Czech to Italian<br/> Dictionary of Finance

Czech to Italian
Dictionary of Finance

 Czech to Italian<br/> Dictionary of Finance

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
agent   agente
agentura   agenzia
akcie   azione
akcionář   azionista
akreditiv   lettera di credito
akvizice   acquisto
alternativa   alternativa
anulovat   disdire
auditor   revisore di conti
autorizace   autorità

B
banka   banca
bankomat   sportello automatico
bankovka   biglietto
bod   punto
bohatý   ricco
býk   toro
čas   tempo
čas   termine

C
chyba   errore
cíl   destinazione
čistý   netto

D
daň z přidané hodnoty   IVA
debet   debito
debetní karta   carta di debito
depozitář   deposito
deregulace   deregolamentazione
devalvace   svalutazione
devizový kurz   cambio
díl   parte
diskontní sazba   tasso di sconto
distribuce   distribuzione
distribuce   distribuzione
diverzifikace   diversificazione
dividenda   dividendo
dlouhý   lungo
dluh   debito
dlužník   debitore
dobrá pověst   avviamento
dosah   ambito

E
efektivnost   efficienza
emise   emissione
euro   euro
eurodolar   eurodollaro

F
fond   fondo
frank   franco

H
hodnocení   valutazione
hodnotit   valutare
hotové peníze   contante
hotové peníze   contante
hypotéka   ipoteca

I
inflace   inflazione
instrukce   istruzione
Internet   internet
intervence   intervento
inventář   inventario ; scorte
inventarizace   inventario
investice   investimento
investice   investimento

J
jednotka   unità
jednotka   unità
jistina   capitale
jmenovitý   nominale

K
kalkulovat   calcolare
karát   carato
kartel   trust
kategorie   categoria
kombinace   combinazione
kombinování   combinazione
komerční   commerciale
komise   comitato
končit   finire
konglomerát   conglomerato
konsorcium   consorzio
korelace   correlazione
krátký   corto
kreditní karta   carta di credito
kurz   lezione
kus   parte
kvóta   quota

L
laciný   economico
léčka   trappola
likvidita   liquidità
limit   limite
lokální   locale

M
makléř   intermediario
medvěd   orso
měna   moneta
množství   massa
multiplikátor   moltiplicatore

N
nabídka   offerta
nabídka   offerta
nabídnout   offrire
nahromadit   riunirsi
nákladní list   polizza di carico
nařídit   ordinare
nařídit   ingiungere
nařízení   decreto
následek   conseguenza
nazvat   intitolare
nebezpečí   rischio
nepřátelský   ostile
New York Stock Exchange   New York Stock Exchange
normální rozdělení   distribuzione normale
nosit   portare

O
obchodník   commerciante
obelstít   imbrogliare
objednávka   ordine
obligace   obbligazione
odpis   ammortamento
odpis   ammortamento
odpor   resistenza
ohraničení   demarcazione
omezit   limitare
opatrovník   tutore
opce   opzione
opozice   opposizione
opustit   abbandonare
organizace   ordine

P
parita   parità
platební bilance   bilancia dei pagamenti
platební schopnost   solvibilità
pochybnost   dubbio
podílení se   partecipazione
podílník   parte interessata
podlaha   pavimento
pohledávka   credito legale
pojištění   assicurazione
portfolio   portfolio
potlačovat   reprimere
potřebovat   necessitare
potvrdit   confermare
potvrzení   convalida
potvrzení   convalidazione
požádat   chiedere
poznámka   appunto
předkupní právo   prelazione
přehodnocení   rivalutazione
překážka   barriera
prémie   compenso
přerušit   interrompere
příjem   entrata
příjemce platby   beneficiario
příkaz   ordine
produkce   rappresentazione
pronajímatel   appaltante
proplatit   incassare
prospekt   prospetto
protiklad   contraddire
proudit   fluire
pružnost   elasticità

R
rabat   sconto
ratifikace   ratifica
rejstřík   indice
renta   annualità
replika   replica
reprodukce   riproduzione
rezervovat   prenotare
riskovat   rischiare
rizikový kapitál   venture capital
rozdíl   differenza
rozdíl   distinzione
rozdíl   differenza
rozkaz   comando
rozpor   discrepanza
rozptýlení   dispersione
rozšiřování   estensione
rozvaha   stato patrimoniale

S
samostatnost   indipendenza
sázka   scommessa
sbírka   collezione
šek   assegno
síť   filo
sjednocení   fusione
sloučení   fusione
slovní   verbale
smazat   cancellare
směnečná arbitráž   arbitraggio
směnitelnost   convertibilità
směnka   effetto
smíchat   mescolare
sociální třída   classe sociale
specialista   specialista
společnost   club
spolupráce   cooperazione
stagflace   stagflazione
standardní odchylka   deviazione standard
štítek   etichetta
stoupání   alzata
střední hodnota   mezzo

T
tečka   punto
telefonovat   chiamare
titulek   titolo
trh   mercato
třídit   classificare
trvání   durata
tržiště   mercato

U
ucpání   accozzaglia
událost   avvenimento
úhrada   pagamento
úkol   compito
úkol   compito
uplynutí   scadenza
úřad   agenzia
úrok   interesse
úspory   risparmi
užití   uso

V
věčnost   eternità
věřitel   creditore
věřitel   prestatore
vkladní knížka   libretto di risparmio
vlastní směnka   effetto passivo
vliv   influsso
volba   scelta
vyhodnocení   valutazione
vyjádřit   esprimere
vyměnit   scambiare
výměnný obchod   scambio
výnos   resa
výroba   produzione
výtěžek   profitto
výtěžek   produzione

Z
zájem   interesse
zajištění   riassicurazione
základna   base
záměr   obiettivo
zamítnutí   rifiuto
záruka   garanzia
zástava   multa
zástava   pegno
zástava   pegno
zastavit   fermare
zeptat   chiedere
znamenat   significare
zplnomocnění   procura
zrušení společnosti   liquidazione di società


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.