French to Czech<br/> Dictionary of Astronomy

French to Czech
Dictionary of Astronomy

French to Czech<br/> Dictionary of Astronomy

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
aberration   odchylka ; úchylka ; deviace
accélération   urychlení ; akcelerace ; zrychlení
albédo   schopnost odrážet záření
Alpha Ursae Minoris   polárka ; severka
amas   hmota ; masa
ambiance   atmosféra
an   rok
analogue   paralela ; obdoba
analyse spectrale   spektroskopie ; spektrometrie
année bissextile   přestupný rok
anomalie   odchylka ; anomálie
antimatière   antihmota
apogée   vrchol
apparition   zjevení
ascension droite   rektascenze
aspect   aspekt
astéroïde   asteroid
astrolabe   astroláb
astrométrie   astrometrie
astronome   astronom
astronomie   astronomie
astronomique   astronomický
astrophysique   astrofyzika
atmosphère   atmosféra
atmosphère   ovzduší
atmosphérique   atmosférický
aube   úsvit ; svítání
auréole   svatozář
aurore polaire   polární záře
automne   podzim
avionique   avionika
axe   osa ; osa otáčení
azimut   azimut

B
big bang   velký třesk

C
carbone   uhlík
carburant   pohonná látka
carte   mapa
ceinture d'astéroïdes   hlavní pás
céleste   nebeský ; božský
chercheur   hledáček
chromosphère   chromosféra
ciel   obloha
climat   podnebí ; klima
Clyde William Tombaugh   Clyde Tombaugh
collision   kolize ; srážka
coma   kóma ; koma
combinaison spatiale   skafandr
combustible fossile   fosilní palivo
comète   kometa
conjonction   spojka
constante   konstanta
constellation   souhvězdí
coordonnée   souřadnice
cosmique   kosmický ; vesmírný
cosmogonie   kosmologie ; kosmogonie
cosmologie   kosmologie
cosmonaute   astronaut ; kosmonaut
couche d'ozone   ozonosféra
coucher du soleil   západ slunce
courant-jet   tryskové proudění
courbe   křivka
courbure   zakřivení ; ohyb
couronne   koróna ; korona
cratère   kráter
crépuscule   setmění ; soumrak

D
décalage vers le rouge   rudý posuv
déclinaison   deklinace
déclinaison magnétique terrestre   magnetická deklinace
découverte   objev ; objevení
déformation   zkreslení
degré   míra
densité   hustota
départ   odchod ; odjezd ; odlet
détonation   exploze ; výbuch ; detonace
deutérium   těžký vodík ; deuterium
distance   vzdálenost
éclatement   výbuch
éclipse   zatmění
éclipse lunaire   zatmění měsíce
éclipse solaire   zatmění slunce
écliptique   ekliptika

E
effet de serre   skleníkový efekt
ellipse   elipsa ; ovál
ellipsoïde de révolution   sféroid
éloigné   vzdálený
énergie solaire   sluneční energie
entrée   vstup
équateur   rovník
équateur céleste   nebeský rovník
équinoxe   rovnodennost
équipage   posádka ; mužstvo
espace   vesmír
espace   vesmír
été   léto
étoile   hvězda
étoile à neutrons   neutronová hvězda
étoile binaire   dvojhvězda
exobiologie   astrobiologie
exosphère   exosféra
exploration   průzkum
exploser   explodovat ; vybuchnout

F
feu de saint-elme   eliášův oheň
firmament   nebe ; obloha ; nebesa
force centrifuge   odstředivá síla
froid   chlad ; zima
froid   studený
fuseau horaire   časové pásmo
fusée   raketa

G
galaxie   galaxie
galaxie spirale   spirální galaxie
gazeux   plynný
Géante gazeuse   Plynný obr
Gémeaux   Blíženci
glaciation   doba ledová
grandeur   velikost
grossissement   zvětšení

H
halo   halo
héliosphère   heliosféra
hémisphère   polokoule
heure   hodina
hiver   zima
horizon   horizont ; obzor
hydrogène   vodík ; H
hypothèse   předpoklad ; hypotéza

I
ionosphere   ionosféra
isotropie   izotropie

J
journée   den
Jupiter   Jupiter

L
latitude   zeměpisná šířka
légereté   lehkost
lever du soleil   východ slunce
libration   librace
lointain   odlehlý ; vzdálený
longueur d'onde   vlnová délka
luminosité   svítivost
lune   měsíc
lunette astronomique   refraktor

