French to Czech<br/> Dictionary of Marketing

French to Czech
Dictionary of Marketing

 French to Czech<br/> Dictionary of Marketing

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
achat   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování
achat   pořízení ; nákup ; koupě
acheteur   zákazník ; kupující
activation   implementace ; realizace ; uskutečnění
adjudication   rozhodnutí ; rozsudek
adresse   adresa
affaire   případ
affecter   postihnout ; ovlivňovat ; zasáhnout ; ovlivnit
aide   pomoc ; asistence ; výpomoc ; podpora
allocation   alokace ; rozdělení
allocation   grant ; příděl ; kapesné
analyse   analýza ; rozbor
apprécier   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
apprentissage   učení ; osvojování vědomostí
appui   mecenášství ; podpora ; opora
arriver   dosahovat ; dosáhnout
assortiment   sortiment
assurer   zabezpečit ; zajistit ; zaručit
auteur   autor
auteur   autorské právo ; copyright

B
base de données   databáze
bien   dobro ; dobrota
bourse   burza
budget   rozpočet
but   funkce ; účel
but   záměr ; účel ; cíl

C
caractère   osobnost ; charakter
classe sociale   sociální třída
classement   hodnocení
classification   kategorizace ; klasifikace ; třídění
client   klient
club   společnost ; sdružení ; spolek ; klub ; cech
collection   sbírka ; kolekce
combinaison   kombinace
combinaison   kombinování ; mísení ; kombinace
commettant   zákazník ; klient ; odběratel
communication   komunikace
compagnie   společnost
complexité   komplexnost ; složitost
concours   soutěž
concurrence   konkurence
concurrent   rival ; soupeř ; protivník ; konkurent ; sok
confirmation   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
connaissance   vědomosti ; znalosti
consommateur   spotřebitel ; konzument
consommation   spotřeba
consommation   spotřeba
contentement   spokojenost
contrôle   kontrola
copie   opis
copie   kopie ; opis
copier   napodobit ; napodobovat ; imitovat
copier   kopírovat ; zkopírovat
corporation   korporace
coût d'opportunité   náklady obětované příležitosti
crise   krize
culture   kultura
cycle   cyklus
cycle économique   hospodářský cyklus

D
décision   rozsudek
décision   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
déclaration   prohlášení ; rozhodnutí ; vyhlášení ; deklarace ; rezoluce
décret   nařízení ; dekret ; výnos
demande   poptávka
démographie   demografie
dépression   deprese
destination   cíl
détaillant   maloobchodník
différenciation   diferenciace ; rozlišování ; rozlišení
différenciation   diferenciace
direction   management ; řízení ; vedení
direction   kormidlování ; řízení
disponibilité   použitelnost ; přístupnost ; dostupnost ; obratnost
disposition   uspořádání ; rozmístění
distributeur   distributor
distribution   distribuce
distribution   distribuce
données   informace ; data
dumping   dumping
échange   nahrazení ; substituce ; nahrazování ; záměna
échange   směna ; výměna
échantillon   ukázka ; vzor
élasticité   pružnost ; elasticita
élasticité   pružnost

E
emplacement   pozice
endroit   místo ; funkce
endroit   místo
enveloppe   obal
environnement   prostředí
environs   okolí ; prostředí ; životní prostředí
essor   vývoj ; rozvoj ; zdokonalování
estimation   odhadnutí ; ocenění
évaluation   hodnocení ; ocenění ; odhad
évaluer   ohodnotit ; ocenit
évolution   evoluce ; vývoj
expérience   experiment ; pokus
expert   zkušený ; obratný ; zručný ; zběhlý
exportation   vývoz ; export

F
fidélité   věrnost
fidélité   závazek ; věrnost
fréquence   kmitočet ; frekvence
fréquence   četnost
futur   budoucnost

G
garantie   záruka
garantie   záruka ; ručení
gestion   management
globalisation   globalizace
gros   velkoobchod

