German to Czech<br/> Dictionary of Law

German to Czech
Dictionary of Law

 German to Czech<br/> Dictionary of Law

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Abgabe   odvod ; daň ; poplatek
Abkommen   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
abschaffen   zrušit
Abschrift   opis
Absprache   dohoda
Adoption   adoptování ; adopce
Agent   agent
Alibi   alibi
Alimente   výživné ; alimenty
Änderungsantrag   pozměňovací návrh
Angeklagte   obžalovaný
Angriff   útok ; ofenzíva
Anklage   obžaloba ; obvinění
Anschuldigung   obvinění
Anspruch   požadavek ; nárok
Argument   argument
Attribut   vlastnost ; atribut
Aufgabe   zřeknutí se
Aufhebung   derogace ; zrušení ; odvolání
Auslieferung   vydání
Autonomie   územní samospráva ; autonomie

B
Bank   lavička ; lavice
Bankrott   bankrot ; úpadek ; krach
Bankrotteur   bankrotář ; úpadce
Begutachtung   posudek
Beichte   zpověď
Beraubung   loupež
Beschluss   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
Beschlussfähigkeit   kvorum
Beschützer   ochránce ; obránce ; strážce
Besitzer   majitel ; vlastník
Besitztum   majetek ; statek
Bestätigung   potvrzení ; validace
Bestechung   podplácení ; uplácení ; korupce
bestrafen   pokutovat ; penalizovat ; potrestat
Bestrafung   trest
Betrug   podvod
Betrug   podvod
betrügen   podvádět ; podvést ; oklamat ; ošidit
Betrüger   falšovatel ; padělatel ; podvodník
Bewährung   podmíněné propuštění na svobodu ; podmíněný trest ; zkušební lhůta
Beweis   důkaz
Beweis   důkaz
Beweis   důkaz
beweisen   dokazovat ; prokázat ; dokázat
Bezahlung   platba
Brandstiftung   žhářství
bundesstaatlich   federální
Bürgschaft   záruka

C
Charakteristik   vlastnost
Clan   příbuzní ; klan ; rod

D
Darlehen   půjčka ; úvěr
das Gesuch   petice
das Verbrechen   zločin
der Besitz   vlastnictví
der Kenner   znalec
der Mord   vražda
der Preis   cena
der Titel   název
die Ablehnung   odmítnutí
die Akte   kartotéka
die Anlage   investice
die Gerichtsbarkeit   jurisdikce
die Verleumdung   pomluva
die Wahrheit   pravdivost
Diebstahl   krádež
Dokument   dokument ; listina ; doklad

E
Effekt   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
Ehescheidung   rozvod
Eigenschaft   vlastnost
Eigentum   majetek ; vlastnictví
Eigentum an Gütern   držení ; vlastnictví
Einbruch   vloupání
Einmischung   vměšování
Einschränkung   restrikce ; omezení
Enteignung   vyvlastnění
Entführung   únos
Entschädigung   náhrada škody ; odškodnění
Entscheidung   rozhodnutí ; rozsudek
Entschuldigung   omluva
Erbe   dědic
Erbe   dědictví
Erbschaft   dědictví
Erlass   nařízení ; výnos
Ermordung   vražda ; zabití
Erpressung   vydírání
Ethik   etika
Experte   expert

F
Fachmann   profesionál ; odborník
Fall   případ
falsch   nesprávný ; chybný
fälschen   falšovat ; zfalšovat
Fälschung   padělání
Fälschung   imitace ; napodobenina ; padělek
Familie   čeleď
Filibuster   filibustering
Firma   podnik ; firma
Freiheit   svoboda
Freiheit   volnost ; svoboda
Funktionär   funkcionář

G
Geächtete   zločinec
Gebühr   poplatek
Gebühr   poplatek
Gebühr   poplatek
Gefängnis   vězení
Geldschuld   dluh
Geldstrafe   pokuta
Genehmigung   svolení ; souhlas
Gerechtigkeit   spravedlnost
Gerechtigkeit   spravedlnost
Gericht   soud
Gerichtsverfahren   kauza ; proces
Gesetz   zákon
Gesetz der konstanten Proportionen   zákon stálých poměrů slučovacích
Gesetzgebung   legislativa ; zákonodárství
Gültigkeit   platnost

H
herausfordern   vyzvat
Herausforderung   vyzvání ; výzva
herrschen   vládnout
Hochverrat   zrada
Hooliganismus   chuligánství ; vandalismus
Hypothek   hypotéka