M
magnétosphère   magnetosféra
magnitude absolue   absolutní hvězdná velikost
marée   odliv ; příliv ; slapy ; příliv a odliv
Mars   Mars
masse   množství
matière noire   temná hmota
mécanique céleste   nebeská mechanika
Mercure   Merkur
méridien   poledník ; zeměpisná délka
méridien de greenwich   základní poledník
mésosphère   mezosféra
météore   meteor
météore   meteoroid
météorite   meteorit
méthane   metan
milieu interstellaire   mezihvězdné prostředí
minute   minuta
mois   měsíc
moteur-fusée   raketový motor

N
nadir   nadir
naine blanche   bílý trpaslík
naine rouge   červený trpaslík
navette   člunek
navette spatiale américaine   space shuttle
navigation   pilotování ; řízení ; navigace
nébuleuse   mlhovina
Nébuleuse du Crabe   Krabí mlhovina
nébuleuse planétaire   planetární mlhovina
Neptune   Neptun
nouvelle lune   nov
nova   nova
Nuage d'Oort   Oortův oblak
nutation   nutace

O
océan   oceán
opposition   opozice ; odpor
orbite   oběžná dráha
ordre de grandeur   řádová velikost
ozone   ozón ; ozon

P
paquet   svazek ; shluk
parallaxe   parallax
parallèle   rovnoběžka
parsec   parsek
penchant   náklonnost ; inklinace
pénombre   polostín
pesanteur   gravitace ; přitažlivost
phénomène   jev ; úkaz ; fenomén
photosphère   fotosféra
planétarium   planetárium
planète   planeta
planète tellurique   terestrická planeta
plasma   plazma
pleine lune   úplněk
pluie de météores   meteorický roj
Pluton   Pluto
poids   váha
poids   váha
pôle   pól ; točna
portée   dosah ; rámec
printemps   jaro
Programme Apollo   Program Apollo
propulsion   pohon
proton   proton
pulsar   pulzar ; pulsar

Q
quadratique   čtvercový
quasar   kvasar

R
radiation   radiace ; vyzařování ; záření
radioastronomie   radioastronomie
radiothérapie   ozařování ; radioterapie
rayon   poloměr ; rádius
rayon   paprsek
rayon cosmique   kosmické záření
rayonnement solaire   sluneční světlo
Robert Woodrow Wilson   Robert Woodrow Wilson
rotation   otáčení ; otočení ; rotace

S
saison   roční období ; sezóna ; sezona
salve   erupce ; výbuch
satellite   satelit ; družice
Saturne   Saturn
scientifique   vědec
scientifique   vědecký
seconde   vteřina ; sekunda
semaine   týden
sextant   sextant
Skylab   Skylab
solaire   sluneční ; solární
soleil   slunce
solstice   slunovrat
sonde   sonda
sonde spatiale   kosmická sonda
spectre   spektrum
sphère   koule
sphérique   kulovitý ; sférický
stratosphère   stratosféra
sud   jižní
supergéante   veleobr
supernova   supernova
système solaire   sluneční soustava

T
tache   sluneční skvrna
Taureau   Býk
télescope   teleskop
température   teplota
température   žár ; horko ; vysoká teplota
temps   čas
temps   počasí
temps sidéral   hvězdný čas
Terre   Země
terrestre   pozemský
théodolite   teodolit
thermosphère   termosféra
trajectoire   trajektorie
transporter   dopravovat
tropique   obratník
troposphère   troposféra
trou de ver   červí díra
trou noir   černá díra

U
univers   vesmír ; kosmos
Uranus   Uran

V
vaisseau spatial   kosmická loď
Valentina Terechkova   Valentina Těreškovová
variable   proměnná
véhicule   vozidlo
vent solaire   sluneční vítr
Vénus   Venuše
Vierge   Panna
vitesse   rychlost
vitesse de la lumière   rychlost světla
vol   létání ; let
vol spatial   kosmický let
volcan   sopka
voyage   jízda ; cesta

W
Wilhelm Reich   Wilhelm Reich
William Herschel   William Herschel

Y
Youri Gagarine   Jurij Gagarin

Z
zénith   zenit
zodiaque   zvěrokruh ; zvířetník
zone   zóna
zone   zóna


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.