German to Czech<br/> Dictionary of Accounting

German to Czech
Dictionary of Accounting

 German to Czech<br/> Dictionary of Accounting

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Abgabe   odvod ; daň ; poplatek
Ablenkung   odchylka ; vychýlení ; odbočení
Ablösung   splacení­ ; splátka
Abschätzung   hodnocení ; ocenění ; odhad
Abschätzung   odhadnutí ; ocenění
Abschreibung   odpis
Abschrift   opis
Abweichung   odchylka
Abweichung   odchylka ; úchylka ; deviace
Advokat   právník ; advokát ; zmocněnec
Aktie   akcie
Aktieninhaber   akcionář
Aktienmarkt   burza cenných papírů
Aktiva   aktiva ; majetek
aktivieren   aktivovat
aktivieren   aktivovat ; zapnout
Angebot   nabídka
Angebot   nabídka ; oferta
Angestellte   zaměstnanec
Anleihe   dlužní úpis ; obligace ; dluhopis
Anomalie   odchylka ; anomálie
Anordnung   organizace ; uspořádání
Anteil   kus ; díl ; podíl ; část
Anwalt   právní zástupce ; obhájce ; advokát
Arbeiter   pracovník ; pracující
Arbeiter   pracovník ; dělník
Arbeitgeber   zaměstnavatel
Assoziation   sdružení ; asociace
Aufhebung   derogace ; zrušení ; odvolání
Aufhebung   stornování ; odvolání ; zrušení
Aufwendung   náklady
Ausgleich   kompenzace
Aussendung   emise ; vysílání ; vyzařování
Ausstattung   vybavení ; výstroj
Ausstattung   zařízení ; vybavení ; výstroj ; výbava
Autorität   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění

B
Bande   banda ; tlupa
Bande   gang ; banda ; skupina ; tlupa
Bargeld   hotové peníze
Begutachtung   posudek
Belegschaft   personál ; osádka ; osazenstvo
Belegschaft   zaměstnanci ; personál ; štáb
Belohnung   odměna ; plat ; mzda
Berater   konzultant ; poradce ; rádce
Berechnung   kalkulace ; propočet ; výpočet
Beschluss   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
Beschlussfähigkeit   kvorum
Besitztum   majetek ; statek
Besteuerung   daň ; zdanění
Beteiligung   podílení se ; účast
Bilanz   rozvaha
Bon   poukaz ; tiket ; kupon ; bon
Buchführung   účetnictví
Buchführung   účetnictví
Buchhaltung   účetnictví
Buchhaltung   účetnictví
Budget   rozpočet
Bürge   ručitel ; garant
Bürgschaft   záruka

C
Club   společnost ; sdružení ; spolek ; klub ; cech

D
Darlehen   půjčka ; úvěr
das Ergebnis   výsledek
das Logbuch   deník
Deckel   kryt ; víko ; obal
Defizit   ztráta
Depot   depozitář ; sklad
der Besitz   vlastnictví
der Gewinnanteil   dividenda
der Grundbesitz   pozemky
die Abnutzung   opotřebení
die Akte   kartotéka
die Anlage   investice
die Börse   burza
die Eintragung   zápis
die finanzielle Zuwendung   grant ; příděl ; kapesné
die Rechnung   účet
die Rückzahlung   vrácení peněz ; refundace
die Überweisung   úhrada
die Verwaltung   správa
Dokument   dokument ; listina ; doklad

E
Eigentum   majetek ; vlastnictví
Einkommen   výdělek ; příjem
Einkommen   příjem
Einrichtung   uspořádání ; organizace
Einschreibung   registrace ; zapsání ; zápis
Einspruch   protest
Einwand   námitka
Einzelhändler   maloobchodník
Empfang   přijetí ; recepce
Engagement   závazek ; věrnost
Entschädigung   refundace ; náhrada ; úhrada
Erlaubnis   povolení ; licence
Erwerb   pořízení ; nákup ; koupě

F
Faktur   faktura ; účet
Fälschung   padělání
Fertigung   výroba
Fertigung   sestavení ; výroba
Filiale   dceřiná společnost ; pobočka
Finanzierung   financování
Firma   podnik ; firma
Firma   firma
Firmenwert   dobrá pověst ; goodwill
Führung   management ; řízení ; vedení
Fusion   sjednocení ; sloučení ; splynutí ; fúze
Fusion von Unternehmen   sloučení ; fúze

