Czech to German<br/> Dictionary of Science

Czech to German
Dictionary of Science

 Czech to German<br/> Dictionary of Science

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
algoritmus   Algorithmus
alternativa   Alternative ; Mehrfachmöglichkeit
analýza   Analyse
antihmota   Antimaterie
antropologie   Anthropologie ; Menschenkunde
archiv   Archiv
astrofyzika   Astrophysik
astronomie   Astronomie ; Sternkunde
atom   Atom

B
badatel   Forscher
bakteriologie   Bakterienkunde
biochemie   Biochemie
biologie   Biologie
botanika   Botanik ; Pflanzenkunde
buňka   Zelle
časopis   Zeitschrift
částečka   Teilchen

C
chemie   Chemie
cifra   Ziffer ; Zahl ; Zahlzeichen
citace   Zitation

D
diplomová práce   Dissertation ; Doktorarbeit ; Hochschulschrift
disciplína   Disziplin
dokončení   Beendigung
Doktor věd   Doktor
dokument   Dokument ; Urkunde
dosah   Reichweite ; Rahmen ; Bereich ; Geltungsbereich ; Umfang
důkaz   Beweis
důkaz   Beweis ; Rechtsbeweis

E
ekologie   Ökologie
ekonomie   Wirtschaftslehre ; Wirtschaftswissenschaft
elektron   Elektron
elektrotechnika   Elektrotechnik
energie   Energie
entropie   Entropie
epidemiologie   Epidemiologie
ergonomie   Arbeitswissenschaft ; Ergonomie
evoluce   Entwicklung
experiment   Experiment ; Versuch

F
fakt   Tatsache
farmakologie   Pharmakologie
fáza   Phase ; Stufe
filozofie   Philosophie
funkce   Funktion ; Zweck
fuzzy logika   Fuzzylogik
fyzika   Physik

G
genetika   Genetik ; Vererbungslehre
geologie   Geologie
graf   Schaubild ; Schaubild

H
hmota   Materie ; Stoff
hmota   Masse
hydrologie   Hydrologie

I
imunologie   Immunologie
informace   Information ; Auskunft
informace   die Information
informace   Angaben
informatika   Informatik
informatika   Informatik
institut   Institut
ion   Ion

J
jádro   Kern
jazykověda   Sprachwissenschaft

K
kalkulace   Berechnung
kapalný   flüssig
kategorizace   Klassifikation ; Einteilung ; Klassifizierung ; Einstufung
klon   Klon
kniha   Buch
knihovna   Bücherei
kognitivní věda   Kognitionswissenschaft
komentář   Bemerkung
komponenta   Komponente
kontrola   Kontrolle
kopie   Kopie
korelace   Korrelation
kritik   Kritiker
kybernetika   Kybernetik

L
laboratoř   Labor ; Laboratorium
látka   Substanz
logika   Logik

M
matematický důkaz   Beweis
matematika   Mathematik
mechanismus   Mechanismus
metalurgie   Metallurgie
meteorologie   Meteorologie ; Wetterkunde
metoda   Methode
mikrobiologie   Mikrobiologie
mikroskop   Mikroskop
mineralogie   Mineralogie
množství   Masse
model   Modell
molekula   Molekül

N
náboj   die Ladung
následek   Effekt ; Ergebnis ; Folge ; Resultat ; Wirkung
nástroj   Instrument
negace   Negation
negativ   Negativ
negativní   negativ

O
objev   Entdeckung
obrázek   Bild
oceánografie   Ozeanografie ; Ozeanographie
odchylka   Anomalie
odpověď   Antwort
okolí   Umgebung
orgán   Organ
organismus   Organismus ; Wesen
osa   Achse
osa   die Achse
otázka   Abfrage ; Erkundigung ; Frage
otestovat   probieren
ovlivňovat   beeinflussen

