English to Czech<br/> Dictionary of Mechanical Engineering

English to Czech
Dictionary of Mechanical Engineering

 English to Czech<br/> Dictionary of Mechanical Engineering

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abrasive   brusivo
accurate   přesný
acetate   acetát
acetylene   acetylen ; acetylén
acid   kyselina
adhesive   lepidlo
adhesiveness   přilnavost ; lepkavost ; adheze
alcohol   alkohol
alloy   slitina
aluminum   hliník
ampere   ampér
amplitude   amplituda ; rozkmit
angle   úhel
anvil   kovadlina
appliance   přístroj ; zařízení ; aparát
arc   oblouk
arch   oblouk
area   plocha ; územní ; oblast ; pásmo ; území ; zóna
argon   argon
assay   zkouška
average   průměr
ax   sekera ; sekyra
axis   osa
axle   náprava

B
ball   koule ; kulička
band   pruh ; pás ; páska ; stuha
barrel   barel ; sud
barrow   kolečko ; trakař
base   alkálie ; zásada
battery   akumulátor ; baterie
bearing   ložisko
belt   řemen
bend   oblouk
bend   ohnout ; ohýbat
board   deska
board   prkno ; deska
bolt   šroub
bore   vrtat ; vyvrtat
borer   vrták
brace   spona
brake   brzda
brass   mosaz
brick   cihla
bronze   bronz
bronze   bronz
bucket   kbelík
burnish   naleštit ; leštit
butane   butan

C
cable   lano
cage   klec
cartridge   patrona ; náboj
cast   odlitek
cast iron   litina
cement   cement
chain   řetěz
chisel   dláto
chrome   chrom ; chróm
chromium   chrom ; chróm
circle   kruh
circular saw   kotoučová pila
clamp   svorka
cloth   látka ; tkanina ; textil
cluster   svazek ; shluk
clutch   spojka
coating   nátěr
coke   koks
color   barva
compressor   kompresor
concrete   beton
conductance   vodivost
conduction   vodivost
connection   spojení
constant   konstanta
contact   dotyk ; kontakt ; spojení
container   kontejner ; přepravka
control   kontrola
convert   konvertovat ; proměnit ; předělat
copper   měď
corrosion   koroze
corundom   korund
coulomb   coulomb
crane   jeřáb
crooked   ohnutý ; křivý
curve   zakřivení ; ohyb
cut   řezat ; uříznout ; říznout
cylinder   váleček ; válec

D
deepness   hloubka
defect   defekt ; chyba ; nedostatek ; závada ; kaz
defect   nedostatek ; vada
deform   deformovat
degree   stupeň
degree   úroveň ; stupeň ; hladina
detector   detektor ; čidlo ; senzor ; snímač
deviation   odchylka
device   zařízení ; přístroj
diagram   diagram
diameter   průměr
diamond   diamant
difference   rozdíl
draw   tažení ; tah
drill   vrtačka
drilling bit   vrták
duct   potrubí
duration   trvání ; délka
dye   barva ; barvivo
dynamics   dynamika ; kinetika

E
edge   hrana
efficiency   efektivnost ; účinnost ; výkonnost
electricity   elektřina
electrode   elektroda
emery paper   brusný papír
emulsion   emulze
energy   energie
engine   motor
enthalpy   entalpie
equation   rovnice
equipment   zařízení ; vybavení ; výstroj ; výbava

F
farad   farad
ferrite   ferit
fiber   vlákno
filament   vlákno
file   pilník
filter   filtr
flange   příruba
fluid   tekutina ; kapalina
fluid mechanics   hydraulika
flywheel   setrvačník
foil   fólie
fraction   úlomek ; zlomek
frequency   kmitočet ; frekvence
friction   tření
fuse   pojistka

G
gallon   galon
gas   plyn
gasoline   benzín
gauge   kalibr ; ráže
gear   ozubené kolo
glove   rukavice
glue   klíh ; lep ; lepidlo
grade   stupeň
gram   gram
grease   kolomaz ; mazací tuk ; vazelína ; mazadlo ; mazivo
groove   drážka ; žlábek ; rýha
gyroscope   setrvačník

H
hammer   kladívko ; kladivo
handle   topůrko ; držadlo
hardness   tvrdost
heavy   těžký
height   výška
height   výška
hit   rána ; úder
hoe   motyčka ; motyka
hook   háček ; hák
hydrocarbon   uhlovodík

I
impedance   impedance ; odpor
implement   nástroj
inch   coul ; palec
ingot   ingot
instrument   nástroj ; instrument ; přístroj
iron   železo

