Czech to Japanese<br/> Dictionary of Marketing

Czech to Japanese
Dictionary of Marketing

 Czech to Japanese<br/> Dictionary of Marketing

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
adresa   住所 [jiyuushiyo]
alokace   割り当て [wariate]
analýza   分析 [bunseki]
autor   著者 [chiyoshiya]
autorské právo   著作権 [chiyosakuken]

B
bezpečí   安全 [anzen]
bohatství   富 [tomi]
budoucnost   未来 [mirai]
burza   取引所 [torihikijiyo]

C
cena   値段 [nedan]
cena   値段 [nedan]
cena   代価 [daika]
cena   価値 [kachi]
četnost   ひんぱん [hinpan]
cíl   目的地 [mokutekichi]
cyklus   循環 [jiyunkan]

D
databáze   データベース
demografie   人口学 [jinkougaku]
diferenciace   区別 [kubetsu]
distribuce   流通 [riyuutsuu]
distribuce   分配 [bunpai]
dobro   利益 [riyaku]
domov   家 [ya]
doprava   運搬 [unpan]
doprava   運搬 [unpan]
dosah   範囲 [hani]
dosahovat   着く [tsuku]
dosahovat   なしとげる [nashitogeru]
dotazník   アンケート
druh   商標 [shiyouhiyou]
dumping   不当廉売 [futourenbai]

E
evoluce   発展 [hatuten]
experiment   実験 [jituken]

F
funkce   目的 [mokuteki]

G
globalizace   グローバリゼーション
grant   小遣い [kozukai]

H
hodnocení   評価 [hiyouka]
hodnocení   評価 [hiyouka]
hodnota   価値 [kachi]
hospodářský cyklus   景気循環 [keikijiyunkan]

I
identifikace   身元確認 [mimotokakunin]
implementace   実装 [jitusou]
informace   案内 [annai]
informace   情報 [jiyouhou]
informace   資料 [shiriyou]
informátor   インフォーマント
integrace   統合 [tougou]
Internet   インターネット
internetová stránka   サイト [saito]
intranet   イントラネット [intoranetuto]

K
kategorizace   分類 [bunrui]
kauza   訴訟 [soshiyou]
klient   依頼人 [irainin]
kmitočet   周波数 [shiyuuhasuu]
kombinování   結合 [ketsugou]
komplexnost   複雑さ [fukuzatsusa]
komunikace   伝達 [dentatsu]
konkurence   競争相手 [kiyousouaite]
kontrola   抑制 [yokusei]
kontrola   監督 [kantoku]
kopie   コピー
kopírovat   コピー ; 転送
kormidlování   操縦 [soujiyuu]
korporace   法人 [houjin]
krize   不景気 [fukeiki]
kultura   文化 [bunka]
kvalita   質 [tachi]

L
loajalita   忠誠 [chiyuusei]
logistika   物流 [butsuriyuu]

M
management   経営 [keiei]
management   指導 [shidou]
marketing   市販 [shihan]
měření   測定 [sokutei]
mise   使命 [shimei]
místo   地点 [chiten]
místo   場所 [bashiyo]
množství   容積 [youseki]
množství   高 [taka]
monopol   独占 [dokusen]
motivace   動機 [douki]
myšlenka   考え [kangae]

N
nabídka   申し出 [moushide]
nabídka   付け値 [tsukene]
nahrazení   交換 [koukan]
náklady obětované příležitosti   機会費用 [kikaihiyou]
napodobit   写す [utsusu]
nařízení   法令 [hourei]
návrh   提案 [teian]

O
obal   パッケージ
obraz   イメージ
obraz   姿 [sugata]
obsluha   サービス
obyvatelstvo   人口 [jinkou]
odezva   フィードバック
odhadnutí   見積もり [mitsumori]
ohebnost   柔軟性 [jiyuunansei]
okolí   環境 [kankiyou]
oligopol   寡占 [kasen]
opis   コピー
organizace   組織 [soshiki]
organizace   秩序 [chitsujiyo]
orientace   定位 [teii]
osobnost   風格 [fuukaku]
ovlivňovat   差し響く [sashihibiku]

