French to Czech<br/> Dictionary of Insurance

French to Czech
Dictionary of Insurance

 French to Czech<br/> Dictionary of Insurance

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
affaire   záležitost
an   rok
arrangement   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda

B
bilan   rozvaha

C
calamiteux   katastrofa ; neštěstí ; tragédie ; pohroma
catastrophe   katastrofa ; pohroma
comité   komise ; výbor
comptant   hotové peníze
contrat   smlouva ; kontrakt
convention   smlouva

D
danger   nebezpečí ; riziko
date   datum
devoir   povinnost
devoir   povinnost ; závazek
évaluation   hodnocení ; ocenění ; odhad

F
firme   firma
fréquence   kmitočet ; frekvence

G
gain   výtěžek ; zisk

H
homme   člověk ; jedinec ; osoba
honoraires   poplatek
hôpital   nemocnice ; ošetřovna

I
immeuble   nemovitost
insolvabilité   nesolventnost ; insolvence ; platební neschopnost
investisseur   investor

L
levée   odvod ; daň ; poplatek
limite   limit ; hranice ; mez

M
marché   trh
maturité   zralost
menace   hrozba

O
obligation   povinnost

P
pacte   smlouva ; pakt
paiement   platba
paiement   úhrada
pari   sázka
personnage   postava ; osoba
prix   poplatek
profit   výtěžek ; profit ; zisk
propriété   majetek ; vlastnictví

R
rémunération   příjem
rente   renta ; anuita ; důchod
responsabilité   odpovědnost ; povinnost
responsabilité   břímě
risque   riziko

S
société   podnik ; firma
supposition   dohad ; odhad

V
valeur   hodnota ; cennost
valeur   cena ; hodnota
valeur   hodnota ; cena


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.