Czech to French<br/> Dictionary of Logistics

Czech to French
Dictionary of Logistics

 Czech to French<br/> Dictionary of Logistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
administrace   administration
aktivace   activation
aktivita   activité
alarm   alarme
algoritmus   algorithme
alternativa   alternative
atmosféra   atmosphère
autor   auteur
autorizace   autorité

B
balení   emballage
bohatý   riche
čas   temps

C
celek   total
celkový   total
celý   entier
cena   prix
cena   prix
čin   action
clo   taxe
cyklus   cycle

D
data mining   exploration de données
databáze   base de données
deska   panneau
detail   détail
díl   partie
distribuce   distribution
distribuce   distribution
distributor   distributeur
dodavatel   fournisseur
dodávka   camion
dokončit   terminer
dokument   document
doprava   transport
doprava   transport
doprava   circulation
dopravce   transporteur
dopravné   transport
dopravník   convoyeur
dovážet   importer
dovoz   importation
dusík   azote

E
elektronická pošta   courrier électronique

F
fungování   marche
funkce   fonction

G
globalizace   globalisation

H
hádat se   se disputer
hlavní   principal
hlavní město   capitale
hodina   heure
hodlat   planifier
hodnota   valeur
hodnotit   apprécier
hustota   densité

I
Internet   internet
internetová stránka   site
inventář   stock
inventarizace   inventaire

J
jednat   agir
jih   sud

K
kabel   câble
kalkulace   calcul
kanál   canal
kapacita   capacité
kapitál   capital
kartel   trust
kategorizace   classification
kód   code
kompetence   compétence
kompletní   complet
komponenta   composant
koncepce   concept
konfigurace   configuration
konsorcium   consortium
konstrukce   construction
kontejner   conteneur
kontrakt   arrangement
kontrola   contrôle
kontrolovat   contrôler
kontrolovat   inspecter
kurýr   courrier
kus   partie
kvalita   qualité
kyslík   oxygène

L
logistika   logistique

M
maloobchodník   détaillant
množina   série
množství   masse
mobilní telefon   téléphone mobile
model   exemplaire

N
nabídka   offre
nadvláda   pouvoir
nákladní list   feuille de chargement
náklady   frais
naplánovat   organiser
nařídit   ordonner
nařízení   décret
navrhnout   concevoir
normalizace   normalisation
nositel   porteur
nynější   présent

O
obchod   affaire
objednávka   commande
obrat   affaires
obsluha   service
obsluhovat   manoeuvrer
očíslovat   compter
odeslání   envoi
odhodit   jeter
odpad   déchets
ohebnost   souplesse
ohodnotit   évaluer
ohrada   clôture
omezení   contrainte
opatření   approvisionnement
operace   opération
optimalizace   optimisation
organizace   organisation
organizace   ordre
ověření   authentification

P
paleta   palette
palubní deska   tableau de bord
plán   plan
plánování   planification
pokládat   poser
pořádek   ordre
pořizování   achat
potrubí   oléoduc
potvrzení   confirmation
povolení   permis
pozice   place
pramen   source
přednostní právo   prérogative
předpověď   prédiction
předpověď   prévision
představovat   présenter
přetížit   surcharger
přichystat   préparer
příčina   cause
příjemce   destinataire
příkaz   ordre
příloha   attachement
přimět   pousser
příspěvek   don
přístupnost   accessibilité
procedura   procédure
proces   processus
prodávající   vendeur
produkce   production
produkt   produit
produktivita   productivité
propojovat   relier
prospěch   profit
prostý   évident
protokol   protocole
průměrný   moyen
prvek   corps simple
prvotřídní   excellent

R
ratifikace   ratification
reklama   promotion
reportáž   reportage
řidič   chauffeur
rovný   plat
rychlík   express
rychlost   vitesse

S
sdružení   société
sečíst   additionner
segmentace   partage
sever   nord
shoda   accord
síť   réseau
sjednocení   fusion
skladiště   dépôt
skladiště   entrepôt
služby   station service
směna   échange
smlouva   contrat
smysl   sens
současnost   présent
spoj   joint
spojení   connexion
strategie   stratégie
střední hodnota   médiane
střední hodnota   milieu
svazek   ballot
systém   système

T
transakce   relations

U
uhlík   carbone
ukázat   montrer
umělá inteligence   intelligence artificielle
úřad   bureau
uspořádání   organisation
užitečné zatížení   cargaison
užitek   profit
úzké místo   goulot d'étranglement

V
váha   poids
váha   poids
velkoměsto   grande ville
většina   majorité
vlastnost   caractéristique
vodík   hydrogène
volba   choix
volt   volt
východ   est
výhoda   avantage
vyjádřit   formuler
vynechat   oublier
výnos   rendement
výroba   fabrication
výroba   production
výtěžek   profit
vývoz   exportation
vzduch   air

W
webový prohlížeč   navigateur
World Wide Web   Web

Z
zákazník   commettant
zakódovat   chiffrer
zákon   loi
zaměstnání   métier
západ   ouest
zásilka   envoi
zboží   marchandises
zboží   marchandise
zmírnit   amortir
zpoždění   retardement
zpracovat   développer
zpráva   message
způsob   façon


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.