English to Czech<br/> Dictionary of Insurance

English to Czech
Dictionary of Insurance

 English to Czech<br/> Dictionary of Insurance

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
agreement   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
annuity   renta ; anuita ; důchod
appraisal   hodnocení ; ocenění ; odhad

B
balance sheet   rozvaha
burden   břímě
business   záležitost

C
calamity   katastrofa ; neštěstí ; tragédie ; pohroma
cash   hotové peníze
catastrophe   katastrofa ; pohroma
chance   riziko
character   postava ; osoba
charge   poplatek
committee   komise ; výbor
company   podnik ; firma
contract   smlouva ; kontrakt
covenant   smlouva

D
date   datum
defrayal   úhrada
due   poplatek
duty   povinnost
duty   povinnost ; závazek

E
emolument   příjem

F
fee   poplatek
firm   firma
frequency   kmitočet ; frekvence

G
gain   výtěžek ; zisk
guess   dohad ; odhad

H
hospital   nemocnice ; ošetřovna
human   člověk ; jedinec ; osoba

I
insolvency   nesolventnost ; insolvence ; platební neschopnost
investor   investor

L
levy   odvod ; daň ; poplatek
liability   odpovědnost ; povinnost
limit   limit ; hranice ; mez
limit   limit

M
market   trh
maturity   zralost
menace   hrozba

O
obligation   povinnost

P
payment   platba
profit   výtěžek ; profit ; zisk
property   majetek ; vlastnictví

R
real estate   nemovitost
risk   nebezpečí ; riziko

S
stake   sázka

T
treaty   smlouva ; pakt

V
value   hodnota ; cena

W
worth   cena ; hodnota
worthiness   hodnota ; cennost

Y
year   rok


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.