P
paradigma   Muster ; Paradigma ; Prototyp
parametr   Parameter
pavěda   Pseudowissenschaft
plán   Plan
plánování   Planung
plazma   das Plasma
plyn   das Gas
plyn   Gas
poddaný   untergeordnet
podstata   Essenz ; Kern ; Kernel ; Quintessenz ; Wesentliche
porovnání   Vergleich
postihnout   beeinflussen
potvrzení   Bestätigung
pozorování   Beobachtung
pravidlo   Regel
předpoklad   Annahme ; Hypothese
příčina   Grund ; Ursache
příklad   Beispiel
princip   Prinzip
přírodní vědy   Naturwissenschaft
přístroj   Vorrichtung ; Gerät ; Zubehörgerät ; Ding ; Produkt
přitažlivost   die Anziehungskraft
problém   Problem
problém   Problem ; Schwierigkeit
procedura   Verfahren ; Prozess ; Prozedur
proces   Verfahren
produkce   Produktion
profesor   Professor
profesura   Professur
program   Programm
projekt   Projekt
proměnlivý   schwankend ; variabel ; wechselhaft
proměnlivý   variabel
proměnná   Variable
prostředí   Milieu ; Umgebung ; Umwelt
proton   Proton
prvek   Element
prvek   Element
psychologie   Psychologie
publikace   Publikation

R
relace   Verhältnis
replika   Nachbildung ; Abdruck ; Kopie ; Nachbau
reprodukce   Wiedergabe ; Reproduktion
řešení   Lösung
revize   Nachprüfung ; Überprüfung
robot   Roboter
rovnice   Gleichung
rychlost   Geschwindigkeit ; Tempo

S
samostatnost   Selbständigkeit ; Unabhängigkeit
samostatný   eigenständig ; selbstständig
sféra   Bereich ; Sphäre
síla   Macht
síla   Kraft ; Gewalt ; Stärke
šířka pásma   Bandbreite
síť   Netz
síť   Netzwerk ; Netz
sloučenina   Verbindung
smíšenina   Gemisch
sociologie   Soziologie
software   Software
spekulace   Spekulation
společnost   Gesellschaft
statistika   Statistik
stroj   Maschine
struktura   Struktur
supravodivost   Supraleitfähigkeit ; Supraleitung
systém   system ; System

T
tabulka   Tabelle
tabulka   Tabelle
tabulkový editor   Tabellenkalkulationsprogramm
taxonomie   Taxonomie
technika   Technik
technolog   Ingenieur ; Technologe
technologie   Technologie
technologie   Technologie
tekutina   Flüssigkeit
tendence   Tendenz ; Trend
teorie   Theorie
teplota   Temperatur
tvrzení   These

U
událost   Ereignis ; Begebenheit ; Vorfall ; Geschehnis
umělá inteligence   Künstliche Intelligenz
univerzita   Hochschule ; Universität
univerzita   Universität
univerzita   Universität
uspořádání   Einrichtung ; Organisation
uživatel   Benutzer

V
věda   Wissenschaft
vědec   Wissenschaftler
vědecká metoda   Wissenschaftliche Arbeit
vědy zkoumající neurony   Neurowissenschaften
vliv   Einwirkung ; Wirkung ; Einfluss
vynalezení   Erfindung
vyšetřování   Erhebung
výsledek   Ergebnis
výsledek   Ausgang
výzkum   Forschung
vzájemné působení   Interaktion ; Wechselwirkung
vzdělání   Ausbildung ; Bildung
vzdělávání   Bildung ; Unterrichtswesen ; Pädagogik

Z
zařízení   Apparat
závěr   Beschluss ; Entscheidung ; Entschluss ; Schlussfolgerung
závislý   unfrei ; abhängig
zemědělství   Ackerbau ; Landwirtschaft
zkoušení   Probe ; Prüfung ; Untersuchung
zkouška   Examen ; Prüfung
zkouška   Probe
zkumavka   Reagenzglas
zmínka   Erwähnung
zoologie   Tierforschung ; Zoologie ; Tierkunde
zveřejnění   Veröffentlichung


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.