Czech to French<br/> Dictionary of Law

Czech to French
Dictionary of Law

 Czech to French<br/> Dictionary of Law

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
adoptování   adoption
agent   agent
alibi   alibi
argument   argument
autorské právo   auteur

B
bankrot   faillite
bankrotář   failli
čeleď   famille

C
cena   prix
cena   prix
cena   prix
cena   valeur
chuligánství   vandalisme
čin   acte
civilní   civique

D
dědic   héritier
dědictví   legs
dědictví   héritage
derogace   abrogation
dluh   dette
dohoda   accord
dokazovat   prouver
dokument   document
dopravit   transférer
držení   possession
důkaz   témoignage
důkaz   preuve
důkaz   preuve en droit civil français

E
etika   éthique
expert   expert

F
fakt   fait
falšovat   fausser
falšovatel   imposteur
federální   fédéral
filibustering   obstruction parlementaire
funkcionář   fonctionnaire

H
hodnota   valeur
hypotéka   hypothèque

I
ilegální   illégal
imitace   faux
imunitní systém   système immunitaire
individuální   particulier
investice   investissement

J
jazyk   langage
jednání   procédure
jurisdikce   juridiction
jurisprudence   jurisprudence

K
kartotéka   dossier
kauce   caution
kauza   procès
klient   client
komora   pièce
konspirace   conspiration
kontrakt   arrangement
kopie   copie
korupce   corruption
krádež   vol
kriminální   criminel
křivá přísaha   parjure
kvorum   quorum

L
lavička   banc
legální   légal
legislativa   élaboration des lois
lichvářství   usure
loupež   vol

M
majetek   propriété
majetek   propriété
majitel   propriétaire
mluva   langage

N
náhrada škody   compensation
nájemník   locataire
náprava   remède
napravit   corriger
napravit   réparer
nařízení   ordre
následek   conséquence
název   titre
nedovolený   illicite
nekompetentní   incompétent
neposlušnost   désobéissance
nepravda   mensonge
nespravedlivý   injuste
nespravedlivý   injuste
nespravedlnost   injustice
nesprávný   incorrect
nezcizitelný   inaliénable

O
obecný princip relativity   principe de relativité
oběť   victime
obsílka   convocation
obvinění   allégation
obžaloba   accusation
obžalovaný   accusé
ochrana   protection
ochránce   défenseur
odkázat   léguer
odmítnutí   refus
odsouzení   condamnation
odvod   levée
odvolání   appel
oficiální   officiel
omluva   excuse
opatrovník   tuteur
opis   copie
opovržení   mépris

P
padělání   falsification
partnerství   partenariat
pašeráctví   contrebande
patent   breveté
Pauliho vylučovací princip   Principe d'exclusion de Pauli
petice   pétition
platba   paiement
platnost   validité
plná moc   contrat de mandat
pochybnost   doute
pochybnost   doute
podmíněné propuštění na svobodu   stage
podnik   société
podplácení   corruption
podvádět   escroquer
podvod   fraude
podvod   fraude
pokuta   amende
pokutovat   punir
policie   police
pomlouvat   calomnier
pomluva   calomnie
pomluva   calomnie
pomluva   calomnie
pomluvy   scandale
poplatek   prix
poplatek   honoraires
porota   jury
porušit   violer
poslední vůle   testament
posudek   avis
potvrzení   validation
požadavek   revendication
pozměňovací návrh   amendement
pravdivost   vérité
praxe   pratique
předvolání   citation
presumpce   présomption
přezdívka   alias
příbuzenstvo   parents
příbuzní   clan
princip   principe
případ   affaire
přísaha   serment
proces   procès
profesionál   professionnel
prokurátor   procureur
pronájem   location
pronajmout   louer
prostituce   prostitution
protiústavní   inconstitutionnel
půjčit   prêter
půjčka   crédit

R
rabování   pillage
referendum   référendum
restrikce   limitation
rozhodčí   arbitre
rozhodnutí   adjudication
rozsudek   décision
rozsudek   décision
rozsudek   jugement
rozvod   divorce
rušení   parasites

S
sabotáž   sabotage
sabotovat   saboter
sankce   pénalité
smlouva   convention
smlouva   contrat
smlouva   pacte
soud   tribunal
soudce   juge
soudce   juge
soukromý   privé
spolupachatel   complice
spor   litige
spravedlnost   justice
spravedlnost   équité
svědectví   témoignage
svědek   témoin
svoboda   liberté
svolení   consentement

T
těžký zločin   crime
trest   punition
trest   punition
trest   pénalité
trestný čin   délit
trestný čin   infraction
trhlina   brèche
tuláctví   vagabondage
úhrada   paiement
únos   rapt

U
ustanovení   statut
útok   offensive
územní samospráva   autonomie

V
veto   veto
vězení   prison
vina   culpabilité
vina   faute
vina   faute
vinný   coupable
vládnout   gouverner
vlastnictví   possession
vlastnost   caractéristique
vlastnost   propriété
vlastnost   attribut
vloupání   cambriolage
vměšování   ingérence
volnost   liberté
vrah   homicide
vrah   assassin
vražda   meurtre
vražda   homicide
vůle   volonté
vydání   extradition
vydírání   chantage
výhrada   condition
vyslýchat   interroger
vyvlastnění   dépossession
výživné   entretien
vyzvání   défi
vyzvat   défier

Z
zabití   homicide involontaire
zakázat   interdire
zákazník   commettant
zákon   législation
žaloba   action
záruka   garantie
zásobování   approvisionnement
závěr   décision
žhářství   incendie criminel
zkoumání   examen
zločin   crime
zločinec   hors-la-loi
značka   marque
znalec   connaisseur
znásilnění   viol
zpověď   confession
zpronevěřit   détourner
zrada   trahison
zrada   haute trahison
zřeknutí se   abandon
zřeknutí se   clause d'exclusion de responsabilité
zrušit   abolir


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.