Czech to German<br/> Dictionary of Ecology

Czech to German
Dictionary of Ecology

Czech to German<br/> Dictionary of Ecology

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
adaptace   Anpassung
atmosféra   Atmosphäre
atmosféra   Atmosphäre
atmosféra   Atmosphäre

B
bahno   Schlamm
baktérie   Bakterien
biom   Biom
biomasa   Biomasse
biomasa   Biomasse
biosféra   Biosphäre
bouračka   Unfall
butan   Butan
býložravec   Pflanzenfresser

C
chlorofyl   Chlorophyll
cizopasník   Parasit ; Schmarotzer

D
dekompozice   Abbau
déšť   Regen
dešťová voda   Regen ; Regenwasser
detergent   das Waschmittel
dioxin   Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane
dřevo   Holz
dřevo   Holz
dusičnan amonný   Ammoniumnitrat
dusičnan sodný   Natriumnitrat
dusík   Stickstoff
dusík   Stickstoff

E
ekologická nika   Ökologische Nische
ekologie   Ökologie
ekosystém   Ökosystem
elektrárna   Kraftwerk
elektřina   Elektrizetät ; Elektrizität
emise   Aussendung ; Ausstrahlung ; Emission
energie   Energie
energie   Energie ; Ausdauer
eroze   Erosion
eroze   Erosion
erupce   Ausbruch
erupce   Ausbruch ; Eruption
etylén   Ethen
extrakce   Gewinnung

F
fenol   Phenol
fenol   Phenol
fosforečnan   Phosphat
fotosyntéza   Fotosynthese ; Photosynthese
freon   Fluorchlorkohlenwasserstoff

G
generátor   Generator ; Stromerzeuger
globální oteplování   Globale Erwärmung

H
herbicid   Herbizid
hnědé uhlí   Braunkohle
hniloba   Fäulnis
hnojivo   der Dünger
hostitel   Gastgeber ; Wirt
hrozba   Drohung
humus   Humus
hustota   Dichte ; Dichtheit ; Dicke
hustota   Dichte ; Dichtheit ; Dichtigkeit
hydrolýza   Hydrolyse
hydrosféra   Hydrosphäre

I
infračervený   infrarot
inverze   Inversionswetterlage
inverze   Inversion
izolace   Isolierung ; Abgeschlossenheit

J
jaderný odpad   Radioaktiver Abfall
jedovatý   giftig
jezero   See
jezero   See

K
kapacita   Inhalt ; Kapazität ; Rauminhalt ; Volumen
karcinogen   Karzinogen
katastrofa   Fiasko ; Katastrophe
katastrofa   Katastrophe ; Tragödie
katastrofa   Katastrophe
kompost   Kompost
koncentrace   Konzentration
kontaminace   Verseuchung
kontrola   Kontrolle
korál   Koralle
krajina   Bereich ; Region
křoví   Busch ; Staude ; Strauch
kvóta   Quote
kyselost   Azidität ; Säure ; Säuregehalt
kyselost   PH-Wert
kyselý déšť   Saurer Regen
kyslík   Sauerstoff

L
lavina   Lawine
ledovec   Gletscher
ledovec   Eisberg
lepkavost   Klebrigkeit
limit   Grenzwert ; Limit
limit   Grenze
lišejník   Flechte

M
masožravec   Fleischfresser
maximum   Maximum
mikrob   Mikrobe
minimum   Minimum ; Mindestmaß
močovina   Harnstoff
monomer   Monomere
mutace   Mutation ; Änderung

N
naplavenina   Anschwemmung
národní park   Nationalpark
nehoda   Unfall ; Unglück
nepřirozený   künstlich

O
obleva   Schmelze ; Schneeschmelze ; Tauwetter
obyvatelstvo   Bevölkerung
oceán   Ozean
ochrana   Schutz
ochrana   Schutz ; Schutzeinrichtung ; Sicherung
ochrana přírody   Naturschutz
odpad   Abfall
odpadky   Abfall ; Müll
okolí   Umgebung
olej   Öl
ontogeneze   Wachstum ; Ontogenie ; Ontogenese
optimum   Optimum
organizace pro vědu, kulturu a vzdělání   UNESCO
osídlení   Kolonie ; Siedlung
OSN   Vereinte Nationen
otravný   giftig ; toxisch
oxid siřičitý   Schwefeldioxid
oxid uhličitý   Kohlenstoffdioxid
ozón   Ozon

P
palivo   der Brennstoff
papír   Papier
parazitizmus   Schmarotzertum
pesticid   Pestizid
pevnina   Boden ; Erdboden ; Erde
plocha   Areal ; Bereich ; Fläche ; Gebiet ; Zone
plynová turbína   Gasturbine
polyetylén   Polyethylen ; Polyäthylen
polymer   Polymer
popel   Asche
popel   Asche
poručenství   Verwahrung ; Vormundschaft
porucha   Ausfall
potok   Bach
potravní řetězec   Nahrungskette
poušť   Wüste ; Öde
pozemek   Land
princip   Prinzip
přírodní   natürlich
propan   Propan ; Propangas
prostředí   Milieu ; Umgebung ; Umwelt

R
radioaktivní   radioaktiv
reaktor   Reaktor
recyklace   Recycling ; Wiederverwertung
region   die Region
regulující   Regulierung ; Regelung
ropa   Erdöl ; Rohöl ; Öl
rostlinstvo   Vegetation
rovnováha   Gleichgewicht
rovnováha   Gleichgewicht
rovnováha   Gleichgewicht
rozklad   Auflösung
rozklad   Fäulnis ; Verfall ; Verwesung

S
sanytr   Salpeter
sediment   Sediment ; Ablagerung ; Feststoff
siláž   Silofutter
skládka   Kippe
skleníkový efekt   Treibhauseffekt
škodlivina   Schadstoff
škrob   Stärke
sliz   Schlamm ; Schleim
slunce   Sonne
sluneční energie   Solarenergie
smog   Smog
soběstačný   autark ; selbstgenügsam
sopka   Vulkan
splašky   Abwasser
spotřebitel   Konsument ; Verbraucher
srážky   der Niederschlag
step   Steppe
strom   Baum
substrát   Substrat ; Unterlage
symbióza   Symbiose
syntetický   künstlich ; synthetisch
systém   system ; System

T
tanker   Tanker
teplo   Wärme
teplo   Wärme
teritorium   Distrikt ; Provinz ; Territorium
těžení   der Bergbau
toxin   Giftstoff
tundra   Tundra
turbína   Turbine

U
uhlí   Kohle
ultrafialový   ultraviolett
umělý   künstlich

V
větrný mlýn   die Windmühle
viskozita   Viskosität
vítr   Wind
vlhkost   Feuchte ; Feuchtigkeit
vlhkost   Feuchtigkeit
vodní tok   Wasserlauf
výfukový plyn   der Auspuff
vyváženost   Gleichgewicht
vzduch   Luft

Z
zákon   die Gesetz
zákon   Gesetz
země   Land
zemina   Boden
zemina   Erde
znečištění   Pollution
znečištění   Verunreinigung
znečištění ovzduší   Luftverschmutzung
znečištění vody   Gewässerverschmutzung


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.