English to Czech<br/> Dictionary of Construction

English to Czech
Dictionary of Construction

 English to Czech<br/> Dictionary of Construction

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
adhesive   lepidlo
agenda   program
agreement   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
antifungal   fungicid
aperture   otvor
apron   rampa
arcade   podloubí
arcade   sloupořadí ; podloubí ; kolonáda ; arkáda
arch   oblouk
arch   klenba
architecture   architektura
architecture   architektura
awning   markýza

B
bannister   balustráda ; zábradlí
bar   závora
barrier   překážka ; bariéra
bathroom   koupelna
beam   břevno ; trám ; nosník
bend   oblouk
blend   směs
blight   plíseň
board   deska
board   prkno ; deska
borer   vrták
bow   oblouk
brick   cihla
bricklayer   zedník
brickyard   cihelna
bridge   můstek
bridge   most
bubble   bublinka ; bublina
bucket   kbelík
building   stavba ; budova ; dům
bulldozer   buldozer
buttress   podpěra

C
cable   kabel
care   udržování ; údržba
carpet   koberec
carrier   nositel ; nosič
ceiling   strop
cement   cement
chalice   kalich ; pohár ; číše
chandelier   lustr
chimney   komín
clod   hrouda
coating   nátěr
cobblestone   dlaždice
color   barva
color   zabarvení ; barva
column   sloupek
column   sloup
column   pilíř ; sloup
column   sloup ; sloupec ; sloupek
compressor   kompresor
concentration   koncentrace
concrete   beton
conductance   vodivost
conduction   vodivost
conductor   vodič
container   kontejner ; přepravka
contract   smlouva ; kontrakt
covenant   smlouva
crack   prasklina ; štěrbina ; trhlina ; puklina
crane   jeřáb
credit   kredit ; úvěr
cuboid   kvádr

D
damp   vlhkost
deadline   termín ; lhůta
demolition   demolice
density   hustota
descent   klesání ; spád ; sklon
design   plán ; návrh ; projekt ; nárys ; náčrt
destruction   demolice ; destrukce
device   zařízení ; přístroj
door   dveře
dormer   vikýř
dowel   hmoždinka
drain   odvodňování ; odvodnění
drill   vrtačka
duct   potrubí
dust   prach
dwelling   bydliště ; příbytek ; obydlí
dye   barva ; barvivo

E
electrician   elektrikář
elevator   elevátor ; výtah
enamel   glazura ; email ; smalt
enclosure   ohrada
excavator   rypadlo ; rýpadlo ; bagr
excerpt   výňatek ; výpisek ; extrakt
explosion   výbuch

F
facade   průčelí ; fasáda
fence   ohrada ; plot ; ohrazení ; oplocení
fireplace   krb
fireproof   nehořlavý ; ohnivzdorný ; žáruvzdorný
flat   byt
floor   podlaha ; zem
floor   patro ; podlaží ; poschodí
fortress   pevnost
foundation   základ
front   předek ; přední strana
funnel   komín

G
gargoyle   chrlič
gasket   těsnění
gate   brána
girder   nosník
glass   sklo
glazier   sklenář
glue   klíh ; lep ; lepidlo
grade   sklon ; spád
gradient   sklon ; spád
grate   rošt
grid   rošt ; mříž
grill   rošt
ground   zemina ; půda
gutter   okap
gypsum   sádra

H
hall   hala ; vestibul ; předsíň ; foyer
hinge   závěs ; pant
hole   díra ; otvor
hose   hadice
house   dům
housing   byt ; ubytování
hue   odstín ; barva
humidity   vlhkost
hunk   hrouda

I
illuminance   osvětlení ; iluminace
implement   nástroj
inside   interiér ; vnitřek
installation   instalování ; instalace
instrument   nástroj ; instrument ; přístroj
insulation   izolace
investing   investice ; investování
investment   investice

J
joint   spára ; spoj
joist   nosník ; trám

K
kernel   podstata ; esence ; základ ; jádro

L
lacquer   lak
ladder   žebřík ; štafle
land   pozemek
lantern   svítilna ; lucerna
latch   zástrčka ; závora
lath   lať
layout   uspořádání ; rozmístění
lean   odklon ; odchýlení ; vychýlení
ledge   římsa
level   vodováha
lighting   osvětlení
lighting   osvětlení
lime   vápno
linoleum   linoleum
living room   obývák
loan   půjčka ; úvěr
loft   mansarda ; podkroví ; půda
lumber   dřevo ; řezivo ; dříví

M
mason   kameník ; zedník
mat   rohožka
material   materiál ; hmota
medley   směs
melange   všehochuť ; chaos ; směs
mildew   plíseň
mix   směs
mixture   smíšenina ; směs
moisture   vlhkost ; vláha
mold   plíseň
mold   forma
mortar   malta
mortgage   hypotéka
mosaic   mozaika

N
noncombustible   nehořlavý

O
office   kancelář
orifice   otvor

P
paint   barva
painter   malíř
panel   panel
paste   lepidlo
pavement   dlažba
pedestal   podstavec ; sokl
pipe   trubka ; roura ; potrubí
pipeline   potrubí
plan   plán
plaster of Paris   sádra
plate   tabule ; deska
plate   plát
plowshare   radlice
plywood   překližka
porch   veranda
portal   portál ; brána
porter   nosič
post   kůl
powder   prach ; prášek
proclivity   náchylnost ; sklon
prop   podpěra ; opora
pump   čerpadlo ; pumpa
purveyor   dodavatel
putty   tmel ; kyt

R
rafter   krokev
railing   zábradlí
rake   sklon ; spád ; svah
ramp   rampa
rebuilding   přestavba
receptacle   nádoba
reconstruction   rekonstrukce ; přestavba
rift   trhlina
rip   trhlina
rivet   nýt
rotunda   rotunda

S
sack   pytel ; vak
scaffolding   lešení
sewer   kanalizace ; stoka ; kanál
sheet   list
shower   sprcha
shutter   okenice
sidewalk   chodník
sieve   řešeto ; síto
silicone   silikon
siphon   sifon
skylight   světlík
slab   deska
slat   lišta
smokestack   komín
socket   zásuvka
stairway   schodiště ; schody
statics   statika
steel   ocel
stirrup   třmen
stonecutter   kameník
stopcock   uzavírací kohout ; ventil
structure   konstrukce ; stavba ; struktura
stucco   štuk
subsoil   podloží
supervision   kontrola ; dohled ; dozor
supplier   dodavatel
support   podpěra
surveillance   dozor ; dohled
switch   vypínač ; přepínač

T
table   stůl ; stolek
term   termín ; pojem
thickness   hustota
threshold   práh
tile   obkládačka ; dlaždice ; kachel
toilet   záchod ; WC ; toaleta
tool   nástroj ; náčiní ; nářadí
treaty   smlouva ; pakt
trend   tendence ; trend
trowel   zednická lžíce
truck   nákladní auto
tube   trubka ; roura ; potrubí ; hadice
tunnel   tunel

V
valve   záklopka ; klapka ; ventil
varnish   lak
veranda   veranda
vertical   svislý ; vertikální ; kolmý
vessel   nádoba

W
walkway   chodník
well   studna
wood   dřevo


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.