French to Czech<br/> Dictionary of Business

French to Czech
Dictionary of Business

 French to Czech<br/> Dictionary of Business

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
acceptation   akceptace ; přijetí
accès   přístup
accord   souhlas
accord   dohoda
accusation   stížnost ; obžaloba
achat   pořízení ; nákup ; koupě
actif   aktiva ; majetek
action   akcie
administration   administrace
adresse   zručnost ; dovednost
affaire   obchod
affaires   obrat
affaires   podnikání ; obchod
aide   pomoc ; asistence ; výpomoc ; podpora
ambition   touha ; sen ; ambice
amende   pokuta
analyse   analýza ; rozbor
analyste   analytik
annuité   splacení­ ; splátka
apprenti   učeň
approvisionnement   zásoba
argent   peníze
arrangement   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
article   artikl
assentiment   souhlas
associé   společník
assurance   pojištění
atelier   pracoviště
attachement   příloha
attente   očekávání
attente   očekávání
attention   pozornost
autorité   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
avantage   výhoda
avocat   právní zástupce ; obhájce ; advokát

B
besoin   potřeba
billet   bankovka
budget   rozpočet
bureau   kancelář
bureaucratie   byrokracie
but   záměr ; účel ; cíl

C
calcul   kalkulace ; propočet ; výpočet
camion   nákladní auto
capacité   kapacita ; objem ; obsah
capital   kapitál
cargaison   užitečné zatížení ; náklad
carrière   kariéra
carte   tabulka
catalogue   katalog
certificat   certifikát ; vysvědčení ; atest ; potvrzení ; osvědčení
certification   certifikace ; osvědčení ; potvrzení
chauffeur   řidič ; šofér
chef   vedoucí ; šéf
chèque   šek
client   klient
collaborateur   partner ; společník ; spolupracovník
collègue   spolupracovník ; kolegyně ; kolega
comité   komise ; výbor
commerce   obchod
commerce   obchod
commettant   zákazník ; klient ; odběratel
communication   komunikace
compartiment   oddělení
compensation   kompenzace
compétence   dovednost
complément   příloha ; dodatek
comptabilité   účetnictví
comptabilité   účetnictví
comptabilité   účetnictví
comptable   účetní
comptable   účetní
compte   účet
comptes   faktura ; účet
concession   povolení ; koncese
concurrence   konkurence
congrès   konference
conseil   rada ; koncil
conseil   rada
conseiller   konzultant ; poradce ; rádce
consentement   souhlas ; shoda
consentement   svolení ; souhlas
consommateur   spotřebitel ; konzument
consultation   konzultace ; porada
contrainte   omezení
contrat   smlouva ; kontrakt
coopération   spolupráce ; součinnost ; kooperace
coopérative   družstvo
coordination   koordinace
copie   opis
copie   kopie ; opis
corporation   korporace
cours   kurz ; školení
crédit   kredit ; úvěr
crédit   půjčka ; úvěr

D
date limite   termín ; lhůta
défaut   defekt ; chyba ; nedostatek ; závada ; kaz
demande   poptávka
démission   rezignace
dessin   návrh
destinataire   příjemce ; adresát
dette   dluh
devise   heslo ; motto ; slogan
devoir   povinnost ; závazek
diagramme   diagram
difficulté   obtížnost
directeur   manažer ; řídící pracovník ; ředitel ; direktor ; správce
direction   management ; řízení ; vedení
directive   směrnice ; předpis ; pokyn
discordance   nesouhlas ; neshoda
disponible   disponibilní ; použitelný ; přístupný ; dostupný
distribution   distribuce
distribution   distribuce
dividende   dividenda
droit   právo
dumping   dumping
duplicateur   kopírka
économie   hospodářství ; ekonomika
économie politique   ekonomie
économiste   ekonom

E
employé   pracovník ; pracující
employé   úředník
employeur   zaměstnavatel
entrepreneur   podnikatel
équipe   družstvo ; tým ; mužstvo
essor   vývoj ; rozvoj ; zdokonalování
éthique   etika
étiquette   etiketa ; nálepka ; visačka ; značka
éventaire   stánek
excédent   nadbytek ; přebytek ; nadmíra
excuse   omluva
excuse   omluva
exécution   provedení ; vykonání ; výkon
exigence   předpoklad ; požadavek
expéditeur   odesílatel
expérience   zkušenost
exportateur   exportér ; vývozce
exportation   vývoz ; export
exportation   vývoz ; export

F
fardeau   břemeno ; zatížení ; náklad ; zátěž
fauché   insolventní
feuille de chargement   nákladní list ; konosament
filiale   filiálka ; pobočka
filiale   dceřiná společnost ; pobočka
firme   firma
foire   veletrh
fonctionnaire   úředník
fonds de commerce   dobrá pověst ; goodwill
formulaire   formulář ; tiskopis
fournisseur   dodavatel
frais   náklady ; výdaje
fraude   podvod

