German to Czech<br/> Dictionary of Logistics

German to Czech
Dictionary of Logistics

 German to Czech<br/> Dictionary of Logistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Abfall   odpad
Abkommen   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
Administration   administrace
Akt   čin
Aktivierung   aktivace
Aktivität   aktivita ; činnost
Alarm   alarm ; poplach
Algorithmus   algoritmus
Alternative   alternativa
Amt   úřad
Angebot   nabídka ; oferta
Anlage   příloha
anordnen   nařídit ; přikázat ; rozkazovat ; rozkázat
Anordnung   organizace ; uspořádání
Anteil   kus ; díl ; podíl ; část
Arbeit   zaměstnání ; práce
Armaturenbrett   palubní deska
Art   způsob
Assoziation   sdružení ; asociace
Atmosphäre   atmosféra
Aufschub   zpoždění ; prodlení ; zdržení ; odklad
Auftrag   příkaz ; rozkaz ; povel
Ausfuhr   vývoz ; export
auslassen   vynechat ; opominout ; přeskočit
Austausch   směna ; výměna
Autor   autor
Autorisierung   autorizování ; autorizace
Autorität   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění

B
bearbeiten   zpracovat ; zpracovávat
Bedeutung   smysl ; význam
beenden   dokončit ; ukončit ; skončit
Beglaubigung   ověření ; autentizace
beherrschen   kontrolovat ; ovládat ; řídit
Beitrag   příspěvek
Berechnung   kalkulace ; propočet ; výpočet
Bericht   reportáž ; zpráva
Beschränkung   omezení
Besorgung   opatření
Bestätigung   ratifikace ; schválení ; potvrzení
Bestätigung   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
Betrieb   fungování ; chod
bewerten   ohodnotit ; ocenit ; odhadnout
bewirken   přimět
beziffern   očíslovat
Biegsamkeit   ohebnost ; pružnost
binden   propojovat ; spojit ; spojovat ; propojit
Bote   kurýr ; posel
Brett   deska
Browser   webový prohlížeč
Bündel   svazek ; snop

C
Charakteristik   vlastnost
chiffrieren   zakódovat ; zašifrovat ; šifrovat ; kódovat
Code   kód
Container   kontejner ; přepravka

D
dämpfen   zmírnit ; ztlumit ; ztlumit pád
das Gewicht   váha
das Handy   mobilní telefon ; mobil
Data Mining   data mining
Datenbank   databáze
Dekret   nařízení ; dekret ; výnos
Depot   skladiště
der Auftrag   objednávka
der Übereinstimmung   shoda
Detail   detail
Dichte   hustota
die Bestandsaufnahme   inventarizace ; inventura
die Fahrtkosten   jízdné
die Funktion   funkce
die Gesetz   zákon
die Hauptstadt   hlavní město
die Verbindung   spoj
die Zeit   čas
Dienst   obsluha ; služba ; servis
Dienste   služby
Distribution   distribuce
Dokument   dokument ; listina ; doklad

E
E-mail   elektronická pošta ; e-mail
eben   rovný ; plochý
einfach   prostý ; jednoduchý ; zjevný ; zřejmý ; evidentní ; očividný
Einfuhr   dovoz
Einheit   celek
Einrichtung   uspořádání ; organizace
einschätzen   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
Einzäunung   ohrada ; plot ; ohrazení ; oplocení
Einzelhändler   maloobchodník
Element   prvek ; element
Empfänger   příjemce ; adresát
Engpass   úzké místo
entwerfen   navrhnout
Erlaubnis   povolení ; licence

F
Fahrer   řidič ; šofér
Fertigung   výroba
Förderer   dopravník ; transportér ; dopravní pás
Fracht   dopravné
Frachtbrief   nákladní list ; konosament
funktionsfähig   funkční
Fusion   sjednocení ; sloučení ; splynutí ; fúze

G
ganz   celý
ganz   celkový ; úplný
Gebühr   clo
Gegenwart   současnost
gegenwärtig   nynější ; přítomný ; současný
Gemeinschaftsunternehmen   konsorcium ; syndikát
Geschäft   obchod
Geschwindigkeit   rychlost
Gesellschaft   organizace
Gewicht   váha
Gewinn   výnos ; výtěžek
Gewinn   výtěžek ; profit ; zisk
Gewinn   prospěch
Globalisierung   globalizace
Grund   příčina ; důvod

