French to Czech<br/> Dictionary of Law

French to Czech
Dictionary of Law

 French to Czech<br/> Dictionary of Law

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abandon   zřeknutí se
abolir   zrušit
abrogation   derogace ; zrušení ; odvolání
accord   dohoda
accusation   obžaloba ; obvinění
accusé   obžalovaný
acte   čin ; skutek
action   žaloba
adjudication   rozhodnutí ; rozsudek
adoption   adoptování ; adopce
affaire   případ
agent   agent
alias   přezdívka
alibi   alibi
allégation   obvinění
amende   pokuta
amendement   pozměňovací návrh
appel   odvolání
approvisionnement   zásobování ; dodávání
arbitre   rozhodčí ; soudce
argument   argument
arrangement   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
assassin   vrah
attribut   vlastnost ; atribut
auteur   autorské právo ; copyright
autonomie   územní samospráva ; autonomie
avis   posudek

B
banc   lavička ; lavice
brèche   trhlina
breveté   patent

C
calomnie   pomluva
calomnie   pomluva
calomnie   pomluva ; nactiutrhání
calomnier   pomlouvat ; hanobit ; pomluvit
cambriolage   vloupání
caractéristique   vlastnost
caution   kauce
chantage   vydírání
citation   předvolání ; obsílka
civique   civilní
clan   příbuzní ; klan ; rod
clause d'exclusion de responsabilité   zřeknutí se ; odmítnutí ; odvolání
client   klient
commettant   zákazník ; klient ; odběratel
compensation   náhrada škody ; odškodnění
complice   spolupachatel ; spoluviník ; komplic
condamnation   odsouzení
condition   výhrada
confession   zpověď
connaisseur   znalec
consentement   svolení ; souhlas
conséquence   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
conspiration   konspirace ; spiknutí
contrat   smlouva ; kontrakt
contrat de mandat   plná moc
contrebande   pašeráctví ; pašování
convention   smlouva
convocation   obsílka
copie   opis
copie   kopie ; opis
corriger   napravit
corruption   korupce ; podplácení
corruption   podplácení ; uplácení ; korupce
coupable   vinný ; vinen
crédit   půjčka ; úvěr
crime   zločin
crime   těžký zločin
criminel   kriminální ; trestný ; zločinný
culpabilité   vina

D
décision   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
décision   rozsudek
décision   rozsudek
défenseur   ochránce ; obránce ; strážce
défi   vyzvání ; výzva
défier   vyzvat
délit   trestný čin ; přestupek ; přečin
dépossession   vyvlastnění
désobéissance   neposlušnost
détourner   zpronevěřit
dette   dluh
divorce   rozvod
document   dokument ; listina ; doklad
dossier   kartotéka
doute   pochybnost
doute   pochybnost ; nejistota ; pochyba
élaboration des lois   legislativa ; zákonodárství

E
entretien   výživné ; alimenty
équité   spravedlnost
escroquer   podvádět ; podvést ; oklamat ; ošidit
éthique   etika
examen   zkoumání ; zkouška
excuse   omluva
expert   expert
extradition   vydání

F
failli   bankrotář ; úpadce
faillite   bankrot ; úpadek ; krach
fait   fakt
falsification   padělání
famille   čeleď
fausser   falšovat ; zfalšovat
faute   vina
faute   vina
faux   imitace ; napodobenina ; padělek
fédéral   federální
fonctionnaire   funkcionář
fraude   podvod
fraude   podvod

G
garantie   záruka
gouverner   vládnout

H
haute trahison   zrada
héritage   dědictví
héritier   dědic
homicide   vražda ; zabití
homicide   vrah
homicide involontaire   zabití
honoraires   poplatek
hors-la-loi   zločinec
hypothèque   hypotéka

I
illégal   ilegální
illicite   nedovolený
imposteur   falšovatel ; padělatel ; podvodník
inaliénable   nezcizitelný
incendie criminel   žhářství
incompétent   nekompetentní
inconstitutionnel   protiústavní ; neústavní
incorrect   nesprávný ; chybný
infraction   trestný čin ; zločin ; trestná činnost
ingérence   vměšování
injuste   nespravedlivý ; nečestný
injuste   nespravedlivý
injustice   nespravedlnost
interdire   zakázat ; zakazovat
interroger   vyslýchat ; vyšetřovat
investissement   investice

J
juge   soudce
juge   soudce
jugement   rozsudek ; soud
juridiction   jurisdikce
jurisprudence   jurisprudence ; právnictví ; právní věda
jury   porota
justice   spravedlnost

L
langage   mluva ; řeč
langage   jazyk ; řeč
légal   legální ; zákonný
législation   zákon
legs   dědictví
léguer   odkázat
levée   odvod ; daň ; poplatek
liberté   volnost ; svoboda
liberté   svoboda
limitation   restrikce ; omezení
litige   spor ; proces
locataire   nájemník ; nájemce ; pachtýř
location   pronájem
louer   pronajmout

M
marque   značka
mensonge   nepravda ; lež
mépris   opovržení
meurtre   vražda

O
obstruction parlementaire   filibustering
offensive   útok ; ofenzíva
officiel   oficiální
ordre   nařízení ; výnos

P
pacte   smlouva ; pakt
paiement   úhrada
paiement   platba
parasites   rušení
parents   příbuzenstvo
parjure   křivá přísaha
partenariat   partnerství
particulier   individuální
pénalité   trest ; penále
pénalité   sankce ; pokuta
pétition   petice
pièce   komora
pillage   rabování
police   policie
possession   vlastnictví
possession   držení ; vlastnictví
pratique   praxe
présomption   presumpce
prêter   půjčit ; zapůjčit
preuve   důkaz
preuve en droit civil français   důkaz
principe   princip
Principe d'exclusion de Pauli   Pauliho vylučovací princip
principe de relativité   obecný princip relativity
prison   vězení
privé   soukromý
prix   poplatek
prix   cena
prix   cena
prix   cena
procédure   jednání
procès   kauza ; proces
procès   proces
procureur   prokurátor
professionnel   profesionál ; odborník
propriétaire   majitel ; vlastník
propriété   majetek ; statek
propriété   majetek ; vlastnictví
propriété   vlastnost
prostitution   prostituce
protection   ochrana
prouver   dokazovat ; prokázat ; dokázat
punir   pokutovat ; penalizovat ; potrestat
punition   trest
punition   trest

Q
quorum   kvorum

R
rapt   únos
référendum   referendum
refus   odmítnutí
remède   náprava
réparer   napravit ; opravit
revendication   požadavek ; nárok

S
sabotage   sabotáž
saboter   sabotovat
scandale   pomluvy
serment   přísaha
société   podnik ; firma
stage   podmíněné propuštění na svobodu ; podmíněný trest ; zkušební lhůta
statut   ustanovení
système immunitaire   imunitní systém

T
témoignage   svědectví
témoignage   důkaz
témoin   svědek
testament   poslední vůle ; závěť
titre   název
trahison   zrada
transférer   dopravit ; přenést ; přemístit ; transferovat
tribunal   soud
tuteur   opatrovník ; správce

U
usure   lichvářství ; lichva

V
vagabondage   tuláctví
valeur   hodnota ; cena
valeur   cena ; hodnota
validation   potvrzení ; validace
validité   platnost
vandalisme   chuligánství ; vandalismus
vérité   pravdivost
veto   veto
victime   oběť
viol   znásilnění
violer   porušit
vol   krádež
vol   loupež
volonté   vůle


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.