Dutch to Swedish<br/> Dictionary of Logistics

Dutch to Swedish
Dictionary of Logistics

 Dutch to Swedish<br/> Dictionary of Logistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[de] [de] organisatie   organisation
[de] actie   aktivitet
[de] afgezant   bud
[de] associatie   förening
[de] auteur   författare
[de] autoriteit   befogenhet
[de] belangengemeenschap   konsortium
[de] belasting   skatt
[de] bestuurder   chaufför
[de] betekenis   betydelse
[de] bevoegdheid   kompetens
[de] bezittingen   vara
[de] bijdrage   bidrag
[de] browser   webbläsare
[de] bundel   bunt
[de] capaciteit   kapacitet
[de] code   kod
[de] collectie   mängd
[de] constructie   konstruktion
[de] cyclus   cykel
[de] database   databas
[de] datamining   informationsutvinning
[de] deling   delning
[de] dichtheid   täthet
[de] distributie   distribution
[de] elektronische post   e-post
[de] export   export
[de] expres   snabb
[de] functie   funktion
[de] globalisatie   globalisering
[de] handeling   handling
[de] handelswaar   varor
[de] hoofdstad   kapital
[de] hoofdstad   huvudstad
[de] import   import
[de] kabel   kabel
[de] klant   kund
[de] koolstof   kol
[de] kosten   utgifter
[de] kunstmatige intelligentie   artificiell intelligens
[de] lading   frakt
[de] leverancier   leverantör
[de] logistiek   logistik
[de] lucht   luft
[de] massa   volym
[de] mededeling   meddelande
[de] mediaan   median
[de] mobiele telefoon   mobil
[de] omheining   staket
[de] oorsprong   källa
[de] opslagplaats   garage
[de] orde   ordning
[de] organisatie   organisation
[de] overeenstemming   kontrakt
[de] pallet   palett
[de] planning   planering
[de] pot   container
[de] prijs   pris
[de] prijs   kostnad
[de] productie   tillverkning
[de] productie   produktion
[de] productiviteit   produktivitet
[de] ratificatie   ratifikation
[de] reportage   rapport
[de] service   service
[de] site   webbplats
[de] snelheid   hastighet
[de] stad   stad
[de] stikstof   kväve
[de] strategie   strategi
[de] tijd   tid
[de] verdeling   utdelning
[de] vergunning   licens
[de] verordening   dekret
[de] vertraging   fördröjning
[de] volt   volt
[de] voorspelling   prognos
[de] voorspelling   förutsägelse
[de] waarde   värde
[de] waterstof   väte
[de] werking   verksamhet
[de] werkwijze   procedur
[de] wijze   sätt
[de] winst   vinst
[de] zuurstof   syre
[het] afval   avfall
[het] alarm   larm
[het] algoritme   algoritm
[het] bedrijf   affär
[het] begrip   koncept
[het] bestuur   regering
[het] bevel   order
[het] bod   bud
[het] bureau   ämbetsverk
[het] contract   kontrakt
[het] deel   del
[het] detail   detalj
[het] document   dokument
[het] element   element
[het] gemiddelde   medelvärde
[het] gewicht   vikt
[het] handelen   affärer
[het] internet   cyberrymden
[het] kanaal   kanal
[het] kartel   trust
[het] magazijn   lager
[het] model   modell
[het] netwerk   nätverk
[het] noorden   norr
[het] oosten   öster
[het] proces   process
[het] proces-verbaal   protokoll
[het] product   produkt
[het] systeem   system
[het] uur   timme
[het] verkeer   trafik
[het] vervoer   transport
[het] voordeel   företräde
[het] voordeel   fördel
[het] voorrecht   privilegium
[het] Web   World Wide Web
[het] werk   yrke
[het] westen   väst
[het] wisselen   utbyte
[het] zuiden   söder
[wij] bufferen   dämpa
0   kontroll
0   tavla
A
aansluiting   koppling
activering   aktivering
afwerken   avsluta
alternatief   alternativ
atmosfeer   atmosfär

B
beheersen   kontrollera
beperking   inskränkning
bestelling   order
bevestiging   bekräftelse

C
coderen   chiffrera
configuratie   konfiguration
controle   kontroll
controleren   revidera

D
dashboard   instrumentbräda
deel   del
diensten   tjänster

E
eigenschap   kännetecken

F
flexibiliteit   flexibilitet

G
geheel   hel
gemiddeld   genomsnittlig
gewicht   vikt

H
handelaar   utdelare
handelen   handla
hoofdzakelijk   viktigast

I
indeling   klassificering
inventarisatie   inventering
invoeren   importera

K
kaartje   biljett
keuze   val
klaarblijkelijk   uppenbar
kwaliteit   kvalitet

M
meerderheid   majoritet

N
nummeren   räkna

O
omzet   omsättning
onderdeel   komponent
ontvanger   varumottagare
ontwerpen   formge
operatie   funktion
optellen   lägga ihop
optimalisatie   optimering
overbelasten   överlasta
overeenstemming   överensstämmelse

P
plaats   plats
plan   plan
plannen   planlägga
plannen   planera
productie   produktion

R
reclame maken   marknadsföring
redetwisten   gräla
rijk   rik

S
samensmelting   sammanslagning
schatten   uppskatta
schatten   uppskatta

T
tegenwoordig   närvarande
tegenwoordig   nutid
teweegbrengen   orsak
toegankelijkheid   tillgänglighet
tonen   visa
totaal   total
totaal   summa

U
uitstekend   förstklassig

V
verbinden   ansluta
verbinding   fog
verificatie   bestyrkande
verpakking   emballage
vervoer   befordran
verwerken   behandla
verzending   avsända
vijzel   band
vlak   flat
volledig   komplett
voorbereiden   fixa
voorraad   inventering
voorstellen   presentera
vrachtauto   skåpbil
vrachtbrief   konossement
vrachtprijs   frakt

W
wegdoen   kasta
weglaten   utelämna
wet   lag
winkelier   detaljhandlare
winst   intäkter

Z
zending   sändning
zetten   lägga


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2019, Dicts.info. All rights reserved.