H
habitude   zvyk
habitude   zvyk
habitude   zvyklost ; obyčej
hétérogénéité   různorodost
honoraires   poplatek
hypothèse   předpoklad ; hypotéza

I
identification   identifikace
identifier   identifikovat
image   obraz
image   obraz ; obrázek
imaginer   představit si
importance   význam
importance   význam ; důležitost
indicateur   informátor
influer sur   ovlivňovat ; ovlivnit
information   informace
intégration   integrace
intérêt   zájem
intermédiaire   velkoobchodník
internet   Internet ; internet
intranet   intranet
investir   investovat

L
levée   odvod ; daň ; poplatek
litige   spor ; proces
logistique   logistika
loyauté   loajalita ; věrnost

M
maison   domov ; bydliště
marchandise   zboží
marchandises   zboží
marché   trh
marché   tržiště
marketing   marketing
marque   značka
marque   druh ; značka ; model ; typ
masse   množství
mécénat   sponzorství
mélange   smíšenina ; směs
mesurage   měření
milieu   prostředí
mission   mise
monopole   monopol
motif   motivace ; pohnutka

N
nature   povaha
négociation   vyjednávání ; jednání

O
occasion   příležitost ; šance
offre   nabídka
offre   nabídka ; oferta
oligopole   oligopol
opinion   stanovisko ; názor
ordre   organizace ; uspořádání
organisation   uspořádání ; organizace
organisation   organizace
orientation   orientace

P
partage   segmentace ; rozdělení
participation   podílení se ; účast
pensée   myšlenka ; idea ; představa ; nápad
perception   vnímání ; vjem
perspicacité   vnímavost
place   pozice
planification   plánování
planification   plánování
population   obyvatelstvo ; populace
portée   dosah ; rámec
poser   pokládat ; umístit ; položit
prédiction   předpověď
prévision   předpověď ; předpovídání ; věštění
prévision   předpověď ; prognóza
prix   cena
prix   cena
prix   cena
prix   poplatek
probe   poctivý ; čestný
procédure   procedura ; pochod ; postup ; proces
procès   proces
procès   kauza ; proces
processus   proces
productivité   produktivita
produit   produkt
profit   užitek ; prospěch
promotion   povýšení
promotion   reklama
proposition   návrh
prospérité   prosperita ; blahobyt
psychologie   psychologie

Q
qualité   kvalita
quantité   množství
questionnaire   dotazník

R
réaction   odezva
réaliser   dosahovat ; dosáhnout ; docílit
récession   recese
recherche   výzkum ; zkoumání ; bádání
récipiendaire   příjemce ; adresát
réclame   propagace ; reklama ; inzerát
relation   relace ; vztah
relations publiques   styk s veřejností
rendre   předat
renseignement   informace
revenu   výdělek ; příjem
richesse   bohatství
rivalité   soupeření

S
salutaire   prospěšný
sécurité   bezpečí ; bezpečnost
sens   smysl ; význam
sens   význam
sérieux   spolehlivost ; bezporuchovost
service   obsluha ; služba ; servis
servir   sloužit
site   internetová stránka ; webpage
situation   umístění ; místo
société   společnost
société   podnik ; firma
souplesse   ohebnost ; pružnost
souplesse   pružnost ; ohebnost
souplesse   ohebnost ; pružnost
source   pramen ; zdroj ; původ
soutien   podpora ; opora
stratégie   strategie ; schéma
subvention   podpora
supervision   kontrola ; dohled ; dozor
système   systém ; soustava

T
technologie   technologie
technologie   technologie
télémarketing   telemarketing
tempérament   temperament ; charakter ; povaha
tendance   tendence ; trend
terme   termín ; pojem
tester un échantillon   vyzkoušet ; ochutnat ; vzít vzorek
transport   doprava ; přeprava ; přemístění
transport   doprava ; přeprava

U
utilitarisme   prospěchářství ; utilitarismus

V
valeur   cena ; hodnota
valeur   hodnota ; cennost
valeur   hodnota ; cena
validité   platnost
variabilité   proměnlivost
variable   proměnná


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.