Czech to German<br/> Dictionary of Economics

Czech to German
Dictionary of Economics

 Czech to German<br/> Dictionary of Economics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Adam Smith   Adam Smith
akcionář   Aktieninhaber ; Aktionär
alternativa   Alternative ; Mehrfachmöglichkeit

B
banka   Bank
bankomat   Geldautomat
bankovka   Banknote
bankovnictví   Bankwesen
bankrot   Bankrott
bankrotář   Bankrotteur
berní úředník   Steuerbeamte
bilboard   Anschlagbrett
blaho   das Wohlergehen
bohatství   Reichtum ; Reichtümer

C
cent   Cent
centrální banka   Zentralbank
chudoba   Armut ; Dürftigkeit ; Elend ; Notlage
čistý   netto
clo   Gebühr ; Zoll
ctít   respektieren
čtvrt   Quartier ; Viertel

D
daň   Besteuerung ; Steuer
daň z přidané hodnoty   MwSt.
daňový poplatník   Steuerpflichtiger ; Steuerzahler
dar   Spende
dárce   Spender ; Geber
deflace   Deflation
dividenda   der Gewinnanteil
dluh   Geldschuld ; Schuld
dobro   Güte
dolar   Dollar
dolar   Dollar
dovážet   importieren
dovoz   Einfuhr
dražba   Versteigerung
drobné   Kleingeld ; Wechselgeld

E
efektivnost   Leistungsfähigkeit ; Wirksamkeit
ekonom   Volkswirtschaftler ; Ökonom
ekonomický   wirtschaftlich
ekonomie   Wirtschaftslehre ; Wirtschaftswissenschaft

F
faktura   Faktur ; Nota ; Rechnung ; Rechnungsstellung
Federální rezervní systém   Federal Reserve System
finančník   Finanzmann

G
generalizace   Verallgemeinerung
globalizace   Globalisierung
grant   das Stipendium

H
heterogenní   heterogen
hlavní město   die Hauptstadt
hodnota   Wert
holdingová společnost   Holding
honorář   Tantieme
hospodářský růst   Wirtschaftswachstum
hospodářství   Wirtschaft ; Wirtschaftssystem
hotové peníze   Bargeld
hotové peníze   Bargeld
hrubý domácí produkt   Bruttoinlandsprodukt
hypotéka   Hypothek

I
imigrace   Immigration ; Zuwanderung ; Einwanderung
informace   Angaben
investice   Investition ; Kapitalanlage
investor   Investor
investovat   investieren

J
jednostranný   einseitig
jmění   Eigenkapital
jmenovitý   namentlich ; nominal
John Maynard Keynes   John Maynard Keynes
jurisprudence   Jura

K
kapitál   Kapital
kapitalismus   Kapitalismus
kartel   Kartell ; Trust
katalyzátor   Beschleuniger ; Katalysator
know-how   Know-How
koncentrace   Konzentration
konsorcium   Gemeinschaftsunternehmen ; Konsortium ; Syndikat
koupit   kaufen
kredit   Kredit
kreditní karta   die Kreditkarte
krize   Depression
kvóta   Quote

L
laciný   billig

M
majetek   Besitztum ; Grundbesitz
makroekonomie   Makroökonomie
management   Management
management   Führung ; Management ; Verwaltung
manželství   Ehe ; Ehegemeinschaft
měna   Währung
Mezinárodní měnový fond   IWF
mikroekonomie   Mikroekonomie
množství   Quantität
moc   sehr
modifikace   Abwandlung ; Abänderung ; Modifikation ; Umrüstung
mortalita   Sterblichkeit
motivace   Motivation ; Beweggrund ; Anregung ; Leistungsbereitschaft

N
nadbytek   Mehrbetrag
nadprodukce   Überproduktion
NAFTA   Nordamerikanisches Freihandelsabkommen
nájemné   Hausmiete ; Miete
náklady   Aufwendung ; Kosten ; Auflagen
náklady obětované příležitosti   Opportunitätskosten
nákupní monopol   Nachfragemonopol
národ   Nation
nárok   der Anspruch
NASDAQ   NASDAQ
Nashova rovnováha   Nash-Gleichgewicht
nedoplatky   die Rückstände
nedostatek   Knappheit ; Mangel
nedostatek   Mangel
nezaměstnanost   Arbeitslosigkeit
nezaměstnaný   arbeitslos

O
obal   Verpackung
obchod   Handel
obchod   Handel
obchod   Geschäft
obchod   Handel ; Handelsgeist
obchodovat   handeln
objednávka   der Auftrag
odhadnout   einschätzen ; schätzen
odměna   Belohnung ; Gehalt ; Lohn
ohodnotit   bewerten
oligopol   Oligopol
opce   Option
opravdový   echt ; wahr
Organizace amerických států   OAS
Organizace zemí vyvážejících ropu   OPEC