G
Garantie   záruka ; ručení
Gebühr   poplatek
Gebühr   clo
Geldschuld   dluh
Genossenschaft   družstvo
Geschäftsmann   obchodník
Gesellschaft   organizace
Gewinn   výtěžek ; zisk
Gewinn   výtěžek ; profit ; zisk
Grossist   velkoobchodník
Gruppe   seskupení ; skupina

H
Hausmiete   nájemné ; činže
Hülle   obal
Hypothek   hypotéka

I
Index   rejstřík ; index
Inflation   inflace
Inventar   inventář
Investition   investice ; investování

J
Journal   deník ; diář

K
Kapelle   kapela
Kapital   kapitál
Kauf   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování
Kaution   záruka ; záloha ; kauce
Koalition   sdružení ; koalice
Konglomerat   konglomerát ; koncern ; smíšený koncern
Konto   účet
Kopie   kopie ; opis
Kosten   náklady ; výdaje
Kostenrechnung   kalkulace
Kredit   kredit ; úvěr
Kreditor   věřitel

L
Lager   zásoba
Liquidität   likvidita
Liste   soupis
Liste   registr ; soupis
Lizenz   licence
lückenhaft   neúplný

M
Mannschaft   družstvo ; tým ; mužstvo
Material   materiál ; hmota
Mehrbetrag   nadbytek ; přebytek ; nadmíra
Mehrheit   většina
Monopol   monopol

N
Notar   notář

O
Option   opce

P
Patent   patent
Pension   důchod ; penze
Pfand   zástava
Pfand   zástava
Pfand   zástava ; záruka
Pfändung   zabavení ; exekuce
Pflicht   povinnost ; závazek
Präklusion   prekluze
Prämie   prémie ; bonus
Prämie   prémie ; odměna
Produkt   produkt
Produktion   produkce
Produktion   výroba

Q
Quote   kvóta

R
Rabatt   rabat ; sleva
Ration   příděl
Rationalisierung   racionalizace
Rechtsmittel   odvolání
Regie   režie ; provozní režie
Rekapitulation   rekapitulace
Rentabilität   rentabilita ; ziskovost
Rente   renta ; anuita ; důchod
Reserve   rezerva
Rest   zůstatek ; reziduum ; zbytek

S
Schätzung   dohad ; odhad
Schätzung   vyhodnocení ; zhodnocení ; ocenění
Scheck   šek
Schuldforderung   pohledávka
Schuldverschreibung   obligace ; dlužní úpis
Schutz   ochrana ; opatření ; záruka
Soll   debet
Solvenz   platební schopnost ; solventnost
Stiftung   nadace
Subvention   podpora
Subvention   subvence

T
täglich   denní
Tantieme   honorář ; licenční poplatek
Teil   díl ; podíl ; část
Transporteur   přepravce
Transportunternehmer   dopravce
Überproduktion   nadprodukce ; nadvýroba

U
Umhüllung   obal ; plášť
Umsatz   obrat
Umwandlung   konverze ; přeměna ; změna
Unterlieferant   subdodavatel
Unternehmer   podnikatel

V
Verein   svaz ; unie ; sdružení
Verfälschung   falšování ; padělání
Verkauf   prodej ; odbyt
Verkehr   doprava ; provoz
Verleiher   věřitel ; půjčovatel
Verlust   ztráta
Vermögen   bohatství ; majetek ; jmění
Verpackung   obal ; balení
Verpackung   obal
Verpflichtung   zadluženost ; závazek
Verzeichnis   seznam ; adresář ; soupis
Verzicht   zřeknutí se ; odmítnutí ; odvolání
Vorschlag   návrh
Vorschuß   záloha

W
Ware   zboží
Widerrufung   odvolání

Z
Zahlung   úhrada
Zahlungsempfänger   příjemce platby
Zins   úrok
Zoll   clo
Zubehör   výstroj
Zweigniederlassung   filiálka ; pobočka
Zweigniederlassung   pobočka


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.