Czech to French<br/> Dictionary of Real Estate

Czech to French
Dictionary of Real Estate

 Czech to French<br/> Dictionary of Real Estate

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
administrátor   administrateur
agent   agent
agentura   bureau
akceptace   acceptation
akcionář   actionnaire
akr   acre
aktiva   actif
alternativa   alternative
amortizovat   amortir
anexe   annexion
anulovat   annuler
aplikace   application
architektka   architecte

B
banka   banque
bankovka   billet
bankrot   faillite
beneficient   bénéficiaire
beton   béton
betonovat   bétonner
bezpečí   sécurité
biografie   biographie
budovat   bâtir
burza   bourse
bydliště   résidence
bydliště   maison

C
cena   prix
chalupa   bungalow
cihla   brique
ctít   estimer

D
dálnice   autoroute
daň z přidané hodnoty   T.V.A. ; TVA
darovat   offrir
debet   débit
dědic   héritier
dědictví   legs
delegace   délégation
depozitář   dépôt
dluh   dette
dlužní úpis   obligation
dlužník   débiteur
dobrá pověst   fonds de commerce
dohoda   accord
doporučení   recommandation
dosah   portée
dražba   licitation
držení   possession
důvěra   confiance

E
eroze   érosion
exploatace   exploitation

F
faktura   comptes
filiálka   filiale

H
hala   hall
hektar   hectare
hlavní město   capitale
hodnota   valeur
hodnotit   apprécier
hospodářský cyklus   cycle économique
hypotéka   hypothèque

I
inflace   inflation
infrastruktura   infrastructure
inspekce   inspection
internetová stránka   site
investice   investissement
investice   investissement

J
jistina   capital

K
kandidát   candidat
kandidát   personne nommée
kapitál   capital
kartel   trust
kauce   caution
klenba   arc
klient   client
komise   comité
kompenzace   compensation
koncese   concession
konkurence   concurrence
konsorcium   consortium
konstrukce   construction
kontrakt   arrangement
koupelna   salle de bain
krajina   paysage
krb   foyer
kredit   crédit
kupec   acquéreur

L
licence   licence
limit   limite

M
majetek   propriété
majetek   propriété
majitel   propriétaire
management   gestion
management   direction
mansarda   mansarde
mansarda   grenier
manželka   époux
městský park   ceinture verte
míle   mille
modifikace   modification
moratorium   moratoire

N
nabídka   offre
nabídka   offre
nabídnout   offrir
náhrada škody   compensation
nájemce   locataire
nájemné   loyer
nájemník   locataire
nazvat   intituler
nebezpečí   danger
nemovitost   immeuble
neplatný   nul
nesouhlas   réprobation
nosník   poutre
notář   notaire

O
obligace   obligation
oblouk   arc
očekávání   attente
odhadnout   évaluer
odměna   récompense
odpis   amortissement
odpis   amortissement
odpovědnost   responsabilité
odvod   levée
ohodnotit   évaluer
okolí   environs
opatrovník   tuteur
opce   option
oprava   amendement
oprava   réparation
oprávněný   compétent
ověřit   vérifier

P
památník   monument
parcela   parcelle
patent   breveté
patro   étage
pilíř   colonne
placení předem   acompte
platba   paiement
podlaha   plancher
podpis   signature
podporovat   soutenir
pohledávka   créance
pojištění   assurance
pojistka   assurance
poledník   méridien
politika   politique
poloha   site
popisovat   décrire
poptávka   demande
pořízení   achat
pořizování   achat
potřebovat   avoir besoin de
potvrzení   confirmation
povinnost   devoir
povolení   concession
povolení   permis
pozemek   terre
pozemky   propriété
předměstský   banlieusard
přehodnocení   réévaluation
překážka   obstacle
prekluze   saisie
příjemce   récipiendaire
priorita   antériorité
prodávající   vendeur
prodejce   vendeur
proměna   changement
pronajímatel   bailleur
pronajmout   louer
prospěšnost   utilité
průčelí   façade
půjčit   prêter
půjčka   crédit

R
rabat   rabais
radon   radon
ratifikace   ratification
ratifikovat   valider
ředitel   directeur
registr   Registre
rejstřík   index
rekonstrukce   reconstruction
restrikce   limitation
rezervace   réservation
riskovat   risquer le coup
rival   concurrent
rovnocennost   égalité
rovnováha   équilibre
rozdělit   sectionner
rozhodnutí   adjudication
rozkaz   ordre
rozsudek   jugement
rozvaha   bilan
ručitel   garant

S
sbírka   collection
segment   section
seznam   liste
sklon   pente
sleva   remise
sloup   colonne
směna   échange
směnečná arbitráž   arbitrage
smíření   réconciliation
smlouva   convention
smlouva   contrat
soupeření   rivalité
spekulovat   spéculer
spravedlnost   équité
stavba   bâtiment
stavitel   constructeur
stornování   abrogation
strop   plafond
studna   puits
stupeň   gradin
subdodavatel   sous-traitant

T
tepelné čerpadlo   pompe à chaleur
terasa   terrasse
termín   terme
těžení   exploitation minière
tisíc   mille
továrna   usine
úhrada   paiement

U
ulička   ruelle
úřad   bureau
úrok   intérêt
uspokojení   satisfaction

V
vazba   liaison
venkovský   rural
věřit   croire
věřitel   créancier
vést   conduire
vestavěný   incorporé
vlastnictví   possession
vlastník   propriétaire
vliv   influence
vůle   volonté
vyhláška   ordonnance
vyhlídka   panorama
výjimka   exception
výkaz zisku a ztráty   compte de résultat
výnos   rendement
výtěžek   profit
vyvlastnění   expropriation
vyvlastnění   dépossession
vzájemnost   réciprocité
vztyčit   élever

Y
yard   verge

Z
zadluženost   passif
zajištění   réassurance
zákazník   commettant
základ   fondement
základna   base
žalobce   plaignant
založení   fondation
zánik   mort
záruka   garantie
zástava   gage
závazek   fidélité
zeměpisná délka   longitude
zeměpisná šířka   latitude
zemina   sol
životnost   vie
zlepšení   amélioration
změnit   modifier
zmocněnec   mandataire
znamenat   signifier
zóna   zone
zprostředkování   médiation
zprostředkovatel   intermédiaire
způsob   manière
zřeknutí se   abandon
zůstatek   reste


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.