English to Czech<br/> Dictionary of Astronomy

English to Czech
Dictionary of Astronomy

English to Czech<br/> Dictionary of Astronomy

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
aberrance   odchylka ; úchylka ; deviace
absolute magnitude   absolutní hvězdná velikost
acceleration   urychlení ; akcelerace ; zrychlení
albedo   schopnost odrážet záření
analogue   paralela ; obdoba
anomaly   odchylka ; anomálie
antimatter   antihmota
apogee   vrchol
Apollo program   Program Apollo
apparition   zjevení
aspect   aspekt
asteroid   asteroid
asteroid belt   hlavní pás
astrolabe   astroláb
astrometry   astrometrie
astronaut   astronaut ; kosmonaut
astronomer   astronom
astronomic   astronomický
astronomy   astronomie
astrophysics   astrofyzika
atmosphere   ovzduší
atmosphere   atmosféra
atmosphere   atmosféra
atmospheric   atmosférický
aureole   koróna ; korona
aureole   svatozář
aurora   polární záře
autumn   podzim
avionics   avionika
axis   osa ; osa otáčení
azimuth   azimut

B
beam   paprsek
belt   zóna
big bang   velký třesk
binary star   dvojhvězda
black hole   černá díra
bulk   množství

C
carbon   uhlík
celestial   nebeský ; božský
celestial equator   nebeský rovník
celestial mechanics   nebeská mechanika
centrifugal force   odstředivá síla
chromosphere   chromosféra
climate   podnebí ; klima
cluster   svazek ; shluk
cold   studený
cold   chlad ; zima
collision   kolize ; srážka
coma   kóma ; koma
comet   kometa
conjunction   spojka
constant   konstanta
constellation   souhvězdí
coordinate   souřadnice
corposant   eliášův oheň
cosmic   kosmický ; vesmírný
cosmic ray   kosmické záření
cosmology   kosmologie
cosmology   kosmologie ; kosmogonie
Crab Nebula   Krabí mlhovina
crater   kráter
crew   posádka ; mužstvo
curve   zakřivení ; ohyb
curve   křivka

D
dark matter   temná hmota
dawn   úsvit ; svítání
day   den
declination   deklinace
degree   míra
density   hustota
departure   odchod ; odjezd ; odlet
deuterium   těžký vodík ; deuterium
discovery   objev ; objevení
distance   vzdálenost
distant   vzdálený
distant   odlehlý ; vzdálený
distortion   zkreslení

E
Earth   Země
eclipse   zatmění
ecliptic   ekliptika
ellipse   elipsa ; ovál
empyrean   nebe ; obloha ; nebesa
entrance   vstup
equator   rovník
equinox   rovnodennost
exobiology   astrobiologie
exosphere   exosféra
explode   explodovat ; vybuchnout
exploration   průzkum
explosion   výbuch
explosion   exploze ; výbuch ; detonace
extraterrestrial   mimozemšťan

F
flight   létání ; let
fossil fuel   fosilní palivo
full moon   úplněk

G
Gagarin   Jurij Gagarin
galaxy   galaxie
gaseous   plynný
Gemini   Blíženci
gravity   gravitace ; přitažlivost
greenhouse effect   skleníkový efekt

H
halo   halo
heat   žár ; horko ; vysoká teplota
heliosphere   heliosféra
hemisphere   polokoule
Herschel   William Herschel
horizon   horizont ; obzor
hour   hodina
hydrogen   vodík ; H
hypothesis   předpoklad ; hypotéza

I
ice age   doba ledová
interstellar medium   mezihvězdné prostředí
ionosphere   ionosféra
isotropy   izotropie

J
jet stream   tryskové proudění
journey   jízda ; cesta
Jovian planet   Plynný obr
Jupiter   Jupiter

L
latitude   zeměpisná šířka
leap year   přestupný rok
libration   librace
lightness   lehkost
luminosity   svítivost
lunar eclipse   zatmění měsíce

