Czech to French<br/> Dictionary of Science

Czech to French
Dictionary of Science

 Czech to French<br/> Dictionary of Science

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
algoritmus   algorithme
alternativa   alternative
analýza   analyse
antihmota   antimatière
antropologie   anthropologie
archiv   archive
astrofyzika   astrophysique
astronomie   astronomie
atom   atome

B
badatel   chercheur
bakteriologie   bactériologie
biochemie   biochimie
biologie   biologie
botanika   botanique
buňka   cellule
časopis   revue
částečka   particule

C
chemie   chimie
cifra   chiffre
citace   référence

D
diplomová práce   exposé
disciplína   discipline
dokončení   conclusion
Doktor věd   Doctorat en sciences
dokument   document
dosah   portée
důkaz   preuve
důkaz   évidence

E
ekologie   écologie
ekonomie   économie politique
elektron   électron
elektrotechnika   électrotechnique
energie   énergie
entropie   entropie
epidemiologie   épidémiologie
ergonomie   ergonomie
evoluce   évolution
experiment   expérience

F
fakt   fait
farmakologie   pharmacologie
fáza   phase
filozofie   philosophie
funkce   but
fuzzy logika   logique floue
fyzika   physique

G
genetika   génétique
geologie   géologie
graf   graphique

H
hmota   matière
hmota   amas
hydrologie   hydrologie

I
imunologie   immunologie
informace   information
informace   renseignement
informace   données
informatika   informatique
informatika   informatique
institut   institut
ion   ion

J
jádro   noyau
jazykověda   linguistique

K
kalkulace   calcul
kapalný   liquide
kategorizace   classification
klon   contrefaçon
kniha   livre
knihovna   bibliothèque
kognitivní věda   sciences cognitives
komentář   commentaire
komponenta   composant
kontrola   contrôle
kopie   copie
korelace   corrélation
kritik   critique
kybernetika   cybernétique

L
laboratoř   laboratoire
látka   substance
logika   logique

M
matematický důkaz   démonstration
matematika   mathématiques
mechanismus   mécanisme
metalurgie   métallurgie
meteorologie   météorologie
metoda   méthode
mikrobiologie   microbiologie
mikroskop   microscope
mineralogie   minéralogie
množství   masse
model   patron
molekula   molécule

N
náboj   charge
následek   conséquence
nástroj   instrument
negace   négation
negativ   négatif
negativní   négatif

O
objev   découverte
obrázek   figure
oceánografie   océanographie
odchylka   anomalie
odpověď   réponse
okolí   environs
orgán   organe
organismus   organisme
osa   axe
osa   axe
otázka   question
otestovat   interroger
ovlivňovat   influer sur

P
paradigma   prototype
parametr   paramètre
pavěda   pseudo-science
plán   plan
plánování   planification
plazma   plasma
plyn   gaz
plyn   gaz
poddaný   sujet
podstata   essence
porovnání   comparaison
postihnout   affecter
potvrzení   validation
pozorování   observation
pravidlo   règlement
předpoklad   hypothèse
příčina   cause
příklad   spécimen
princip   principe
přírodní vědy   science de la nature
přístroj   gadget
přitažlivost   magnétisme
problém   question
problém   problème
procedura   procédure
proces   processus
produkce   production
profesor   professeur
profesura   chaire
program   programme
projekt   projet
proměnlivý   variable
proměnlivý   changeant
proměnná   variable
prostředí   milieu
proton   proton
prvek   élément chimique
prvek   corps simple
psychologie   psychologie
publikace   publication

R
relace   relation
replika   réplique
reprodukce   reproduction
řešení   solution
revize   révision
robot   automate
rovnice   équation
rozhodování   prise de décision
rychlost   vitesse

S
samostatnost   indépendance
samostatný   indépendant
sféra   cadre
síla   force
šířka pásma   bande passante
síť   réseau
síť   réseau
sloučenina   composé
smíšenina   mélange
sociologie   sociologie
software   logiciel
společnost   société
statistika   statistique
stroj   machine
supravodivost   supraconductivité
systém   système

T
tabulka   table
tabulka   carte
tabulkový editor   tableur
taxonomie   taxinomie
technika   technique
technolog   ingénieur
technologie   technologie
technologie   technologie
tekutina   liquide
tendence   tendance
teorie   théorie
teplota   température
tvrzení   thèse

U
událost   événement
umělá inteligence   intelligence artificielle
univerzita   universitaire
univerzita   université
uspořádání   organisation
uživatel   utilisateur

V
věda   science
vědec   scientifique
vědecká metoda   méthode scientifique
vědy zkoumající neurony   neurosciences
vliv   influence
vynalezení   invention
vyšetřování   investigation
výsledek   production
výsledek   résultat
výzkum   recherche
vzájemné působení   interaction
vzdělání   formation
vzdělávání   études

Z
zařízení   appareil
závěr   décision
závislý   dépendant
zemědělství   agriculture
zkoumat   rechercher
zkoušení   essai
zkouška   test
zkouška   examen
zkumavka   tube à essai
zmínka   mention
zoologie   zoologie
zveřejnění   publication


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.