German to Czech<br/> Dictionary of Finance

German to Czech
Dictionary of Finance

 German to Czech<br/> Dictionary of Finance

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abbrechen   přerušit
Abgrenzung   ohraničení
Ablauf   uplynutí
Ablösung   splacení­ ; splátka
absagen   anulovat ; odvolat ; zrušit
Abschätzung   hodnocení ; ocenění ; odhad
Abschreibung   odpis
Abschreibung   odpis
Abweisung   zamítnutí ; odmítnutí
Abwertung   devalvace
Agent   agent
Agentur   agentura
Akkreditiv   akreditiv
Aktie   akcie
Aktieninhaber   akcionář
Aktiva   aktiva ; majetek
Alternative   alternativa
Amt   úřad
anbieten   nabídnout ; nabízet
Angebot   nabídka
Angebot   nabídka ; oferta
anhalten   zastavit
Anhäufung   sbírka ; kolekce
Anleihe   dlužní úpis ; obligace ; dluhopis
Anmerkung   poznámka
anordnen   nařídit
anordnen   nařídit ; přikázat ; rozkazovat ; rozkázat
Anordnung   organizace ; uspořádání
Anteil   kus ; díl ; podíl ; část
Anweisung   instrukce
Anwendung   užití ; upotřebení ; užívání ; využití
Arbitrage   směnečná arbitráž
Arithmetisches Mittel   aritmetický průměr
Aufgabe   úkol
Aufhebung wirtschaftlicher Reglementierungen   deregulace
Auftrag   příkaz ; rozkaz ; povel
Aufwertung   přehodnocení ; revalvace
Ausbreitung   rozšiřování ; šíření
ausdrücken   vyjádřit ; vyjadřovat
Ausschuss   komise ; výbor
Aussendung   emise ; vysílání ; vyzařování
austauschen   vyměnit
Autorisierung   autorizování ; autorizace
Autorität   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění

B
Bank   banka
Banknote   bankovka
Bär   medvěd
Bargeld   hotové peníze
Bargeld   hotové peníze
Barriere   překážka ; bariéra
bedeuten   znamenat
Befehl   rozkaz ; příkaz
begrenzen   omezit ; limitovat ; omezovat
benötigen   potřebovat ; vyžadovat ; požadovat ; žádat
berechnen   kalkulovat ; počítat ; vypočítat ; spočítat
bestätigen   potvrdit ; potvrzovat
Bestätigung   ratifikace ; schválení ; potvrzení
Bestätigung   potvrzení ; validace
Bestätigung   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
bestellen   rezervovat ; zamluvit
Bestimmung   cíl
Bestimmung   záměr ; účel ; cíl
Beteiligung   podílení se ; účast
betiteln   nazvat ; pojmenovat
betrügen   obelstít ; podvést ; napálit ; ošálit ; oklamat
Bilanz   rozvaha
billig   laciný ; levný
bitten   požádat ; žádat ; poprosit
Bulle   býk
Bürge   ručitel ; garant

C
Club   společnost ; sdružení ; spolek ; klub ; cech

D
das Kapital   jistina
das Kapital   fond
Dauer   trvání ; délka
Debitkarte   debetní karta
Dekret   nařízení ; dekret ; výnos
Depot   depozitář ; sklad
der Auftrag   objednávka
der Auftrag   úkol
der Gewinnanteil   dividenda
der Markt   tržiště
der Unterschied   rozdíl
der Wechselkurs   devizový kurz
die Anlage   investice
die Bestandsaufnahme   inventarizace ; inventura
die Einheit   jednotka
die Errungenschaft   akvizice
die Kreditkarte   kreditní karta
die Unterscheidung   rozdíl
die Zeit   čas
Diskontsatz   diskontní sazba
Distribution   distribuce
Diversifikation   diverzifikace

E
Effekt   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
Einfluss   vliv
Eingriff   intervence ; zákrok ; zásah
Einheit   jednotka
Einkommen   příjem
einlösen   proplatit ; inkasovat
einsammeln   nahromadit ; nashromáždit ; akumulovat ; sbírat
einschätzen   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
Einzahler   plátce
Elastizität   pružnost ; elasticita
enden   končit ; skončit
Ereignis   událost
Ersparnis   úspory
Ertrag   výtěžek ; výnos
Etikette   štítek ; visačka
Euro   euro
Euro-Dollar   eurodolar
Ewigkeit   věčnost

F
Falle   léčka ; past
Fehler   chyba
feindlich   nepřátelský
Firmenwert   dobrá pověst ; goodwill
fließen   proudit ; téci ; téct
Frachtbrief   nákladní list ; konosament
fragen   zeptat ; ptát
Frank   frank
Fundament   základna ; podklad ; báze
Fusion   sjednocení ; sloučení ; splynutí ; fúze
Fusion von Unternehmen   sloučení ; fúze
Fußboden   podlaha ; zem

