Czech to Italian<br/> Dictionary of Real Estate

Czech to Italian
Dictionary of Real Estate

 Czech to Italian<br/> Dictionary of Real Estate

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
administrátor   amministratore
agent   agente
agentura   agenzia
akceptace   accettazione
akcionář   azionista
akr   acro
alternativa   alternativa
amortizovat   ammortizzare
anexe   annessione
anulovat   compensare
aplikace   applicazione
architektka   architetto

B
banka   banca
bankovka   biglietto
bankrot   bancarotta
beneficient   beneficiario
beton   cemento
betonovat   cementare
bezpečí   sicurezza
biografie   biografia
budovat   costruire
burza   borsa
bydliště   residenza
bydliště   casa

C
cena   prezzo
chalupa   bungalow
cihla   mattone
ctít   stimare

D
dálnice   superstrada
daň z přidané hodnoty   IVA
darovat   donare
debet   debito
dědic   erede
dědictví   lascito
delegace   delegazione
depozitář   deposito
dluh   debito
dlužník   debitore
dobrá pověst   avviamento
dohoda   accordo
doporučení   raccomandazione
dosah   ambito
dražba   asta
držení   proprietà
důvěra   fiducia

E
eroze   erosione
exploatace   sfruttamento

F
faktura   conto
filiálka   agenzia

H
hala   ingresso
hektar   ettaro
hlavní město   capitale
hodnota   valore
hodnotit   valutare
hospodářský cyklus   ciclo economico
hypotéka   ipoteca

I
inflace   inflazione
infrastruktura   infrastruttura
inspekce   ispezione
internetová stránka   sito
investice   investimento
investice   investimento

J
jistina   capitale

K
kandidát   candidato
kandidát   candidato
kapitál   capitale
kartel   trust
kauce   cauzione
klenba   arco
klient   cliente
komise   comitato
kompenzace   compensazione
koncese   concessione
konkurence   competizione
konsorcium   consorzio
konstrukce   costruzione
kontrakt   accomodamento
koupelna   bagno
krajina   paesaggio
krb   camino
kredit   credito
kupec   acquirente

L
licence   licenza
limit   limite

M
majetek   tenuta
majetek   proprietà
majitel   proprietario
management   gestione
management   direzione
mansarda   mansarda
mansarda   attico
manželka   coniuge
městský park   cintura verde
míle   miglio
modifikace   modifica
moratorium   moratoria

N
nabídka   offerta
nabídka   offerta
nabídnout   offrire
náhrada škody   risarcimento
nájemné   affitto
nájemník   affittuario
nazvat   intitolare
nebezpečí   rischio
nemovitost   immobile
nesouhlas   disapprovazione
nosník   trave
notář   notaio

O
obligace   obbligazione
oblouk   arco
očekávání   attesa
odměna   ricompensa
odpis   ammortamento
odpis   ammortamento
odpovědnost   responsabilità
odvod   imposta
ohodnotit   valutare
okolí   ambiente
opatrovník   tutore
opce   opzione
oprava   correzione
oprava   riparazione
oprávněný   competente
ověřit   verificare

P
památník   monumento commemorativo
patent   brevetto
patro   piano
placení předem   pagamento anticipato
platba   remunerazione
podlaha   pavimento
podpis   firma
podporovat   sostenere
pohledávka   credito legale
pojištění   assicurazione
pojistka   assicurazione
poledník   meridiano
politika   politica
poloha   posizione
popisovat   descrivere
poptávka   richiesta
pořízení   acquisto
pořizování   acquisto
potřebovat   necessitare
potvrzení   convalidazione
povinnost   dovere
povolení   concessione
povolení   licenza
pozemek   terreno
pozemky   proprietà
předměstský   suburbano
přehodnocení   rivalutazione
překážka   ostacolo
prekluze   preclusione
příjemce   ricevente
priorita   precedenza
prodejce   venditore
proměna   cambiamento
pronajímatel   appaltante
pronajmout   affittare
prospěšnost   utilità
průčelí   facciata
půjčit   prestare
půjčka   prestito

R
rabat   sconto
radon   radon
ratifikace   ratifica
ratifikovat   confermare
ředitel   direttore
registr   Registro di sistema
rejstřík   indice
rekonstrukce   ricostruzione
restrikce   limitazione
rezervace   prenotazione
riskovat   rischiare
rival   concorrente
rovnocennost   uguaglianza
rovnováha   equilibrio
rozhodnutí   aggiudicazione
rozkaz   comando
rozsudek   giudizio
rozvaha   stato patrimoniale

S
sbírka   collezione
segment   parte
seznam   lista
sklon   discesa
sloup   colonna
směna   cambio
směnečná arbitráž   arbitraggio
smíření   riconciliazione
smlouva   accordo
smlouva   contratto
soupeření   competizione
spekulovat   meditare
spravedlnost   equità
stavba   edificio
stavitel   costruttore
stornování   revoca
strop   soffitto
studna   pozzo
stupeň   grado
stvrzenka   ricevuta
subdodavatel   subappaltatore

T
tepelné čerpadlo   pompa di calore
terasa   terrazza
termín   termine
těžení   industria mineraria
tisíc   mille
továrna   fabbrica
úhrada   pagamento

U
ulička   vicolo
úřad   agenzia
úrok   interesse
uspokojení   soddisfacimento

V
vazba   legame chimico
venkovský   rurale
věřit   credere
věřitel   creditore
věřitel   prestatore
vést   condurre
vestavěný   integrale
vlastnictví   possesso
vlastník   proprietario
vliv   influsso
vstup bez povolení   penetrare
vůle   volontà
vyhláška   ordinamento
vyhlídka   panorama
výjimka   eccezione
výkaz zisku a ztráty   conto economico
vykonavatel   esecutore
výnos   resa
výtěžek   profitto
vyvlastnění   espropriazione
vyvlastnění   espropriazione
vzájemnost   reciprocità
vztyčit   innalzare

Y
yard   iarda

Z
zadluženost   passività
zajištění   riassicurazione
zákazník   cliente
základ   fondamento
základna   base
žalobce   querelante
založení   creazione
zánik   morte
záruka   garanzia
zástava   multa
závazek   fedeltà
zeměpisná délka   longitudine
zeměpisná šířka   latitudine
zemina   terra
životnost   vita
zlepšení   miglioramento
změnit   modificare
znamenat   significare
zóna   zona
zprostředkování   mediazione
zprostředkovatel   intermediario
způsob   modo
zřeknutí se   rinuncia
žumpa   pozzo nero
zůstatek   resto


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.