Czech to Italian<br/> Dictionary of Economics

Czech to Italian
Dictionary of Economics

 Czech to Italian<br/> Dictionary of Economics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Adam Smith   Adam Smith
akcionář   azionista
alternativa   alternativa

B
banka   banca
bankomat   sportello automatico
bankovka   biglietto
bankovnictví   attività bancaria
bankrot   bancarotta
bankrotář   fallito
bilboard   tabellone
blaho   benessere
bohatství   ricchezza

C
cent   penny
centrální banka   banca centrale
chudoba   bisogno
čistý   netto
clo   tassa
ctít   stimare
čtvrt   quarto

D
daň   imposta
daň z přidané hodnoty   IVA
daňový poplatník   contribuente
dar   donazione
dárce   donatore
deflace   deflazione
dividenda   dividendo
dluh   debito
dobro   bene
dolar   dollaro
dolar   dollaro
dovážet   importare
dovoz   importazione
dražba   asta
drobné   spiccioli

E
efektivnost   efficienza
ekonom   economista
ekonomický   economico
ekonomie   economia

F
faktura   conto
Federální rezervní systém   Federal Reserve System
finančník   finanziatore

G
generalizace   generalizzazione
globalizace   globalizzazione
grant   borsa di studio

H
heterogenní   eterogeneo
hlavní město   capitale
hodnota   valore
holdingová společnost   holding
honorář   canone
hospodářský růst   crescita economica
hospodářství   economia
hotové peníze   contante
hotové peníze   contante
hrubý domácí produkt   prodotto interno lordo
hypotéka   ipoteca

I
imigrace   immigrazione
informace   dati
investice   investimento
investor   investitore
investovat   investire

J
jednostranný   unilaterale
jmění   capitale netto
jmenovitý   nominale
John Maynard Keynes   John Maynard Keynes
jurisprudence   giurisprudenza

K
kapitál   capitale
kapitalismus   capitalismo
kartel   trust
katalyzátor   catalizzatore
know-how   know-how
koncentrace   concentrazione
konsorcium   consorzio
koupit   comprare
kredit   credito
kreditní karta   carta di credito
krize   depressione
kvóta   quota

L
laciný   economico

M
majetek   tenuta
makroekonomie   macroeconomia
management   gestione
management   direzione
manželství   matrimonio
měna   moneta
Mezinárodní měnový fond   Fondo Monetario Internazionale
mikroekonomie   microeconomia
množství   quantità
moc   molto
modifikace   modifica
mortalita   mortalità
motivace   motivo

N
nadbytek   surplus
NAFTA   North American Free Trade Agreement
nájemné   affitto
náklady   spesa
náklady obětované příležitosti   costo opportunità
nákupní monopol   monopolio d'acquisto
národ   nazione
nárok   esigenza
NASDAQ   NASDAQ
Nashova rovnováha   Equilibrio di Nash
nedoplatky   arretrati
nedostatek   mancanza
nedostatek   scarsità
nezaměstnanost   disoccupazione
nezaměstnaný   disoccupato

O
obal   imballo
obchod   commercio
obchod   attività
obchod   commercio
obchod   accordo
obchodovat   commerciare
objednávka   ordine
odměna   paga
ohodnotit   valutare
oligopol   oligopolio
opce   opzione
opravdový   vero
Organizace amerických států   Organizzazione degli Stati Americani
Organizace zemí vyvážejících ropu   Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio

P
patent   brevetto
peněžní   finanziario
peníze   denaro
plán   piano
platba   remunerazione
platební bilance   bilancia dei pagamenti
platit   pagare
pobídka   incentivo
počátek   inizio
pochybnost   dubbio
podnikání   affari
pokladník   cassiere
poptávka   richiesta
portfolio   portfolio
potřeba   occorrenza
potřebovat   necessitare
potvrzení   ricevuta
potvrzení   convalidazione
povolení   concessione
pozemek   terreno
pozemky   proprietà
práce   lavoro
přání   desiderio
pravidlo   regola
předpoklad   ipotesi
předpověď   previsione
přehodnocení   rivalutazione
prémie   dividendo extra
přizpůsobení   adeguamento
problém   problema
procento   percentuale
prodávat   vendere
prodej   vendita
profitovat   approfittare
program   programma
proměnlivý   variabile
proměnná   variabile
propagace   pubblicità
proplatit   incassare
protekcionismus   protezionismo
půjčka   prestito
původ   ascendenza

R
rabat   sconto
recese   recessione
recyklace   riciclaggio
reklama   promozione
rentabilita   redditività
rezerva   riserva
rovnováha   equilibrio
rozpočet   bilancio
rozvaha   stato patrimoniale

S
sbírka   collezione
segment   parte
segmentace   spartizione
šek   assegno
šetrnost   economia
sjednocení   unificazione
směna   cambio
smysl   significato
špička   picco
spoření   risparmio
spořit   fare economia
správa   amministrazione
stagflace   stagflazione
státní pokladna   tesoro
státní pokladna   erario
stejnorodý   omogeneo
Světová obchodní organizace   Organizzazione Mondiale del Commercio

T
tarif   tariffa
technologie   ingegneria
teorie   teoria
teorie her   teoria dei giochi
továrna   fabbrica
trh   mercato
účet   conto
účetnictví   ragioneria
úhrada   pagamento
Úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA)   Food and Drug Administration
úrok   interesse

U
uspokojení   soddisfacimento
uspořit   risparmiare
úspornost   economia
úspory   risparmi

V
váha   peso
věda   scienza
věřitel   creditore
věřitel   prestatore
vláda   governo
vliv   influsso
vložit   depositare
vnímání   percezione
vnímavost   percezione
volba   scelta
vrátit peníze   rimborsare
vrchol   apice
vrcholek   cima
Všeobecná dohoda o clech a obchodu   General Agreement on Tariffs and Trade
vydání   spesa
vydělat   guadagnare
výdělek   reddito
vyhláška   ordinamento
vyhýbat se   parare
výkaz zisku a ztráty   conto economico
výměnný obchod   scambio
vynaložení   spesa
výnos   resa
výtěžek   profitto
výtěžek   produzione

Z
zákon   legge
zaměstnání   occupazione
zámožnost   ricchezza
záruka   deposito
zatížit   caricare
zboží   articolo
zdanit   tassare
země   paese
znárodnění   nazionalizzazione
zručnost   abilità
zruinovat   rovinare
ztráta   perdita
ztráta   perdita


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.