G
Garantie   záruka ; ručení
Gefahr   nebezpečí ; riziko
Gegenteil   protiklad ; opak
Geldautomat   bankomat
Geldmarkt   peněžní trh
Geldschuld   dluh
Gemeinschaftsunternehmen   konsorcium ; syndikát
Gesellschaftsauflösung   zrušení společnosti ; likvidace
Gewinn   výnos ; výtěžek
Gewinn   výtěžek ; profit ; zisk
Grenze   limit ; hranice ; mez
Grenzwert   limit

H
Händler   obchodník ; dealer
Handlungsvollmacht   zplnomocnění ; plná moc
Hypothek   hypotéka

I
Index   rejstřík ; index
Inflation   inflace
Interesse   zájem
Internet   Internet ; internet
Inventar   inventář
Investition   investice ; investování

K
Karat   karát
Kartell   kartel ; trust
Kategorie   kategorie
Klasse   sociální třída
klassifizieren   třídit ; klasifikovat ; seřadit ; uspořádat ; roztřídit
Kombination   kombinace
Kombination   kombinování ; mísení ; kombinace
kommerziell   komerční
Konglomerat   konglomerát ; koncern ; smíšený koncern
konservieren   konzervovat
Konvertierbarkeit   směnitelnost ; konvertibilita
Kooperation   spolupráce ; součinnost ; kooperace
Korrelation   korelace
Kreditor   věřitel
kurtz   krátký

L
lang   dlouhý
lang   dlouhý
Lebensversicherung   životní pojištění
Lehrgang   kurz ; školení
Leistungsfähigkeit   efektivnost ; účinnost ; výkonnost
Liquidation   likvidace ; vyhlazení
Liquidität   likvidita
lokal   lokální ; místní
löschen   smazat ; vymazat
Lücke   mezera

M
Makler   makléř
Markt   trh
Masse   množství
Mieter   nájemce
mischen   smíchat ; smísit ; promíchat
Mittel   střední hodnota ; průměr
Multiplikator   multiplikátor ; násobitel
MwSt.   daň z přidané hodnoty ; DPH

N
Nachbildung   replika ; duplikát
namentlich   jmenovitý ; nominální
netto   čistý
Netz   síť
New York Stock Exchange   New York Stock Exchange
Normalverteilung   normální rozdělení

O
Opposition   opozice ; odpor
Option   opce

P
Parität   parita
Pensionsfonds   penzijní fond
Pfand   zástava
Pfand   zástava
Pfand   zástava ; záruka
Portfolio   portfolio ; portfólio
Prämie   prémie ; odměna
Produktion   výroba
Produktion   produkce
Prokurist   zmocněnec
Prospekt   prospekt
Punkt   tečka ; bod
Punkt   bod

Q
Quote   kvóta

R
Rabatt   sleva
Rabatt   rabat ; sleva
Rechnungsprüfer   auditor
reich   bohatý
Reichweite   dosah ; rámec
Rente   renta ; anuita ; důchod
Risikokapital   rizikový kapitál
riskieren   riskovat
Rückversicherung   zajištění

S
Schätzung   vyhodnocení ; zhodnocení ; ocenění
Scheck   šek
Schuldforderung   pohledávka
Schuldner   dlužník
Schuldverschreibung   obligace ; dlužní úpis
Selbständigkeit   samostatnost ; nezávislost
Solawechsel   vlastní směnka
Soll   debet
Solvenz   platební schopnost ; solventnost
Sparbuch   vkladní knížka
Spezialist   specialista
Stagflation   stagflace
Stakeholder   podílník
Standardabweichung   standardní odchylka
Stau   ucpání ; zahlcení ; přecpání
Steigen   stoupání
Streuung   rozptýlení

T
Tausch   výměnný obchod ; výměna
Teil   díl ; podíl ; část
telefonieren   telefonovat ; volat
Termingeld   termínovaný vklad
Titel   titulek ; nadpis
tragen   nosit ; nést
Treuhänder   opatrovník ; správce

U
Ungewissheit   pochybnost ; nejistota ; pochyba
Unterbrechung   přerušení
unterdrücken   potlačovat ; potlačit
Unterschied   rozdíl

V
verlassen   opustit ; zanechat
Verleiher   věřitel ; půjčovatel
Vermieter   pronajímatel
Versicherung   pojištění
Verteilung   distribuce
Vorfall   případ
Vorkaufsrecht   předkupní právo

W
Wahl   volba ; výběr
Währung   měna
Wechsel   směnka
Wette   sázka
Widerspruch   rozpor
Widerstand   odpor
Wiedergabe   reprodukce
wörtlich   slovní

Z
Zahlung   úhrada
Zahlungsbilanz   platební bilance
Zahlungsempfänger   příjemce platby
zeit   čas
Zins   úrok


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.