German to Czech<br/> Dictionary of Business

German to Czech
Dictionary of Business

 German to Czech<br/> Dictionary of Business

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Abkommen   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
Ablösung   splacení­ ; splátka
Abschrift   opis
Absender   odesílatel
Absprache   dohoda
Abteil   oddělení
Abteilung   oddělení ; divize ; oddíl
Abteilung   odbor ; oddělení ; sekce
Abteilung   oddíl ; oddělení ; sekce ; úsek
Abweisung   zamítnutí ; odmítnutí
Administration   administrace
Advokat   právník ; advokát ; zmocněnec
Aktie   akcie
Aktiva   aktiva ; majetek
Ambition   touha ; sen ; ambice
Analyse   analýza ; rozbor
Analytiker   analytik
Anfänger   začátečník ; nováček
Anforderung   předpoklad ; požadavek
Angebot   nabídka
Angebot   nabídka ; oferta
Angestellte   zaměstnanec
Anhang   příloha ; dodatek
Anklage   stížnost ; obžaloba
Anlage   příloha
Annahme   akceptace ; přijetí
Anwalt   právní zástupce ; obhájce ; advokát
Anweisung   směrnice ; předpis ; pokyn
Arbeit   práce
Arbeit   práce
Arbeit   dílo
Arbeit   úloha ; práce ; úkol
Arbeit   zaměstnání ; práce
Arbeiter   pracovník
Arbeiter   pracovník ; dělník
Arbeiter   pracovník ; pracující
Arbeitgeber   zaměstnavatel
Arbeitsplatz   pracoviště
Artikel   artikl
Aufmerksamkeit   pozornost
Aufpreis   příplatek ; přirážka ; doplatek
Ausfuhr   vývoz ; export
Ausfuhr   vývoz ; export
Ausführung   provedení ; vykonání ; výkon
Ausführung   druh ; značka ; model ; typ
Ausgleich   kompenzace
Ausschuss   komise ; výbor
Auswahl   selekce ; výběr
Auszubildender   učeň
Autorisierung   autorizování ; autorizace
Autorität   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění

B
Banknote   bankovka
Beamte   úředník
Beamter   úředník
Bedarf   potřeba
Bedarf   poptávka
Begegnung   setkání
Begriff   termín ; pojem
Belastung   břemeno ; zatížení ; náklad ; zátěž
Belegschaft   zaměstnanci ; personál ; štáb
Belohnung   odměna
Belohnung   odměna ; plat ; mzda
Berater   konzultant ; poradce ; rádce
Beratung   konzultace ; porada
Berechnung   kalkulace ; propočet ; výpočet
Bericht   reportáž ; zpráva
Beruf   zaměstnání ; povolání
Bescheinigung   certifikát ; vysvědčení ; atest ; potvrzení ; osvědčení
Beschränkung   omezení
Besitzer   vlastník ; držitel ; majitel
Besitzer   majitel ; vlastník
Besitztum   majetek ; statek
Bestätigung   ratifikace ; schválení ; potvrzení
Besteuerung   daň ; zdanění
Bestimmung   záměr ; účel ; cíl
Betrug   podvod
Betrug   oklamání ; podvod
Bezahlung   platba
Broschüre   prospekt ; brožura
Buchführer   účetní
Buchführung   účetnictví
Buchhalter   účetní
Buchhaltung   účetnictví
Buchhaltung   účetnictví
Bude   kabina ; stánek ; bouda ; budka
Bude   stánek
Budget   rozpočet
Bündel   balení ; svazek ; balík
Bürgschaft   záruka
Büro   kancelář
Bürokratie   byrokracie