J
joint   spára ; spoj
joint   kloub
joule   joule
junction   spojení

K
kilogram   kilo ; kilogram
knife   nůž

L
ladder   žebřík ; štafle
lathe   soustruh
lead   olovo
length   délka
level   vodováha
light   lehký
limit   limit ; hranice ; mez
line   linie ; čára
liquid   tekutina ; kapalina
load   břemeno ; zatížení ; náklad ; zátěž
lubricant   lubrikant ; mazivo ; mazadlo
lumber   dřevo ; řezivo ; dříví

M
machine   stroj
magnesium   hořčík
mallet   palička
manometer   manometr
mass   hmota ; masa
material   materiál ; hmota
mean   střední hodnota ; průměr
measure   měřit ; změřit
metallic element   kov
meter   metr
mold   forma
motor   motor

N
nail   hřeb ; hřebík
natural gas   plyn
nickel   nikl
norm   norma
nut   matice ; matka

O
oil   olej
oilcan   olejnička
oxidation   oxidace
oxygen   kyslík

P
package   balení ; svazek ; balík
paint   barva
paintbrush   štětec
part   kus ; díl ; podíl ; část
paste   pasta
paste   lepidlo
peg   kolík
pewter   cín
pick   krumpáč
pin   čep
pinion   pastorek
pipe   trubka ; roura ; potrubí
pipeline   potrubí
piston   píst
pliers   kleště
plug   zástrčka
plug   ucpávka ; špunt ; zátka
plywood   překližka
point   bod
polish   leštit ; nablýskat ; naleštit ; vyleštit
polish   leštidlo
polyethylene   polyetylén ; polyetylen ; igelit
polygon   mnohoúhelník ; polygon
preciseness   preciznost ; přesnost
press   lis
pressure   tlak
process   zpracovat ; zpracovávat
product   produkt
production   výroba
propane   propan
proportion   proporce
propulsion   pohon
protractor   úhloměr
pull   tahat ; táhnout ; vytahovat
pulley   kladka
pump   čerpadlo ; pumpa
pyrometer   pyrometr

R
radian   radián
radius   poloměr ; rádius
rake   hrábě
ratio   poměr
reamer   výstružník
rectangle   pravoúhelník ; obdélník
repair   opravit ; opravovat ; spravit ; spravovat
rivet   nýt
rod   prut ; hůl ; tyč
roller   váleček ; válec
rope   lano ; provaz
rotating shaft   hřídel
rubber   kaučuk ; guma ; pryž
rule   pravítko
rust   rez
rustproof   rezuvzdorný ; nerezový

S
safety   bezpečí ; bezpečnost
sandpaper   brousit ; smirkovat
saw   pila
scabbard   pouzdro ; pochva
scale   měřítko
scissors   nůžky
scraper   škrabka ; škrabák
screen   obrazovka
screw   šroub
screw thread   závit
screwdriver   šroubovák
shank   dřík
shard   fragment ; zlomek ; úlomek ; střep
sharpener   ostřič
shovel   lopatka ; lopata
silicone   silikon
size   rozměr ; velikost
sketch   náčrtek ; nákres ; skica
slab   deska
spade   rýč
speed   rychlost
sphere   koule
splinter   tříska ; střepina ; úlomek
spring   pružina ; péro
square   čtverec
statics   statika
steam   pára
steel   ocel
step ladder   štafle
stopcock   uzavírací kohout ; ventil
storage battery   akumulátor
strength   síla
strip   proužek ; pruh ; pás
surface   povrch
switch   vypínač ; přepínač
system   systém ; soustava

T
table   stůl ; stolek
tank   cisterna ; nádrž
tape   metr
temperature   teplota
tension   napětí ; pnutí ; tenze
test   zkoušení ; zkouška
thermometer   teploměr
thread   vlákno ; příze ; nit
tin   cín
tongs   kleště
tool   nástroj ; náčiní ; nářadí
toolbox   bedna na nářadí
triangle   trojúhelník
tub   káď ; nádrž
tube   trubka ; roura ; potrubí ; hadice
tun   sud
turbine   turbína

V
valve   záklopka ; klapka ; ventil
vector   vektor
vessel   nádoba
vibration   chvění ; vibrace ; vibrování ; kmitání
vise   svěrák
volt   volt
voltage   napětí
voltage   napětí
volume   objem

W
water vapor   vodní pára
watt   watt
weight   váha
weld   svářet ; svařit ; svařovat
welder   svářeč
wheel   kolo
width   šíře ; šířka
wire   drát
wire   drát ; elektrické vedení
wood   dřevo
workbench   ponk
workroom   dílna
workshop   dílna
wrench   klíč

Z
zinc   zinek


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.