Czech to Italian<br/> Dictionary of Science

Czech to Italian
Dictionary of Science

 Czech to Italian<br/> Dictionary of Science

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
algoritmus   algoritmo
alternativa   alternativa
analýza   analisi
antihmota   antimateria
antropologie   antropologia
archiv   archivio
astrofyzika   astrofisica
astronomie   astronomia
atom   atomo

B
badatel   ricercatore
bakteriologie   batteriologia
biochemie   biochimica
biologie   biologia
botanika   botanica
buňka   cellula
časopis   rivista
částečka   particella

C
chemie   chimica
cifra   cifra
citace   rimando

D
diplomová práce   dissertazione
disciplína   disciplina
dokončení   conclusione
dokument   documento
dosah   ambito
důkaz   prova
důkaz   prova

E
ekologie   ecologia
ekonomie   economia
elektron   elettrone
elektrotechnika   elettrotecnica
energie   energia
entropie   entropia
epidemiologie   epidemiologia
ergonomie   ergonomia
evoluce   sviluppo
experiment   esperimento

F
fakt   fatto
farmakologie   farmacologia
fáza   fase
filozofie   filosofia
funkce   scopo
fuzzy logika   logica fuzzy
fyzika   fisica

G
genetika   genetica
geologie   geologia
graf   grafico

H
hmota   materia
hmota   massa
hydrologie   idrologia

I
imunologie   immunologia
informace   informazione
informace   ragguaglio
informace   dati
informatika   informatica
informatika   informatica
institut   istituto
ion   ione

J
jádro   nucleo
jazykověda   linguistica

K
kalkulace   calcolo
kapalný   liquido
kategorizace   classificazione
klon   clone
kniha   libro
knihovna   biblioteca
kognitivní věda   scienze cognitive
komentář   commento
komponenta   componente
kontrola   controllo
kopie   copia
korelace   correlazione
kritik   recensore
kybernetika   cibernetica

L
laboratoř   laboratorio
látka   sostanza
logika   logica

M
matematický důkaz   dimostrazione matematica
matematika   matematica
mechanismus   meccanismo
metalurgie   metallurgia
meteorologie   meteorologia
metoda   metodo
mikrobiologie   microbiologia
mikroskop   microscopio
mineralogie   mineralogia
množství   massa
model   travisare
molekula   molecola

N
náboj   carica
následek   conseguenza
nástroj   strumento
negace   rifiuto
negativ   negativo
negativní   negativo

O
objev   scoperta
obrázek   figura
oceánografie   oceanografia
odchylka   anormalità
odpověď   risposta
okolí   ambiente
orgán   organo
organismus   organismo
osa   asse
osa   asse
otázka   domanda
otestovat   esaminare
ovlivňovat   influenzare

P
paradigma   prototipo
parametr   parametro
pavěda   pseudoscienza
plán   piano
plazma   plasma
plyn   gas
plyn   gas
podstata   essenza
porovnání   paragone
postihnout   influenzare
potvrzení   convalida
pozorování   osservazione
pravidlo   regola
předpoklad   ipotesi
příčina   causa
příklad   esempio
princip   principio
přírodní vědy   scienze naturali
přístroj   aggeggio
přitažlivost   magnetismo
problém   questione
problém   problema
procedura   procedura
proces   processo
produkce   rappresentazione
profesor   professore
profesura   cattedra universitaria
program   programma
projekt   progetto
proměnlivý   variabile
proměnná   variabile
prostředí   ambiente
proton   protone
prvek   elemento
prvek   elemento
psychologie   psicologia
publikace   pubblicazione

R
relace   relazione
replika   replica
reprodukce   riproduzione
řešení   soluzione
robot   automa
rovnice   equazione
rychlost   velocità

S
samostatnost   indipendenza
samostatný   indipendente
sféra   ambito
síla   forza
síla   forza
šířka pásma   larghezza di banda
síť   rete
síť   filo
sloučenina   composto
smíšenina   miscuglio
sociologie   sociologia
software   software
společnost   società
statistika   statistica
stroj   macchina
supravodivost   superconduttività
systém   sistema

T
tabulka   tavola
tabulka   carta
tabulkový editor   foglio elettronico
taxonomie   tassonomia
technika   tecnica
technolog   ingegnere
technologie   ingegneria
technologie   tecnologia
tekutina   liquido
tendence   tendenza
teorie   teoria
teplota   temperatura
tvrzení   tesi

U
událost   avvenimento
umělá inteligence   intelligenza artificiale
univerzita   università
univerzita   universitario
uspořádání   organizzazione
uživatel   utente

V
věda   scienza
vědec   scienziato
vědecká metoda   metodo scientifico
vědy zkoumající neurony   neuroscienze
vliv   influenza
vyšetřování   indagine
výsledek   risultato
výsledek   output
výzkum   ricerca
vzájemné působení   interazione
vzdělání   formazione
vzdělávání   istruzione

Z
zařízení   congegno
závěr   decisione
závislý   dipendente
zemědělství   agricoltura
zkoušení   prova
zkouška   esame
zkouška   prova
zkumavka   provetta
zmínka   accenno
zoologie   zoologia
zveřejnění   pubblicazione


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.