C
Chef   vedoucí ; šéf

D
Darlehen   půjčka ; úvěr
das Geschick   zručnost ; dovednost
Debüt   zavedení ; uvedení ; debut
Defizit   ztráta
der Beruf   povolání
der Gewinnanteil   dividenda
der Markt   tržiště
der Preis   cena
Diagramm   diagram
die Anlage   investice
die Arbeitskraft   lidská síla ; pracovní síla
Dienst   obsluha ; služba ; servis
Direktor   manažer ; řídící pracovník ; ředitel ; direktor ; správce
Distribution   distribuce
Dumping   dumping
Durchschnitt   průměr

E
Eigentum   majetek ; vlastnictví
Eigentum an Gütern   držení ; vlastnictví
Einfuhr   dovoz
Einkommen   výdělek ; příjem
Einkommen   příjem
Einschränkung   restrikce ; omezení
Empfänger   příjemce ; adresát
Entschuldigung   omluva
Entschuldigung   omluva
Entwicklung   vývoj ; rozvoj ; zdokonalování
Entwurf   návrh
Erfahrung   zkušenost
Erfindung   inovace ; novinka ; vynález
Erfolg   úspěch
Erfrischung   občerstvení
Erinnerung   upomínka ; památka
Erlaubnis   povolení ; svolení ; dovolení
Erlaubnis   povolení ; licence
erreichen   dosahovat ; dosáhnout ; docílit
Ertrag   výtěžek ; výnos
Erwartung   očekávání
Erwartung   očekávání
Erwerb   pořízení ; nákup ; koupě
Erwerbung   dovednost
Ethik   etika
Exporteur   exportér ; vývozce

F
Fahrer   řidič ; šofér
Faktur   faktura ; účet
Familienname   příjmení
Fehler   defekt ; chyba ; nedostatek ; závada ; kaz
Fernschreiben   dálnopis ; telex
Filiale   dceřiná společnost ; pobočka
Firma   podnik ; firma
Firma   firma
Firmenwert   dobrá pověst ; goodwill
Formblatt   formulář ; tiskopis
Frachtbrief   nákladní list ; konosament
Fragebogen   dotazník
Freigabe   kvalifikace
Freiwillige   dobrovolník
Frist   termín ; lhůta
Führung   management ; řízení ; vedení

G
Gebühr   poplatek
Gebühr   poplatek
Gebühr   poplatek
Gebühr   clo
Geld   peníze
Geldschuld   dluh
Geldstrafe   pokuta
Genehmigung   svolení ; souhlas
Generaldirektor   generální ředitel ; předseda
Genossenschaft   družstvo
Geschäft   obchod
Geschäft   podnikání ; obchod
Geschäft   obchod ; krám
Geschäftsfrau   podnikatelka ; obchodnice
Gesellschafter   společník
Gesetz   zákon
Gewinn   výtěžek ; zisk
Gewinn   výnos ; výtěžek
Gewinn   výtěžek ; profit ; zisk
Großhandel   velkoobchod
Gruppe   seskupení ; skupina

H
Handel   obchod
Handel   obchod
Handel   obchod
Hilfe   pomoc ; asistence ; výpomoc ; podpora
Hilfe   podpora ; opora
Hypothek   hypotéka

I
Importeur   dovozce ; importér
Industrie   průmysl
Inflation   inflace
Inhalt   kapacita ; objem ; obsah
Inserat   propagace ; reklama ; inzerát
Insolvenz   nesolventnost ; insolvence ; platební neschopnost
Inspektor   inspektor
investieren   investovat
Investition   investice ; investování

J
Journal   deník ; diář

K
Kapital   kapitál
Kartell   kartel ; trust
Katalog   katalog
Kennwort   heslo
Klage   nářek
Kleingeld   drobné
Klient   klient
Kollege   spolupracovník ; kolegyně ; kolega
Kollegium   rada ; koncil
Kommunikation   komunikace
Konferenz   konference
Konkurrenzkampf   konkurence
Konsument   spotřebitel ; konzument
Konto   účet
Konzession   povolení ; koncese
Kooperation   spolupráce ; součinnost ; kooperace
Koordination   koordinace
Kopie   kopie ; opis
Kopierapparat   kopírovací stroj ; kopírka
Kopierer   kopírka
Korporation   korporace
Kosten   náklady ; výdaje
Kredit   kredit ; úvěr
Kunde   zákazník ; klient ; odběratel

