Czech to Italian<br/> Dictionary of Law

Czech to Italian
Dictionary of Law

 Czech to Italian<br/> Dictionary of Law

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
adoptování   adozione
agent   agente
alibi   alibi
argument   argomentazione
autorské právo   autore

B
bankrot   bancarotta
bankrotář   fallito
čeleď   famiglia

C
cena   prezzo
cena   prezzo
cena   costo
cena   valore
chuligánství   vandalismo
čin   atto
civilní   civile

D
dědic   erede
dědictví   lascito
dědictví   eredità
derogace   abrogazione
dluh   debito
dohoda   accordo
dokazovat   provare
dokument   documento
dopravit   trasferire
držení   proprietà
důkaz   prova
důkaz   prova

E
etika   etica
expert   esperto

F
fakt   fatto
falšovatel   impostore
federální   federale
filibustering   ostruzionismo
funkcionář   funzionario

H
hodnota   valore
hypotéka   ipoteca

I
ilegální   illegale
imitace   contraffazione
imunitní systém   sistema immunitario
individuální   personale
investice   investimento

J
jazyk   lingua
jednání   procedimento
jurisdikce   giurisdizione
jurisprudence   giurisprudenza

K
kartotéka   collezione
kauce   cauzione
kauza   processo
klient   cliente
komora   camera
konspirace   cospirazione
kontrakt   accomodamento
kopie   copia
korupce   corruzione
krádež   furto
kriminální   criminale
křivá přísaha   spergiuro
kvorum   quorum

L
lavička   panchina
legální   legale
legislativa   legislazione
lichvářství   usura
loupež   furto

M
majetek   tenuta
majetek   proprietà
majitel   proprietario
mluva   linguaggio

N
náhrada škody   risarcimento
nájemník   affittuario
náprava   riparazione
napravit   correggere
nařízení   ordine
následek   conseguenza
název   titolo
nedovolený   illecito
nekompetentní   incompetente
neposlušnost   disobbedienza
nepravda   falsità
nespravedlivý   ingiusto
nespravedlivý   ingiusto
nespravedlnost   ingiustizia
nesprávný   scorretto

O
obecný princip relativity   principio di relatività
oběť   vittima
obvinění   allegazione
obžaloba   imputazione
obžalovaný   imputato
ochrana   protezione
ochránce   difensore
odkázat   lasciare in eredità
odmítnutí   rifiuto
odsouzení   condanna
odvod   imposta
odvolání   appello
oficiální   ufficiale
omluva   scusa
opatrovník   tutore
opis   copia
opovržení   disprezzo

P
padělání   fake
partnerství   relazione
pašeráctví   contrabbando
patent   brevetto
Pauliho vylučovací princip   Principio di esclusione di Pauli
petice   petizione
platba   remunerazione
platnost   validità
plná moc   mandato
pochybnost   dubbio
pochybnost   dubbio
podmíněné propuštění na svobodu   prova
podnik   compagnia
podplácení   corruzione
podvod   frode
podvod   frode
pokuta   multa
pokutovat   punire
policie   corpo di polizia
pomlouvat   calunniare
pomluva   calunnia
pomluva   calunnia
pomluva   libello
pomluvy   scandalo
poplatek   onorario
poplatek   prezzo
porota   giuria
porušit   violare
poslední vůle   testamento
posudek   parere
potvrzení   convalida
požadavek   rivendicazione
pozměňovací návrh   emendamento
pravdivost   verità
praxe   pratica
předvolání   citazione
presumpce   supposizione
přezdívka   alias
příbuzenstvo   parentado
příbuzní   clan
princip   principio
případ   causa
přísaha   giuramento
proces   processo
profesionál   professionista
prokurátor   pubblico ministero
pronájem   contratto di affitto
pronajmout   affittare
prostituce   prostituzione
půjčit   prestare
půjčka   prestito

R
rabování   saccheggio
referendum   referendum
restrikce   limitazione
rozhodčí   arbitro
rozhodnutí   aggiudicazione
rozsudek   verdetto
rozsudek   delibera
rozsudek   giudizio
rozvod   divorzio
rušení   interferenza

S
sabotáž   sabotaggio
sabotovat   sabotare
sankce   sanzione penale
smlouva   accordo
smlouva   contratto
smlouva   patto
soud   corte
soudce   arbitro
soudce   giudice
soukromý   privato
spolupachatel   complice
spor   controversia
spravedlnost   giustezza
spravedlnost   equità
svědectví   testimonianza
svědek   testimone
svoboda   libertà
svolení   consenso

T
těžký zločin   crimine
trest   punizione
trest   punizione
trest   penale
trestný čin   trasgressione
trestný čin   reato
trhlina   breccia
tuláctví   vagabondaggio
úhrada   pagamento
únos   sequestro di persona

U
ustanovení   statuto
útok   offensiva
územní samospráva   autonomia

V
veto   veto
vězení   prigione
vina   colpa
vina   fallo
vina   colpa
vinný   colpevole
vládnout   governare
vlastnictví   possesso
vlastnost   caratteristica
vlastnost   proprietà
vlastnost   attributo
vloupání   scasso
vměšování   intromissione
volnost   libertà
vrah   killer
vrah   assassino
vražda   assassinio
vražda   omicidio
vůle   volontà
vydání   estradizione
vydírání   ricatto
vyslýchat   interrogare
vyvlastnění   espropriazione
výživné   manutenzione
vyzvání   sfida
vyzvat   sfidare

Z
zabití   omicidio
zakázat   vietare
zákazník   cliente
zákon   legge
zákon stálých poměrů slučovacích   legge delle proporzioni definite
žaloba   azione giudiziaria
záruka   garanzia
zásobování   apporto
závěr   decisione
žhářství   incendio doloso
zkoumání   esame
zločin   crimine
zločinec   criminale
značka   marchio
znalec   conoscitore
znásilnění   stupro
zpověď   confessione
zpronevěřit   sottrarre
zrada   tradimento
zrada   alto tradimento
zřeknutí se   rinuncia
zřeknutí se   dichiarazione di non responsabilità
zrušit   abolire


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.