Czech to Italian<br/> Dictionary of Logistics

Czech to Italian
Dictionary of Logistics

 Czech to Italian<br/> Dictionary of Logistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
administrace   amministrazione
aktivace   attivazione
aktivita   attività
alarm   allerta
algoritmus   algoritmo
alternativa   alternativa
atmosféra   atmosfera
autor   autore
autorizace   autorità

B
balení   imballaggio
bohatý   ricco
čas   tempo

C
celek   totale
celkový   totale
celý   intero
cena   prezzo
cena   costo
čin   azione
clo   tassa
cyklus   ciclo

D
data mining   data mining
databáze   database
deska   tabellone
detail   dettaglio
díl   parte
distribuce   distribuzione
distribuce   distribuzione
distributor   distributore
dodavatel   distributore
dodávka   furgone
dokončit   cessare
dokument   documento
doprava   trasporto
doprava   trasporto
doprava   traffico
dopravce   trasportatore
dopravné   trasporto
dopravník   convogliatore
dovážet   importare
dovoz   importazione
dusík   azoto

E
elektronická pošta   posta elettronica

F
fungování   funzione
funkce   funzione

G
globalizace   globalizzazione

H
hádat se   discutere
hlavní   principale
hlavní město   capitale
hodina   ora
hodlat   pianificare
hodnota   valore
hodnotit   valutare
hustota   densità

I
Internet   internet
internetová stránka   sito
inventář   inventario ; scorte
inventarizace   inventario

J
jednat   agire
jih   sud
jízdné   biglietto

K
kabel   cavo
kalkulace   calcolo
kanál   canale
kapacita   capacità
kapitál   capitale
kartel   trust
kategorizace   classificazione
kód   codice
kompetence   competenza
kompletní   completo
komponenta   componente
koncepce   concetto
konfigurace   configurazione
konsorcium   consorzio
konstrukce   costruzione
kontejner   container
kontrakt   accomodamento
kontrola   controllo
kontrolovat   controllare
kontrolovat   controllare
kurýr   messaggero
kus   parte
kvalita   qualità
kyslík   ossigeno

L
logistika   logistica

M
maloobchodník   dettagliante
množina   partita
množství   massa
mobilní telefon   telefono cellulare
model   esemplare

N
nabídka   offerta
nadvláda   controllo
nákladní list   polizza di carico
náklady   costo
nařídit   ingiungere
nařízení   decreto
navrhnout   progettare
normalizace   standardizzazione
nynější   presente

O
obchod   attività
objednávka   ordine
obrat   fatturato
obsluha   servizio
očíslovat   contare
odeslání   trasporto
odhodit   buttare
odpad   scarto
ohebnost   flessibilità
ohodnotit   valutare
ohrada   recinto
omezení   vincolo
operace   azionamento
optimalizace   ottimizzazione
organizace   organizzazione
organizace   ordine
ověření   autenticazione

P
paleta   tavolozza
palubní deska   cruscotto
plán   piano
plánování   progettazione
pokládat   posare
pořizování   acquisto
potrubí   conduttura
potvrzení   convalidazione
povolení   licenza
pozice   posto
pramen   fonte
přednostní právo   prerogativa
předpověď   predizione
předpověď   previsione
představovat   presentare
přetížit   sovraccaricare
přichystat   preparare
příčina   causa
příjemce   destinario
příkaz   ordine
příloha   allegato
přimět   procurare
příspěvek   contributo
přístupnost   accessibilità
procedura   procedura
proces   processo
produkce   rappresentazione
produkt   prodotto
produktivita   produttività
propojovat   collegare
prospěch   guadagno
prostý   evidente
protokol   protocollo
průměrný   medio
prvek   elemento
prvotřídní   ordine

R
ratifikace   ratifica
reklama   promozione
reportáž   rapporto
řidič   conducente
rovný   piatto
rychlík   espresso
rychlost   velocità

S
sdružení   associazione
sečíst   addizionare
segmentace   spartizione
sever   nord
shoda   accordo
síť   rete
sjednocení   fusione
skladiště   magazzino
skladiště   deposito
služby   servizi
směna   cambio
smlouva   contratto
smysl   significato
současnost   presente
spoj   giuntura
spojení   connessione
strategie   strategia
střední hodnota   mediana
střední hodnota   mezzo
svazek   fascio
systém   sistema

T
transakce   rapporto

U
uhlík   carbonio
ukázat   mostrare
umělá inteligence   intelligenza artificiale
úřad   agenzia
uspořádání   organizzazione
užitečné zatížení   carico
úzké místo   collo di bottiglia

V
váha   peso
váha   peso
velkoměsto   città
většina   maggioranza
vlastnost   caratteristica
vodík   idrogeno
volba   scelta
volt   volt
východ   est
výhoda   vantaggio
vynechat   omettere
výnos   resa
výroba   fabbricazione
výroba   produzione
výtěžek   profitto
vývoz   esportazione
vzduch   aria

W
webový prohlížeč   browser
World Wide Web   Web

Z
zákazník   cliente
zakódovat   crittografare
zákon   legge
zaměstnání   occupazione
západ   ovest
zásilka   consegna
zboží   merce
zboží   articolo
změřit čas   cronometrare
zmírnit   ammortizzare
zpoždění   ritardo
zpracovat   sviluppare
zpráva   messaggio
způsob   modo


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.