P
patent   Patent
peněžní   geldlich
peníze   Geld
plán   Plan
platba   Bezahlung ; Zahlung
platební bilance   Zahlungsbilanz
platit   bezahlen ; zahlen
pobídka   Anreiz ; Stimulation ; Veranlassung
počátek   Beginn
pochybnost   Ungewissheit ; Zweifel
podnikání   Geschäft
pokladník   Kassierer
poptávka   Bedarf ; Nachfrage
portfolio   Portfolio
potřeba   Bedarf ; Bedürfnis
potřebovat   benötigen ; brauchen ; fordern ; verlangen ; bedürfen
potvrzení   Quittung
potvrzení   Bestätigung ; Begründung ; Verifizierung ; Bekräftigung ; Nachweis ; Prüfung ; Überprüfung
povolení   Konzession
pozemek   Land
pozemky   der Grundbesitz
práce   Arbeit
přání   Wunsch
pravidlo   Regel
předpoklad   Annahme ; Hypothese
předpověď   Prognose ; Vorhersage
přehodnocení   Aufwertung ; Neubewertung ; Umwertung
prémie   Prämie
přírodní zdroj   Rohstoff
přizpůsobení   Anpassung ; Justierung
problém   Problem
procento   Prozent ; Prozente
prodávat   verkaufen
prodej   Verkauf ; Vertrieb
profitovat   profitieren
program   Programm ; Terminplan ; Zeitplan
proměnlivý   variabel
proměnná   Variable
propagace   Inserat ; Reklame ; Werbung ; Zeitungsanzeige
proplatit   einlösen
protekcionismus   Protektionismus
půjčka   Darlehen ; Anleihe ; Kredit
původ   Abstammung ; Herkunft

R
rabat   Rabatt
recese   Rezession
recyklace   Recycling ; Wiederverwertung
reklama   Werbung
rentabilita   Rentabilität
rezerva   Reserve
rovnováha   Gleichgewicht
rozdělit   segmentieren
rozpočet   Budget ; Haushaltsplan
rozvaha   Bilanz

S
sbírka   Anhäufung ; Ansammlung ; Häufung ; Sammlung ; Aggregation ; Gruppierung
segment   Abschnitt ; Segment
segmentace   Segmentierung ; Teilung
šek   Scheck
šetrnost   Sparsamkeit
sjednocení   Vereinheitlichung
sleva   Rabatt
směna   Austausch ; Tausch
smysl   Bedeutung ; Sinn
špička   Spitze
splácení   Rückzahlung ; Aktienrückkauf ; Rückkauf
spoření   die Ersparnis
spořit   sparen
správa   die Verwaltung
stagflace   Stagflation
stagnace   Stillstand
státní pokladna   Staatskasse
státní pokladna   Fiskus
stejnorodý   homogen ; gleichartig
Světová obchodní organizace   Welthandelsorganisation

T
tarif   Satz ; Tarif
technologie   Technologie
teorie   Theorie
teorie her   Spieltheorie
továrna   Fabrik ; Fertigungsanlage
trh   Markt
účet   Konto
účetnictví   Buchhaltung ; Rechnungsführung ; Rechnungswesen
úhrada   Zahlung
Úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA)   Food and Drug Administration
úrok   Zins

U
uspokojení   Befriedigung
uspořit   sparen
úspornost   Wirtschaftlichkeit
úspory   Ersparnis ; Ersparnisse

V
váha   Gewicht
věda   Wissenschaft
věřitel   Kreditor ; Gläubiger ; Gläubigerin
věřitel   Verleiher
vláda   Regierung ; Regime
vliv   Einfluss
vložit   deponieren
vnímání   Empfindung ; Perzeption
vnímavost   das Wahrnehmungsvermögen
volba   Wahl
vrátit peníze   zurückbezahlen ; zurückzahlen
vrchol   Gipfel ; Höhepunkt
vrcholek   Gipfel ; Spitze
Všeobecná dohoda o clech a obchodu   GATT
vydání   Ausgabe
vydělat   verdienen
výdělek   Einkommen
vyhláška   Regel ; Verordnung ; Vorschrift ; ordonnance
vyhýbat se   ausweichen ; meiden
výkaz zisku a ztráty   Gewinn- und Verlustrechnung
výměnný obchod   Tausch ; Tauschgeschäft ; Tauschhandel
vynaložení   Aufwand ; Aufwendung ; Ausgabe ; Ausgaben ; Auslagen
výnos   Gewinn ; Ertrag ; Erlös ; Aufregungen
výplatní listina   Gehaltsliste ; Lohnliste
výtěžek   Gewinn ; Verdienst
výtěžek   Ertrag

Z
zákon   Gesetz
zaměstnání   Arbeit ; Beruf ; Job
zámožnost   Fülle ; Reichtum
záruka   Kaution ; Sicherheitspfand
zatížit   belasten
zboží   Ware
zdanit   besteuern
země   Land
znárodnění   Verstaatlichung
zručnost   das Geschick
zruinovat   ruinieren
ztráta   Defizit
ztráta   Verlust


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.