French to Czech<br/> Dictionary of Construction

French to Czech
Dictionary of Construction

 French to Czech<br/> Dictionary of Construction

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
acier   ocel
adhésif   lepidlo
appareil   zařízení ; přístroj
appartement   byt
arc   klenba
arc   oblouk
arc   oblouk
arcade   sloupořadí ; podloubí ; kolonáda ; arkáda
architecture   architektura
architecture   architektura
arrangement   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
ascenseur   elevátor ; výtah
avant-scène   rampa

B
bâcle   závora
barre   zábradlí
barrière   překážka ; bariéra
bâtiment   stavba ; budova ; dům
béton   beton
bloc   deska
bois   dřevo ; řezivo ; dříví
bois   dřevo
brique   cihla
bulldozer   buldozer
bulle   bublinka ; bublina
bureau   kancelář

C
câble   kabel
calice   kalich ; pohár ; číše
camion   nákladní auto
chaux   vápno
cheminée   komín
cheminée   komín
cheminée   komín
chevron   krokev
ciment   cement
clôture   ohrada ; plot ; ohrazení ; oplocení
clôture   ohrada
colle   klíh ; lep ; lepidlo
colle   lepidlo
colonne   sloup ; sloupec ; sloupek
colonne   sloup
colonne   pilíř ; sloup
colonne   sloupek
compresseur   kompresor
concentration   koncentrace
conductance   vodivost
conducteur   vodič
conduction   vodivost
conduite   potrubí
construction   konstrukce ; stavba ; struktura
conteneur   kontejner ; přepravka
contrat   smlouva ; kontrakt
contre-plaqué   překližka
contrefort   podpěra
convention   smlouva
couche   nátěr
couleur   barva
couleur   zabarvení ; barva
crédit   půjčka ; úvěr
crédit   kredit ; úvěr

D
date limite   termín ; lhůta
démolition   demolice
densité   hustota
devant   předek ; přední strana
disposition   uspořádání ; rozmístění
douche   sprcha
douille   zásuvka
drainage   odvodňování ; odvodnění
échafaudage   lešení
échelle   žebřík ; štafle
éclairage   osvětlení
éclairage   osvětlení
éclatement   výbuch
égout   kanalizace ; stoka ; kanál
électricien   elektrikář
émail   glazura ; email ; smalt

E
entretien   udržování ; údržba
épaisseur   hustota
escalier   schodiště ; schody
essence   podstata ; esence ; základ ; jádro
étage   patro ; podlaží ; poschodí
étrier   třmen
excavatrice   rypadlo ; rýpadlo ; bagr
extrait   výňatek ; výpisek ; extrakt

F
façade   průčelí ; fasáda
fente   trhlina
feuille   list
fissure   trhlina
fondement   základ
fongicide   fungicid
fort   pevnost
fournisseur   dodavatel
fournisseur   dodavatel
foyer   krb

G
galerie   podloubí
gargouille   chrlič
gond   závěs ; pant
goujon   hmoždinka
gouttière   okap
grenier   mansarda ; podkroví ; půda
gril   rošt
grille   rošt ; mříž
grille   rošt
grue   jeřáb
grumeau   hrouda
gypse   sádra

H
hall   hala ; vestibul ; předsíň ; foyer
humidité   vlhkost
humidité   vlhkost
humidité   vlhkost ; vláha
hypothèque   hypotéka

I
illumination   osvětlení ; iluminace
inclinaison   sklon ; spád ; svah
incombustible   nehořlavý
ininflammable   nehořlavý ; ohnivzdorný ; žáruvzdorný
installation   instalování ; instalace
instrument   nástroj ; instrument ; přístroj
intérieur   interiér ; vnitřek
interrupteur   vypínač ; přepínač
investissement   investice
investissement   investice ; investování
isolation   izolace

J
joint   spára ; spoj
joint   těsnění

L
lanterne   svítilna ; lucerna
laque   lak
latte   lať
lézarde   prasklina ; štěrbina ; trhlina ; puklina
linoléum   linoleum
logement   byt ; ubytování
lucarne   světlík
lustre   lustr

M
maçon   kameník ; zedník
maçon   zedník
maison   bydliště ; příbytek ; obydlí
maison   dům
mastic   tmel ; kyt
matériau   materiál ; hmota
mélange   smíšenina ; směs
mélange   směs
mélange   směs
moisissure   plíseň
moisissure   plíseň
mortier   malta
mosaïque   mozaika
motte   hrouda
moule   forma

N
natte   rohožka
niveau   vodováha

O
oléoduc   potrubí
outil   nástroj
outil   nástroj ; náčiní ; nářadí
ouverture   otvor
ouverture   otvor

P
pacte   smlouva ; pakt
panneau   deska
panneau de configuration   panel
pavage   dlažba
pavé droit   kvádr
pavé rond   dlaždice
peintre   malíř
peinture   barva
penchant   náchylnost ; sklon
pente   sklon ; spád
pente   klesání ; spád ; sklon
pente   sklon ; spád
perceuse   vrtačka
perpendiculaire   svislý ; vertikální ; kolmý
piédestal   podstavec ; sokl
plafond   strop
plan   program
plan   plán
planche   prkno ; deska
plancher   podlaha ; zem
plaque   tabule ; deska
plaque   plát
plâtre   sádra
pompe   čerpadlo ; pumpa
pont   můstek
pont   most
porche   veranda
portail   portál ; brána
porte   brána
porte   dveře
porteur   nosič
porteur   nositel ; nosič
pot-pourri   směs
poteau   kůl
poudre   prach ; prášek
poussière   prach
poutre   nosník
poutre   nosník ; trám
poutre   břevno ; trám ; nosník
projet   plán ; návrh ; projekt ; nárys ; náčrt
puits   studna

R
rampe   rampa
rampe   balustráda ; zábradlí
rebord   římsa
récipient   nádoba
récipient   nádoba
reconstruction   přestavba
reconstruction   rekonstrukce ; přestavba
rivet   nýt
robinet   uzavírací kohout ; ventil
rotonde   rotunda
rouille   plíseň

S
sac   pytel ; vak
salle de bain   koupelna
salle de séjour   obývák
seau   kbelík
seuil   práh
silicone   silikon
siphon   sifon
soc   radlice
sol   zemina ; půda
sous-sol   podloží
statique   statika
stuc   štuk
supervision   kontrola ; dohled ; dozor
support   podpěra
support   podpěra ; opora
surveillance   dozor ; dohled

T
table   stůl ; stolek
tamis   řešeto ; síto
tapis   koberec
teinte   odstín ; barva
teinture   barva ; barvivo
tendance   tendence ; trend
terme   termín ; pojem
terre   pozemek
toilettes   záchod ; WC ; toaleta
trottoir   chodník
trottoir   chodník
trou   díra ; otvor
truelle   zednická lžíce
tube   trubka ; roura ; potrubí ; hadice
tuile   obkládačka ; dlaždice ; kachel
tunnel   tunel
tuyau   trubka ; roura ; potrubí
tuyau   hadice

V
valve   záklopka ; klapka ; ventil
véranda   veranda
vernis   lak
verre   sklo
verrou   zástrčka ; závora
virage   oblouk
vitrier   sklenář
volet   okenice
vrille   vrták


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.