German to Czech<br/> Dictionary of Ecology

German to Czech
Dictionary of Ecology

German to Czech<br/> Dictionary of Ecology

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Abbau   dekompozice ; rozklad ; rozkládání
Abfall   odpad
Abfall   odpadky ; pomyje ; smetí
Abwasser   splašky
Ammoniumnitrat   dusičnan amonný
Anpassung   adaptace
Anschwemmung   naplavenina
Areal   plocha ; územní ; oblast ; pásmo ; území ; zóna
Asche   popel
Asche   popel
Atmosphäre   atmosféra
Atmosphäre   atmosféra
Atmosphäre   atmosféra
Auflösung   rozklad
Ausbruch   erupce
Ausbruch   erupce ; výbuch
Ausfall   porucha ; selhání
Aussendung   emise ; vysílání ; vyzařování
autark   soběstačný
Azidität   kyselost

B
Bach   potok
Bakterien   baktérie ; bakterie
Baum   strom
Bereich   krajina ; region ; oblast
Bevölkerung   obyvatelstvo ; populace
Biom   biom
Biomasse   biomasa
Biomasse   biomasa
Biosphäre   biosféra
Boden   zemina ; půda
Boden   pevnina ; souš ; zem
Braunkohle   hnědé uhlí ; lignit
Busch   křoví ; keř
Butan   butan

C
Chlorophyll   chlorofyl

D
das Waschmittel   detergent ; prací prostředek ; saponát
der Auspuff   výfukový plyn
der Bergbau   těžení ; těžba
der Brennstoff   palivo
der Dünger   hnojivo
der Niederschlag   srážky
Dichte   hustota
Dichte   hustota
die Gesetz   zákon
die Region   region
die Windmühle   větrný mlýn
Distrikt   teritorium ; území ; provincie ; obvod ; okrsek
Drohung   hrozba

E
Eisberg   ledovec
Elektrizetät   elektřina
Energie   energie
Energie   energie ; výdrž
Erde   zemina ; půda ; země
Erdöl   ropa
Erosion   eroze
Erosion   eroze
Ethen   etylén

F
Fäulnis   hniloba ; rozklad
Fäulnis   rozklad ; hnití ; rozpad
Feuchte   vlhkost
Feuchtigkeit   vlhkost ; vláha
Fiasko   katastrofa ; debakl ; fiasko
Flechte   lišejník
Fleischfresser   masožravec
Fluorchlorkohlenwasserstoff   freon
Fotosynthese   fotosyntéza

G
Gastgeber   hostitel
Gasturbine   plynová turbína
Generator   generátor
Gesetz   zákon
Gewässerverschmutzung   znečištění vody
Gewinnung   extrakce ; těžba
giftig   jedovatý ; toxický
giftig   otravný ; toxický
Giftstoff   toxin
Gleichgewicht   vyváženost ; rovnováha
Gleichgewicht   rovnováha
Gleichgewicht   rovnováha
Gleichgewicht   rovnováha
Gletscher   ledovec
Globale Erwärmung   globální oteplování
Grenze   limit ; hranice ; mez
Grenzwert   limit

H
Harnstoff   močovina
Herbizid   herbicid
Holz   dřevo ; řezivo ; dříví
Holz   dřevo
Humus   humus
Hydrolyse   hydrolýza
Hydrosphäre   hydrosféra

I
infrarot   infračervený
Inhalt   kapacita ; objem ; obsah
Inversion   inverze
Inversionswetterlage   inverze
Isolierung   izolace

K
Karzinogen   karcinogen
Katastrophe   katastrofa ; pohroma
Katastrophe   katastrofa ; neštěstí ; tragédie ; pohroma
Kippe   skládka
Klebrigkeit   lepkavost ; viskozita
Kohle   uhlí
Kohlenstoffdioxid   oxid uhličitý
Kolonie   osídlení ; kolonie ; osada
Kompost   kompost
Konsument   spotřebitel ; konzument
Kontrolle   kontrola
Konzentration   koncentrace
Koralle   korál
Kraftwerk   elektrárna
künstlich   nepřirozený ; strojený ; umělý
künstlich   umělý
künstlich   syntetický ; umělý

L
Land   země
Land   pozemek
Lawine   lavina
Luft   vzduch ; ovzduší
Luftverschmutzung   znečištění ovzduší

M
Maximum   maximum
Mikrobe   mikrob ; bakterie ; zárodek
Milieu   prostředí
Minimum   minimum
Monomere   monomer
Mutation   mutace

N
Nahrungskette   potravní řetězec
Nationalpark   národní park
Natriumnitrat   dusičnan sodný
natürlich   přírodní
Naturschutz   ochrana přírody
Ökologie   ekologie
Ökologische Nische   ekologická nika
Ökosystem   ekosystém
Öl   olej

O
Optimum   optimum
Ozean   oceán
Ozon   ozón ; ozon

P
Papier   papír
Parasit   cizopasník ; parazit
Pestizid   pesticid
Pflanzenfresser   býložravec
PH-Wert   kyselost
Phenol   fenol
Phenol   fenol
Phosphat   fosforečnan ; fosfát
Pollution   znečištění
Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane   dioxin
Polyethylen   polyetylén ; polyetylen ; igelit
Polymer   polymer
Prinzip   princip
Propan   propan

Q
Quote   kvóta

R
radioaktiv   radioaktivní
Radioaktiver Abfall   jaderný odpad
Reaktor   reaktor
Recycling   recyklace
Regen   déšť
Regen   dešťová voda ; déšť
Regulierung   regulující ; regulace

S
Salpeter   sanytr ; ledek
Sauerstoff   kyslík
Saurer Regen   kyselý déšť
Schadstoff   škodlivina
Schlamm   bahno
Schlamm   sliz ; bláto ; kal
Schmarotzertum   parazitizmus ; příživnictví
Schmelze   obleva ; tání
Schutz   ochrana
Schutz   ochrana ; opatření ; záruka
Schwefeldioxid   oxid siřičitý
Sediment   sediment ; usazenina
See   jezero
See   jezero
Silofutter   siláž
Smog   smog
Solarenergie   sluneční energie
Sonne   slunce
Stärke   škrob
Steppe   step
Stickstoff   dusík
Stickstoff   dusík
Substrat   substrát
Symbiose   symbióza
system   systém ; soustava

T
Tanker   tanker ; cisternová loď
Treibhauseffekt   skleníkový efekt
Tundra   tundra
Turbine   turbína

U
ultraviolett   ultrafialový
Umgebung   okolí ; prostředí ; životní prostředí
UNESCO   organizace pro vědu, kulturu a vzdělání ; UNESCO ; Unesco
Unfall   bouračka ; havárie
Unfall   nehoda

V
Vegetation   rostlinstvo ; vegetace ; flóra
Vereinte Nationen   OSN
Verseuchung   kontaminace ; znečištění ; zamoření
Verunreinigung   znečištění ; znečištěnost
Verwahrung   poručenství ; úschova
Viskosität   viskozita ; vazkost
Vulkan   sopka

W
Wachstum   ontogeneze ; narůstání
Wärme   teplo
Wärme   teplo
Wasserlauf   vodní tok
Wind   vítr
Wüste   poušť


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.