G
gain   výtěžek ; zisk
garantie   záruka
gestion   management
graphique   graf
grève   stávka
gros   velkoobchod
groupe   seskupení ; skupina

H
heures supplémentaires   přesčas
honoraires   poplatek
hypothèque   hypotéka

I
importateur   dovozce ; importér
importation   dovoz
industrie   průmysl
inflation   inflace
insolvabilité   nesolventnost ; insolvence ; platební neschopnost
inspecteur   inspektor
interdiction   zákaz
intérêt   úrok
intermédiaire   zprostředkovatel ; prostředník
introduction   zavedení ; uvedení ; debut
invention   inovace ; novinka ; vynález
investir   investovat
investissement   investice
investissement   investice ; investování

J
journal   deník ; diář
journalier   pracovník ; dělník

K
kiosque   kabina ; stánek ; bouda ; budka

L
législation   zákon
licence   licence
limitation   restrikce ; omezení
livraison   doručení ; dodání ; dodávka

M
magasin   obchod ; krám
main-d'oeuvre   lidská síla ; pracovní síla
marchandise   zboží
marchandises   zboží
marché   tržiště
marché   obchod
marché   trh
marketing   marketing
marque   značka ; znak
marque   druh ; značka ; model ; typ
matériau   materiál ; hmota
message   zpráva
métier   zaměstnání ; práce
métier   zaměstnání ; povolání
milieu   prostředí
milieu   střední hodnota ; průměr
monnaie   drobné
monnaie   měna
moratoire   moratorium
mot de passe   heslo
moyenne   průměr

N
négociation   vyjednávání ; smlouvání
négociation   vyjednávání ; jednání
nom de famille   příjmení
novice   začátečník ; nováček

O
oeuvre   dílo
offre   nabídka
offre   nabídka ; oferta
opération   operace
ouvrier   pracovník

P
pacte   smlouva ; pakt
paiement   platba
paquet   balík
paquet   balení ; svazek ; balík
participant   účastník
partie prenante   podílník
passif   zadluženost ; závazek
pension   důchod ; penze
permis   povolení ; licence
permission   povolení ; svolení ; dovolení
permission   dovolená
personnel   zaměstnanci ; personál ; štáb
perte   ztráta
perte   ztráta
petit livre   prospekt ; brožura
photocopieur   kopírovací stroj ; kopírka
plan   plán
portier   portýr ; vrátný
possession   držení ; vlastnictví
préposé   zaměstnanec
prérogative   přednostní právo ; výhradní právo ; výsadní právo ; privilegium ; výsada
présentation   prezentace
président   generální ředitel ; předseda
prix   cena
prix   cena
prix   poplatek
prix   cena
problème   problém
procureur   právník ; advokát ; zmocněnec
produit   produkt
profession   povolání
profit   výtěžek ; profit ; zisk
promotion   reklama
propriétaire   vlastník ; držitel ; majitel
propriétaire   majitel ; vlastník
propriété   majetek ; statek
propriété   majetek ; vlastnictví

Q
questionnaire   dotazník

R
rabais   rabat ; sleva
rafraîchissement   občerstvení
ratification   ratifikace ; schválení ; potvrzení
rayon   oddíl ; oddělení ; sekce ; úsek
réaliser   dosahovat ; dosáhnout ; docílit
réclamation   nářek
réclame   propagace ; reklama ; inzerát
récompense   odměna
reçu   potvrzení ; stvrzenka
refus   odmítnutí
rejet   zamítnutí ; odmítnutí
relations   transakce
remise   sleva
rencontre   setkání
rencontre   setkání ; schůzka
rendement   výtěžek ; výnos
rendement   výnos ; výtěžek
réparation   oprava
répertoire   zásoba
reportage   reportáž ; zpráva
réprobation   nesouhlas
reste   zůstatek ; reziduum ; zbytek
revenu   příjem
revenu   výdělek ; příjem

S
salaire   odměna ; plat ; mzda
secteur   oddělení ; divize ; oddíl
sélection   selekce ; výběr
service   odbor ; oddělení ; sekce
service   obsluha ; služba ; servis
show   show ; přehlídka ; představení
signature   podpis
société   podnik ; firma
solution   řešení
sondage   průzkum ; anketa
soutien   podpora ; opora
souvenir   upomínka ; památka
spécimen   ukázka ; vzorek
spéculateur   spekulant
stagiaire   nováček ; učeň
stagnation   stagnace
succès   úspěch
surtaxe   příplatek ; přirážka ; doplatek

T
table   tabulka
tarif   tarif ; sazba
taxe   daň ; zdanění
taxe   clo
téléphone   telefon
téléscripteur   dálnopis ; telex
terme   termín ; pojem
traitement   režie ; provozní režie
travail   úloha ; práce ; úkol
travail   práce
travail   práce
tromperie   oklamání ; podvod
trust   kartel ; trust

V
vacances   dovolená ; prázdniny
valeur   cena ; hodnota
valeur   hodnota ; cena
validation   kvalifikace
vente   prodej ; odbyt
volontaire   dobrovolník


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.