French to Dutch<br/> Dictionary of Logistics

French to Dutch
Dictionary of Logistics

 French to Dutch<br/> Dictionary of Logistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
accessibilité   toegankelijkheid
accord   overeenstemming
action   [de] handeling ; [de] actie
activation   activering
activité   [de] actie
additionner   optellen
administration   [het] bestuur
affaire   [het] bedrijf ; [de] zaak ; [de] organisatie ; [de] firma
affaires   omzet
agir   handelen ; [wij] handelen
air   [de] lucht
alarme   [het] alarm
algorithme   [het] algoritme
alternative   alternatief
amortir   [wij] bufferen
apprécier   schatten ; [wij] beoordelen
approvisionnement   inkoop
arrangement   [de] overeenstemming
atmosphère   atmosfeer
attachement   bijlage
auteur   [de] auteur
authentification   verificatie
autorité   [de] autoriteit
avantage   [het] voordeel
azote   [de] stikstof

B
ballot   [de] bundel
base de données   [de] database ; [de] databank
bureau   [het] bureau

C
câble   [de] kabel
camion   vrachtauto
canal   [het] kanaal
capacité   [de] capaciteit
capital   [de] hoofdstad
capitale   [de] hoofdstad
caractéristique   eigenschap
carbone   [de] koolstof
cargaison   [de] lading
cause   teweegbrengen ; reden ; aanleiding ; oorzaak
chauffeur   [de] bestuurder
chiffrer   coderen
choix   keuze
circulation   [het] verkeer
classification   indeling
clôture   [de] omheining
code   [de] code
commande   bestelling
commettant   [de] klant
compétence   [de] bevoegdheid
complet   volledig ; compleet ; allesomvattend
composant   onderdeel
compter   nummeren ; [wij] nummeren
concept   [het] begrip
concevoir   ontwerpen ; [wij] ontwerpen
configuration   configuratie
confirmation   bevestiging
connexion   aansluiting
consortium   [de] belangengemeenschap
construction   [de] constructie
conteneur   [de] pot
contrainte   beperking
contrat   [het] contract
contrôle   controle
contrôler   beheersen ; beheren ; [wij] beheersen ; [wij] beheren
convoyeur   vijzel
corps simple   [het] element
courrier   [de] afgezant ; [de] boodschapper
courrier électronique   [de] elektronische post ; [het] e-mail
cycle   [de] cyclus

D
déchets   [het] afval
décret   [de] verordening ; [het] verordenen
densité   [de] dichtheid
dépôt   [de] opslagplaats
destinataire   ontvanger
détail   [het] detail
détaillant   winkelier
développer   verwerken ; [wij] verwerken
distributeur   handelaar
distribution   [de] distributie
distribution   [de] verdeling
document   [het] document ; [het stuk ; [het] bescheiden
don   [de] bijdrage
échange   [het] wisselen

E
emballage   verpakking
entier   geheel
entrepôt   [het] magazijn
envoi   zending
envoi   verzending
est   [het] oosten
évaluer   schatten
évident   klaarblijkelijk
excellent   uitstekend
exemplaire   [het] model
exploration de données   [de] datamining
exportation   [de] export
express   [de] expres

F
fabrication   [de] productie
façon   [de] wijze ; [de] manier ; [de] stijl
feuille de chargement   vrachtbrief
fonction   [de] functie
formuler   0 ; uitdrukken ; [wij] drukken uit
fournisseur   [de] leverancier
frais   [de] kosten
fusion   samensmelting

G
globalisation   [de] globalisatie
goulot d'étranglement   knelpunten
grande ville   [de] stad

H
heure   [het] uur
hydrogène   [de] waterstof

I
importation   [de] import
importer   invoeren
inspecter   controleren
intelligence artificielle   [de] kunstmatige intelligentie ; [de] AI
internet   [het] internet
inventaire   inventarisatie

J
jeter   wegdoen
joint   verbinding

L
logistique   [de] logistiek
loi   wet

M
majorité   meerderheid
manoeuvrer   bedienen ; [wij] bedienen
marchandise   [de] bezittingen
marchandises   [de] handelswaar
marche   [de] werking
masse   [de] massa
médiane   [de] mediaan
message   [de] mededeling
métier   [het] werk
milieu   [het] gemiddelde
montrer   tonen ; laten zien ; demonstreren ; weergeven ; [wij] tonen ; [wij] laten zien ; [wij] demonstreren ; [wij] geven weer
moyen   gemiddeld

N
navigateur   [de] browser
nord   [het] noorden

O
offre   [het] bod
oléoduc   pijpleiding
opération   operatie ; bewerking
optimisation   optimalisatie
ordonner   ordenen ; bevelen ; [wij] ordenen
ordre   [de] orde
ordre   [het] bevel
ordre   [de] volgorde
organisation   [de] organisatie
organisation   [de] [de] organisatie ; [het] samenwerkingsverband
organiser   plannen ; [wij] plannen
oublier   weglaten
ouest   [het] westen
oxygène   [de] zuurstof

P
palette   [de] pallet
panneau   0
partage   [de] deling
partie   [het] deel
partie   deel ; onderdeel
permis   [de] vergunning
place   plaats
plan   plan
planification   [de] planning
planifier   plannen
plat   vlak ; plat
poids   gewicht
poids   [het] gewicht
poser   zetten ; [wij] zetten
pousser   teweegbrengen ; [wij] teweegbrengen
pouvoir   0
prédiction   [de] voorspelling
préparer   voorbereiden ; [wij] voorbereiden
prérogative   [het] voorrecht
présent   tegenwoordig
présent   tegenwoordig
présenter   voorstellen ; [wij] stellen voor
prévision   [de] voorspelling
principal   hoofdzakelijk ; hoofdzakelijke ; belangrijkst ; belangrijkste
prix   [de] prijs
prix   [de] prijs
procédure   [de] werkwijze ; [het] proces
processus   [het] proces
production   productie
production   [de] productie
productivité   [de] productiviteit
produit   [het] product
profit   [de] winst
profit   [het] voordeel
promotion   reclame maken
protocole   [het] proces-verbaal

Q
qualité   kwaliteit

R
ratification   [de] ratificatie
relations   [het] handelen
relier   verbinden
rendement   winst
reportage   [de] reportage
réseau   [het] netwerk
retardement   [de] vertraging
riche   rijk

S
se disputer   redetwisten ; ruzie ; [wij] redetwisten
sens   [de] betekenis
série   [de] collectie
service   [de] service
site   [de] site
société   [de] associatie
souplesse   flexibiliteit
source   [de] oorsprong ; [de] bron ; [het] beginpunt
station service   diensten
stock   voorraad
stratégie   [de] strategie
sud   [het] zuiden
surcharger   overbelasten
système   [het] systeem

T
tableau de bord   dashboard
taxe   [de] belasting
téléphone mobile   [de] mobiele telefoon ; [het] mobieltje
temps   [de] tijd
terminer   afwerken ; beëindigen ; voltooien ; [wij] voltooien
total   totaal
total   totaal
transport   vrachtprijs
transport   vervoer
transport   [het] vervoer ; [het] transport
trust   [het] kartel

V
valeur   [de] waarde
vitesse   [de] snelheid
volt   [de] volt

W
Web   [het] Web ; [het] WWW


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2020, Dicts.info. All rights reserved.