German to Czech<br/> Dictionary of Insurance

German to Czech
Dictionary of Insurance

 German to Czech<br/> Dictionary of Insurance

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Abgabe   odvod ; daň ; poplatek
Abkommen   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
Abschätzung   hodnocení ; ocenění ; odhad
Ausschuss   komise ; výbor

B
Bargeld   hotové peníze
Behandlungsraum   nemocnice ; ošetřovna
Bezahlung   platba
Bilanz   rozvaha

D
das Risiko   riziko
Datum   datum
die Last   břímě
die Verpflichtung   povinnost
Drohung   hrozba

E
Eigentum   majetek ; vlastnictví

F
Firma   podnik ; firma
Firma   firma
Frequenz   kmitočet ; frekvence

G
Gebühr   poplatek
Gebühr   poplatek
Gebühr   poplatek
Gefahr   nebezpečí ; riziko
Gewinn   výtěžek ; zisk
Gewinn   výtěžek ; profit ; zisk
Grenze   limit ; hranice ; mez
Grenzwert   limit

H
Haftung   odpovědnost ; povinnost

I
Immobilie   nemovitost
Individuum   člověk ; jedinec ; osoba
Insolvenz   nesolventnost ; insolvence ; platební neschopnost
Investor   investor

J
Jahr   rok

K
Katastrophe   katastrofa ; pohroma
Katastrophe   katastrofa ; neštěstí ; tragédie ; pohroma

M
Markt   trh

P
Pakt   smlouva
Person   postava ; osoba
Pflicht   povinnost ; závazek
Pflicht   povinnost

R
Reife   zralost
Rente   renta ; anuita ; důchod

S
Sache   záležitost
Schätzung   dohad ; odhad

V
Vertrag   smlouva ; pakt
Vertrag   smlouva ; kontrakt

W
Wert   hodnota ; cena
Wert   hodnota ; cennost
Wert   cena ; hodnota
Wette   sázka

Z
Zahlung   úhrada


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2019, Dicts.info. All rights reserved.