P
plánování   計画 [keikaku]
podílení se   参加 [sanka]
podnik   会社 [kaishiya]
podpora   助成金 [jiyoseikin]
podpora   支持 [shiji]
pokládat   置く [oku]
pomoc   援助 [enjiyo]
poplatek   料金 [riyoukin]
poplatek   料金 [riyoukin]
poplatek   料金 [riyoukin]
poptávka   需要 [jiyuyou]
pořízení   購入 [kouniyuu]
pořizování   買付け [kaitsuke]
postihnout   差し響く [sashihibiku]
potvrzení   検査 [kensa]
použitelnost   空き時間 [akijikan]
povaha   自然界 [shizenkai]
povýšení   昇進 [shiyoushin]
pozice   席 [seki]
pozice   場所 [bashiyo]
pramen   源 [minamoto]
předat   引き渡す [hikiwatasu]
předpoklad   仮説 [kasetsu]
předpověď   予想 [yosou]
předpověď   予測 [yosoku]
příjemce   受取人 [uketorinin]
příležitost   機会 [kikai]
případ   事件 [jiken]
procedura   手順 [tejiyun]
proces   過程 [katei]
proces   裁判 [saiban]
produkt   生産物 [seisanbutsu]
produktivita   生産性 [seisansei]
prohlášení   宣言 [sengen]
proměnlivost   可変性 [kahensei]
proměnná   変数 [hensuu]
propagace   広告 [koukoku]
prospěchářství   功利主義 [kourishiyugi]
prosperita   繁栄 [hanei]
prostředí   環境 [kankiyou]
prostředí   状態 [jiyoutai]
pružnost   弾力性 [danriyokusei]
pružnost   伸縮性 [shinshiyukusei]
pružnost   柔軟性 [jiyuunansei]
psychologie   心理学 [shinrigaku]

R
recese   景気後退 [keikikoutai]
reklama   宣伝 [senden]
relace   関係 [kankei]
rival   競争者 [kiyousoushiya]
rozhodnutí   判断 [handan]
rozpočet   予算 [yosan]
rozsudek   裁決 [saiketsu]

S
sbírka   コレクション [korekushiyon]
segmentace   分割 [bunkatsu]
sloužit   仕える [tsukaeru]
směna   交換 [koukan]
smíšenina   混合物 [kongoubutsu]
smysl   意味 [imi]
sociální třída   階級 [kaikiyuu]
sortiment   品分け [shinawake]
soupeření   競争 [kiyousou]
soutěž   試合 [shiai]
společnost   社会 [shiyakai]
společnost   交わり [majiwari]
společnost   クラブ [kurabu]
spolehlivost   信頼性 [shinraisei]
sponzorství   後援 [kouen]
spor   訴訟 [soshiyou]
spotřeba   消費 [shiyouhi]
spotřeba   消費 [shiyouhi]
spotřebitel   消費者 [shiyouhishiya]
stanovisko   意見 [iken]
strategie   戦略 [senriyaku]
styk s veřejností   広報活動 [kouhoukatsudou]
systém   組織 [soshiki]

T
technologie   工学 [kougaku]
technologie   科学技術 [kagakugijiyutsu]
telemarketing   電話勧誘販売
temperament   気質 [kishitsu]
tendence   傾向 [keikou]
termín   用語 [yougo]
trh   販路 [hanro]
tržiště   市場 [shijiyou]

U
učení   学習 [gakushiyuu]
ukázka   見本 [mihon]
umístění   位置 [ichi]
uspořádání   体制 [taisei]
uspořádání   配置 [haichi]

V
vědomosti   知識 [chishiki]
velkoobchod   卸売 [oroshiuri]
velkoobchodník   仲買人 [nakagainin]
věrnost   忠実 [mame]
vnímání   感知 [kanchi]
vnímavost   知覚 [chikaku]
výdělek   収入 [shiyuuniyuu]
vyjednávání   交渉 [koushiyou]
vývoz   輸出 [yushiyutsu]
vyzkoušet   試す [tamesu]
výzkum   研究 [kenkiyuu]
význam   意味 [imi]
význam   意味 [imi]
význam   重要性 [jiyuuyousei]

Z
zájem   興味 [kiyoumi]
zákazník   顧客 [kokiyaku]
záměr   目的 [mokuteki]
záruka   保証書 [hoshiyoushiyo]
záruka   保証書 [hoshiyoushiyo]
závazek   忠誠 [chiyuusei]
závěr   決定 [ketutei]
zboží   商品 [shiyouhin]
zboží   商品 [shiyouhin]
zkušený   熟練した [jiyukurenshita]
značka   商標 [shiyouhiyou]
zvyk   習慣 [shiyuukan]
zvyk   習慣 [shiyuukan]
zvyklost   習慣 [shiyuukan]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.