L
Ladung   užitečné zatížení ; náklad
Lager   zásoba
Lastkraftwagen   nákladní auto
Laufbahn   kariéra
Lehrgang   kurz ; školení
Lehrling   nováček ; učeň
Lieferant   dodavatel
Lieferung   doručení ; dodání ; dodávka
Lizenz   licence
Lösung   řešení

M
Management   management
Mannschaft   družstvo ; tým ; mužstvo
Marke   etiketa ; nálepka ; visačka ; značka
Marke   značka ; znak
Marketing   marketing
Markt   trh
Material   materiál ; hmota
Mehrbetrag   nadbytek ; přebytek ; nadmíra
Messe   veletrh
Milieu   prostředí
Missbilligung   nesouhlas
Mitarbeiter   partner ; společník ; spolupracovník
Mittel   střední hodnota ; průměr
Mittelsmann   zprostředkovatel ; prostředník
Moratorium   moratorium
Motto   heslo ; motto ; slogan
Muster   ukázka ; vzorek

N
Nachricht   zpráva

O
Operation   operace

P
Paket   balík
Pension   důchod ; penze
Pflicht   povinnost ; závazek
Plan   plán
Portier   portýr ; vrátný
Präsentation   prezentace
Preis   cena
Preis   cena
Problem   problém
Produkt   produkt

Q
Quittung   potvrzení ; stvrzenka

R
Rabatt   rabat ; sleva
Rabatt   sleva
Rat   rada
Recht   právo
Regie   režie ; provozní režie
Reparatur   oprava
Resignation   rezignace
Rest   zůstatek ; reziduum ; zbytek

S
Satz   tarif ; sazba
Schaubild   graf
Scheck   šek
Schwierigkeit   obtížnost
Show   show ; přehlídka ; představení
Signatur   podpis
Sonderrecht   přednostní právo ; výhradní právo ; výsadní právo ; privilegium ; výsada
Spekulant   spekulant
Stakeholder   podílník
Stillstand   stagnace
Streik   stávka
Struktur   struktura

T
Tabelle   tabulka
Tabelle   tabulka
Teilnehmer   účastník
Telefon   telefon
Transaktion   transakce
Treffen   setkání ; schůzka
Übereinkunft   souhlas ; shoda
Überstunde   přesčas

U
Umfrage   průzkum ; anketa
Umsatz   obrat
Uneinigkeit   nesouhlas ; neshoda
Unterhandlung   vyjednávání ; jednání
Unternehmer   podnikatel
Urlaub   dovolená
Urlaub   dovolená ; prázdniny

V
Verbot   zákaz
Verhandlung   vyjednávání ; smlouvání
Verkauf   prodej ; odbyt
Verlust   ztráta
Verpflichtung   zadluženost ; závazek
Versicherung   pojištění
Verteilung   distribuce
Vertrag   smlouva ; pakt
Vertrag   smlouva ; kontrakt
Visitenkarte   vizitka
Volkswirtschaftler   ekonom
vorhanden   disponibilní ; použitelný ; přístupný ; dostupný
Vorrat   zásoba
Vorteil   výhoda

W
Währung   měna
Ware   zboží
Ware   zboží
Weigerung   odmítnutí
Werbung   reklama
Wert   hodnota ; cena
Wert   cena ; hodnota
Wirtschaft   hospodářství ; ekonomika
Wirtschaftslehre   ekonomie

Z
zahlungsunfähig   insolventní
Zertifizierung   certifikace ; osvědčení ; potvrzení
Zins   úrok
Zugang   přístup
Zustimmung   souhlas
Zustimmung   souhlas
Zweigniederlassung   filiálka ; pobočka


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.