I
Immunsystem   imunitní systém
individuell   individuální
inkompetent   nekompetentní

J
Jura   jurisprudence ; právnictví ; právní věda
Jury   porota

K
Kammer   komora
Kaution   kauce
Killer   vrah
Klage   žaloba
Klient   klient
Komplize   spolupachatel ; spoluviník ; komplic
Konspiration   konspirace ; spiknutí
Kopie   kopie ; opis
korrigieren   napravit
Korruption   korupce ; podplácení
Kriminalität   trestný čin ; zločin ; trestná činnost
kriminell   kriminální ; trestný ; zločinný
Kunde   zákazník ; klient ; odběratel

L
Landstreicherei   tuláctví
legal   legální ; zákonný
leihen   půjčit ; zapůjčit

M
Meineid   křivá přísaha
Mieter   nájemník ; nájemce ; pachtýř
Mietvertrag   pronájem
Mörder   vrah

O
offiziell   oficiální
Opfer   oběť

P
Pakt   smlouva
Partnerschaft   partnerství
Patent   patent
Pauli-Prinzip   Pauliho vylučovací princip
Plünderung   rabování
Polizei   policie
Praxis   praxe
Preis   cena
Preis   cena
Prinzip   princip
privat   soukromý
Prostitution   prostituce
Prozeß   proces
Prüfung   zkoumání ; zkouška

R
Rechtsmittel   odvolání
Rechtsstreit   spor ; proces
Referendum   referendum
Relativitätsprinzip   obecný princip relativity
Richter   soudce
Richter   soudce
Riss   trhlina

S
Sabotage   sabotáž
sabotieren   sabotovat
Satzung   ustanovení
Schiedsrichter   rozhodčí ; soudce
Schmuggel   pašeráctví ; pašování
Schuld   vina
Schuld   vina
Schuld   vina
schuldig   vinný ; vinen
Schutz   ochrana
Schwur   přísaha
Skandal   pomluvy
Spitzname   přezdívka
Sprache   jazyk ; řeč
Sprache   mluva ; řeč
Staatsanwalt   prokurátor
Störung   rušení
Strafe   trest ; penále
Strafe   trest
Strafmaßnahme   sankce ; pokuta

T
Tat   čin ; skutek
Tatsache   fakt
Testament   poslední vůle ; závěť
Totschlag   zabití
transportieren   dopravit ; přenést ; přemístit ; transferovat
Treuhänder   opatrovník ; správce

U
unbillig   nespravedlivý
unerlaubt   nedovolený
unfair   nespravedlivý ; nečestný
Unfolgsamkeit   neposlušnost
Ungerechtigkeit   nespravedlnost
ungesetzlich   ilegální
Ungewissheit   pochybnost ; nejistota ; pochyba
unveräußerlich   nezcizitelný
Unwahrheit   nepravda ; lež
Urheberrecht   autorské právo ; copyright
Urteil   rozsudek ; soud
Urteil   rozsudek
Urteilsspruch   rozsudek

V
Verachtung   opovržení
verbieten   zakázat ; zakazovat
Verbrechen   těžký zločin
Vergehen   trestný čin ; přestupek ; přečin
Vergewaltigung   znásilnění
verhören   vyslýchat ; vyšetřovat
verletzen   porušit
verleumden   pomlouvat ; hanobit ; pomluvit
Verleumdung   pomluva
Verleumdung   pomluva ; nactiutrhání
vermachen   odkázat
vermieten   pronajmout
Vermutung   presumpce
Verrat   zrada
Versorgung   zásobování ; dodávání
Vertrag   smlouva ; pakt
Vertrag   smlouva ; kontrakt
veruntreuen   zpronevěřit
Verurteilung   odsouzení
Verwandtschaft   příbuzenstvo
Verzicht   zřeknutí se ; odmítnutí ; odvolání
Veto   veto
Vollmacht   plná moc
Vorbehalt   výhrada
Vorgehen   jednání
Vorladung   obsílka
Vorladung   předvolání ; obsílka

W
Warenzeichen   značka
Wert   hodnota ; cena
Wert   cena ; hodnota
Wiedergutmachung   náprava
Wille   vůle
Wucher   lichvářství ; lichva

Z
Zahlung   úhrada
Zeuge   svědek
Zeugnis   svědectví
zivil   civilní
Zweifel   pochybnost


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.