Czech to Italian<br/> Dictionary of Marketing

Czech to Italian
Dictionary of Marketing

 Czech to Italian<br/> Dictionary of Marketing

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
adresa   indirizzo
alokace   allocazione
analýza   analisi
autor   autore
autorské právo   autore

B
bezpečí   sicurezza
bohatství   ricchezza
budoucnost   futuro
burza   borsa

C
cena   prezzo
cena   costo
cena   prezzo
cena   valore
četnost   frequenza
cíl   destinazione
cyklus   ciclo

D
databáze   database
demografie   demografia
deprese   depressione
diferenciace   differenziazione
diferenciace   differenziazione
distribuce   distribuzione
distribuce   distribuzione
distributor   distributore
dobro   bene
domov   casa
doprava   trasporto
doprava   trasporto
dosah   ambito
dosahovat   arrivare a
dosahovat   realizzare
dotazník   questionario
druh   marchio
dumping   dumping

E
evoluce   sviluppo
experiment   esperimento

F
funkce   scopo

G
globalizace   globalizzazione
grant   paghetta

H
hodnocení   classificazione
hodnocení   valutazione
hodnota   valore
hodnota   valore
hodnotit   valutare
hospodářský cyklus   ciclo economico

I
identifikace   identificazione
identifikovat   identificare
implementace   attuazione
informace   informazione
informace   ragguaglio
informace   dati
integrace   integrazione
Internet   internet
internetová stránka   sito
intranet   Intranet
investovat   investire

K
kategorizace   classificazione
kauza   processo
klient   cliente
kmitočet   frequenza
kombinace   combinazione
kombinování   combinazione
komplexnost   complessità
komunikace   comunicazione
konkurence   competizione
kontrola   controllo
kontrola   supervisione
kopie   copia
kopírovat   copiare
kormidlování   sterzo
korporace   corporazione
krize   depressione
kultura   cultura
kvalita   qualità

L
loajalita   lealtà
logistika   logistica

M
maloobchodník   dettagliante
management   gestione
management   direzione
marketing   marketing
mecenášství   mecenate
měření   misurazione
mise   missione
místo   posto
místo   luogo
množství   quantità
množství   massa
monopol   monopolio
motivace   motivo
myšlenka   pensiero

N
nabídka   offerta
nabídka   offerta
nahrazení   cambio
náklady obětované příležitosti   costo opportunità
napodobit   copiare
nařízení   decreto
návrh   proposta

O
obal   imballo
obraz   immagine
obraz   immagine
obsluha   servizio
obyvatelstvo   popolazione
odezva   reazione
odhadnutí   preventivo
odvod   imposta
ohebnost   agilità
ohebnost   flessibilità
okolí   ambiente
oligopol   oligopolio
opis   copia
organizace   organizzazione
organizace   ordine
orientace   orientamento
osobnost   personalità
ovlivňovat   influenzare

P
plánování   progettazione
platnost   validità
podílení se   partecipazione
podnik   compagnia
podpora   sussidio
podpora   supporto
pokládat   posare
pomoc   aiuto
poplatek   onorario
poplatek   prezzo
poptávka   richiesta
pořízení   acquisto
pořizování   acquisto
postihnout   influenzare
potvrzení   convalidazione
použitelnost   disponibilità
povaha   natura
povýšení   promozione
pozice   posizione
pozice   posto
pramen   fonte
předat   consegnare
předpoklad   ipotesi
předpověď   predizione
předpověď   previsione
předpověď   previsione
příjemce   ricevente
příležitost   opportunità
případ   causa
procedura   procedura
proces   processo
proces   processo
produkt   prodotto
produktivita   produttività
prohlášení   dichiarazione
proměnlivost   variabilità
proměnná   variabile
propagace   pubblicità
prospěchářství   utilitarismo
prosperita   prosperità
prospěšný   benefico
prostředí   ambiente
prostředí   ambiente
pružnost   elasticità
pružnost   elasticità
pružnost   pieghevolezza
psychologie   psicologia

R
recese   recessione
reklama   promozione
relace   relazione
rival   concorrente
rozhodnutí   aggiudicazione
rozpočet   bilancio
rozsudek   delibera

S
sbírka   collezione
segmentace   spartizione
sloužit   servire
směna   cambio
smíšenina   miscuglio
smysl   significato
sociální třída   classe sociale
sortiment   assortimento
soupeření   competizione
soutěž   competizione
spokojenost   contentezza
společnost   compagnia
společnost   società
společnost   club
spolehlivost   affidabilità
sponzorství   patrocinio
spor   controversia
spotřeba   consumo
spotřeba   consumo
spotřebitel   consumatore
stanovisko   opinione
strategie   strategia
styk s veřejností   pubbliche relazioni
systém   sistema

T
technologie   ingegneria
technologie   tecnologia
telemarketing   telemarketing
temperament   temperamento
tendence   tendenza
termín   termine
trh   mercato
tržiště   mercato

U
učení   dottrina
ukázka   campione
umístění   posizione
uspořádání   organizzazione
uspořádání   disposizione

V
vědomosti   conoscenza
velkoobchod   ingrosso
velkoobchodník   intermediario
věrnost   fedeltà
vnímání   percezione
vnímavost   percezione
výdělek   reddito
vyjednávání   negoziato
vývoj   sviluppo
vývoz   esportazione
vyzkoušet   provare
výzkum   ricerca
význam   importanza
význam   senso
význam   importanza

Z
zabezpečit   assicurare
zájem   interesse
zákazník   cliente
záměr   obiettivo
záruka   garanzia
záruka   garanzia
závazek   fedeltà
závěr   decisione
zboží   merce
zboží   articolo
zkušený   abile
značka   marchio
zvyk   abitudine
zvyk   abitudine
zvyklost   abitudine


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.