M
magnetic declination   magnetická deklinace
magnetosphere   magnetosféra
magnification   zvětšení
magnitude   velikost
map   mapa
Mars   Mars
mass   hmota ; masa
Mercury   Merkur
meridian   poledník ; zeměpisná délka
mesosphere   mezosféra
meteor   meteor
meteor shower   meteorický roj
meteorite   meteorit
meteoroid   meteoroid
methane   metan
minute   minuta
month   měsíc
Moon   měsíc

N
nadir   nadir
navigation   pilotování ; řízení ; navigace
nebula   mlhovina
Neptune   Neptun
neutron star   neutronová hvězda
new moon   nov
nova   nova
nutation   nutace

O
ocean   oceán
Oort cloud   Oortův oblak
orbit   oběžná dráha
order of magnitude   řádová velikost
outburst   erupce ; výbuch
outer space   vesmír
ozone   ozón ; ozon
ozone layer   ozonosféra

P
parallax   parallax
parallel   rovnoběžka
parsec   parsek
penumbra   polostín
phenomenon   jev ; úkaz ; fenomén
photosphere   fotosféra
planet   planeta
planetarium   planetárium
planetary   pozemský
planetary nebula   planetární mlhovina
plasma   plazma
Pluto   Pluto
pole   pól ; točna
pole star   polárka ; severka
prime meridian   základní poledník
probe   sonda
propellant   pohonná látka
propulsion   pohon
proton   proton
pulsar   pulzar ; pulsar

Q
quadrate   čtvercový
quasar   kvasar

R
radiation   radiace ; vyzařování ; záření
radio astronomy   radioastronomie
radiotherapy   ozařování ; radioterapie
radius   poloměr ; rádius
range   dosah ; rámec
red dwarf   červený trpaslík
red shift   rudý posuv
refracting telescope   refraktor
Reich   Wilhelm Reich
resistance   opozice ; odpor
right ascension   rektascenze
rocket   raketa
rocket   raketový motor
rotation   otáčení ; otočení ; rotace

S
satellite   satelit ; družice
Saturn   Saturn
scientific   vědecký
scientist   vědec
season   roční období ; sezóna ; sezona
second   vteřina ; sekunda
sextant   sextant
ship   dopravovat
shuttle   člunek
sidereal time   hvězdný čas
sky   obloha
Skylab   Skylab
solar   sluneční ; solární
solar eclipse   zatmění slunce
solar energy   sluneční energie
solar system   sluneční soustava
solar wind   sluneční vítr
solstice   slunovrat
south   jižní
space   vesmír
space probe   kosmická sonda
space shuttle   space shuttle
spaceflight   kosmický let
spacesuit   skafandr
spectroscopy   spektroskopie ; spektrometrie
spectrum   spektrum
speed   rychlost
speed of light   rychlost světla
sphere   koule
spherical   kulovitý ; sférický
spheroid   sféroid
spiral galaxy   spirální galaxie
spring   jaro
star   hvězda
starship   kosmická loď
stratosphere   stratosféra
summer   léto
sun   slunce
sunlight   sluneční světlo
sunrise   východ slunce
sunset   západ slunce
sunspot   sluneční skvrna
supergiant   veleobr
supernova   supernova

T
Taurus   Býk
telescope   teleskop
temperature   teplota
tendency   náklonnost ; inklinace
Tereshkova   Valentina Těreškovová
terrestrial planet   terestrická planeta
theodolite   teodolit
thermosphere   termosféra
tide   odliv ; příliv ; slapy ; příliv a odliv
time   čas
time zone   časové pásmo
Tombaugh   Clyde Tombaugh
trajectory   trajektorie
tropic   obratník
troposphere   troposféra
twilight   setmění ; soumrak

U
universe   vesmír ; kosmos
Uranus   Uran

V
variable   proměnná
vehicle   vozidlo
Venus   Venuše
viewfinder   hledáček
Virgo   Panna
volcano   sopka

W
wavelength   vlnová délka
weather   počasí
week   týden
weight   váha
weight unit   váha
white dwarf   bílý trpaslík
Wilson   Robert Woodrow Wilson
winter   zima
wormhole   červí díra

Y
year   rok

Z
zenith   zenit
zodiac   zvěrokruh ; zvířetník
zone   zóna


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.