Czech to French<br/> Dictionary of Finance

Czech to French
Dictionary of Finance

 Czech to French<br/> Dictionary of Finance

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
agent   agent
agentura   bureau
akcie   action
akcionář   actionnaire
akreditiv   lettre de crédit
aktiva   actif
akvizice   acquisition
alternativa   alternative
anulovat   annuler
aritmetický průměr   moyenne arithmétique
auditor   auditeur
autorizace   autorité

B
banka   banque
bankomat   guichet automatique bancaire
bankovka   billet
bod   point
bohatý   riche
býk   mâle
čas   temps

C
chyba   erreur
cíl   destination
čistý   net

D
daň z přidané hodnoty   T.V.A. ; TVA
debet   débit
debetní karta   carte de crédit
depozitář   dépôt
deregulace   déréglementation
devalvace   dévaluation
devizový kurz   taux de change
díl   partie
diskontní sazba   taux d'escompte
distribuce   distribution
distribuce   distribution
diverzifikace   diversification
dividenda   dividende
dlouhý   long
dluh   dette
dlužní úpis   obligation
dlužník   débiteur
dobrá pověst   fonds de commerce
dosah   portée

E
efektivnost   efficacité
emise   émission
euro   euro
eurodolar   Eurodollar

F
fond   fonds
frank   franc

H
hodnocení   évaluation
hodnotit   apprécier
hotové peníze   comptant
hypotéka   hypothèque

I
inflace   inflation
instrukce   instruction
Internet   internet
intervence   intervention
inventář   stock
inventarizace   inventaire
investice   investissement
investice   investissement

J
jednotka   unité
jednotka   unité
jistina   capital
jmenovitý   nominal

K
kalkulovat   calculer
karát   carat
kartel   trust
kategorie   catégorie
kombinace   combinaison
kombinování   combinaison
komerční   commercial
komise   comité
končit   finir
konglomerát   conglomérat
konsorcium   consortium
korelace   corrélation
krátký   court
kreditní karta   carte de crédit
kurz   cours
kus   partie
kvóta   quota

L
laciný   bon marché
léčka   trappe
likvidace   liquidation
likvidita   liquidité
limit   limite
lokální   local

M
makléř   courtier
medvěd   ours
měna   monnaie
mezera   trou
množství   masse
multiplikátor   multiplicateur

N
nabídka   offre
nabídka   offre
nabídnout   offrir
nahromadit   rassembler
nájemce   locataire
nákladní list   feuille de chargement
nařídit   ordonner
nařídit   ordonner
nařízení   décret
následek   conséquence
nazvat   intituler
nebezpečí   danger
nepřátelský   hostile
New York Stock Exchange   New York Stock Exchange
normální rozdělení   loi normale
nosit   porter

O
obchodník   marchand
obelstít   attraper
objednávka   commande
obligace   obligation
odpis   amortissement
odpis   amortissement
odpor   résistance
ohraničení   démarcation
omezit   contenir
opatrovník   tuteur
opce   option
opozice   opposition
opustit   abandonner
organizace   ordre

P
parita   parité
peněžní trh   marché monétaire
penzijní fond   caisse de retraite
plátce   payeur
platební bilance   balance des paiements
platební schopnost   solvabilité
pochybnost   doute
podílení se   participation
podílník   partie prenante
podlaha   plancher
pohledávka   créance
pojištění   assurance
portfolio   portefeuille
potlačovat   réprimer
potřebovat   avoir besoin de
potvrdit   confirmer
potvrzení   validation
potvrzení   confirmation
požádat   demander
poznámka   note
předkupní právo   préemption
přehodnocení   réévaluation
překážka   barrière
prémie   récompense
přerušení   interruption
přerušit   interrompre
příjem   revenu
příjemce platby   bénéficiaire
příkaz   ordre
případ   événement
produkce   production
pronajímatel   bailleur
proplatit   encaisser
prospekt   prospectus
protiklad   contraire
proudit   couler
pružnost   élasticité

R
rabat   rabais
ratifikace   ratification
rejstřík   index
renta   rente
replika   réplique
reprodukce   reproduction
rezervovat   réserver
riskovat   risquer le coup
rizikový kapitál   capital risque
rozdíl   différence
rozdíl   distinction
rozdíl   différence
rozkaz   ordre
rozpor   désaccord
rozptýlení   dispersion
rozšiřování   diffusion
rozvaha   bilan
ručitel   garant

S
samostatnost   indépendance
sázka   pari
sbírka   collection
šek   chèque
síť   réseau
sjednocení   fusion
sleva   remise
sloučení   fusion
slovní   verbal
smazat   rayer
směnečná arbitráž   arbitrage
směnitelnost   convertibilité
směnka   lettre de change
smíchat   mélanger
sociální třída   classe sociale
specialista   spécialiste
splacení­   annuité
společnost   club
spolupráce   coopération
stagflace   stagflation
standardní odchylka   écart type
štítek   étiquette
stoupání   ascension
střední hodnota   milieu

T
tečka   point
telefonovat   téléphoner
titulek   titre
trh   marché
třídit   classer
trvání   durée
tržiště   marché

U
ucpání   ramassis
událost   événement
úhrada   paiement
úkol   tâche
úkol   tâche
uplynutí   expiration
úřad   bureau
úrok   intérêt
úspory   économies
užití   usage

V
věčnost   perpétuité
věřitel   créancier
vlastní směnka   billet à ordre
vliv   influence
volba   choix
vyhodnocení   évaluation
vyjádřit   exprimer
vyměnit   échanger
výměnný obchod   troc
výnos   rendement
výroba   production
výtěžek   profit
výtěžek   rendement

Z
zájem   intérêt
zajištění   réassurance
základna   base
záměr   but
zamítnutí   rejet
záruka   garantie
zástava   gage
zástava   gage
zástava   gage
zastavit   arrêter
zeptat   demander
životní pojištění   assurance-vie
zmocněnec   mandataire
znamenat   signifier
zplnomocnění   mandat
zrušení společnosti   liquidation de société


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.