaire
peníze   argent
plán   plan
platba   paiement
platební bilance   balance des paiements
platit   payer
pobídka   encouragement
počátek   début
pochybnost   doute
podnikání   affaires
pokladník   caissier
poptávka   demande
portfolio   portefeuille
potřeba   besoin
potřebovat   avoir besoin de
potvrzení   reçu
potvrzení   confirmation
povolení   concession
pozemek   terre
pozemky   propriété
práce   travail
přání   demande
pravidlo   règlement
předpoklad   hypothèse
předpověď   prévision
přehodnocení   réévaluation
prémie   prime
přírodní zdroj   ressource naturelle
přizpůsobení   adaptation
problém   problème
procento   pourcentage
prodávat   vendre
prodej   vente
profitovat   profit
program   plan
proměnlivý   changeant
proměnná   variable
propagace   réclame
proplatit   encaisser
protekcionismus   protectionnisme
půjčka   crédit
původ   ascendance

R
rabat   rabais
recese   récession
recyklace   recyclage
reklama   promotion
rentabilita   rentabilité
rezerva   réserve
rovnováha   équilibre
rozdělit   sectionner
rozpočet   budget
rozvaha   bilan

S
sbírka   collection
segment   section
segmentace   partage
šek   chèque
šetrnost   économie
sjednocení   unification
sleva   remise
směna   échange
smysl   sens
špička   pic
spoření   économie
spořit   économiser
správa   administration
stagflace   stagflation
stagnace   stagnation
státní pokladna   fisc
státní pokladna   trésor
stejnorodý   homogene
Světová obchodní organizace   Organisation mondiale du commerce

T
tarif   tarif
technologie   technologie
teorie   théorie
teorie her   théorie des jeux
továrna   usine
trh   marché
účet   compte
účetnictví   comptabilité
úhrada   paiement
Úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA)   Food and Drug Administration
úrok   intérêt

U
uspokojení   satisfaction
uspořit   économiser
úspornost   économie
úspory   économies

V
váha   poids
věda   science
věřitel   créancier
vláda   gouvernement
vliv   influence
vložit   déposer
vnímání   perception
vnímavost   perspicacité
volba   choix
vrátit peníze   rembourser
vrchol   sommet
vrcholek   faîte
Všeobecná dohoda o clech a obchodu   Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
vydání   frais
vydělat   gagner
výdělek   revenu
vyhláška   ordonnance
vyhýbat se   parer
výkaz zisku a ztráty   compte de résultat
výměnný obchod   troc
vynaložení   dépense
výnos   rendement
výtěžek   profit
výtěžek   rendement

Z
zákon   législation
zaměstnání   métier
zámožnost   fortune
záruka   versement d'un acompte
zatížit   charger de
zboží   marchandise
zdanit   taxer
země   pays
znárodnění   nationalisation
zručnost   adresse
zruinovat   ruiner
ztráta   perte
ztráta   perte


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.