H
Herkunft   pramen ; zdroj ; původ
hervorragend   prvotřídní ; vynikající ; prvořadý

I
importieren   dovážet ; importovat ; dovézt
Inhalt   kapacita ; objem ; obsah
Internet   Internet ; internet
Inventar   inventář

K
Kabel   kabel
Kanal   kanál
Kapital   kapitál
Kartell   kartel ; trust
Kauf   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování
Klassifikation   kategorizace ; klasifikace ; třídění
Kohlenstoff   uhlík
Kompetenz   kompetence
Komponente   komponenta
Konfiguration   konfigurace
Konstruktion   konstrukce ; stavba ; struktura
Kontrolle   kontrola
Konzept   koncepce ; koncept
Kosten   náklady ; výdaje
Kreis   cyklus
Kunde   zákazník ; klient ; odběratel
Künstliche Intelligenz   umělá inteligence

L
Ladung   užitečné zatížení ; náklad
Lager   skladiště
Lastwagen   dodávka
Leitung   potrubí
Lieferant   dodavatel
Logistik   logistika
Luft   vzduch ; ovzduší

M
Masse   množství
Mehrheit   většina
Metropole   velkoměsto ; metropole
Mittel   střední hodnota ; průměr
Mittelwert   střední hodnota ; medián
mittlere   průměrný
Modell   model

N
Nachricht   zpráva
Netzwerk   síť
Nord   sever
Normalisierung   normalizace ; standardizace
Nutzen   užitek ; prospěch

O
Operation   operace
Optimierung   optimalizace
Osten   východ

P
Palette   paleta
Plan   plán
planen   naplánovat
planen   hodlat ; chystat se ; plánovat
Planung   plánování
platzieren   pokládat ; umístit ; položit
präsentieren   ukázat ; demonstrovat ; předvést ; prezentovat
Preis   cena
Preis   cena
Produkt   produkt
Produktion   produkce
Produktion   výroba
Produktivität   produktivita
Prognose   předpověď ; prognóza
Protokoll   protokol
prüfen   kontrolovat ; revidovat

Q
Qualität   kvalita

R
reich   bohatý
Reihenfolge   pořádek

S
Satz   množina
Sauerstoff   kyslík
Schema   strategie ; schéma
Schnellzug   rychlík
Segmentierung   segmentace ; rozdělení
Sendung   zásilka
Sonderrecht   přednostní právo ; výhradní právo ; výsadní právo ; privilegium ; výsada
Spedition   doprava ; přeprava ; přemístění
Stellung   pozice
Stickstoff   dusík
stoppen   změřit čas
streiten   hádat se ; přít se
Stunde   hodina
Süd   jih
system   systém ; soustava

T
Teil   díl ; podíl ; část
Träger   nositel ; nosič
Transaktion   transakce
Transport   doprava ; přeprava
Transportunternehmer   dopravce
tun   jednat ; činit
überladen   přetížit

U
Umsatz   obrat

V
Verbindung   spojení ; vazba
Verfahren   proces
Verfahren   procedura ; pochod ; postup ; proces
Verkäufer   prodávající ; prodavač
Verkehr   doprava ; provoz
Verpackung   balení
Versand   odeslání
Verteiler   distributor
Verteilung   distribuce
Vertrag   smlouva ; kontrakt
vollendet   kompletní ; dokonalý
Volt   volt
Voraussage   předpověď
vorbereiten   přichystat ; připravit
Vorherrschaft   nadvláda ; převaha
vorstellen   představovat ; představit ; uvádět ; uvést
Vorteil   výhoda

W
Wahl   volba ; výběr
Ware   zboží
Ware   zboží
Wasserstoff   vodík ; H
Web   World Wide Web ; WWW
Website   internetová stránka ; webpage
wegwerfen   odhodit ; vyhodit ; zahodit
Werbung   reklama
Wert   hodnota ; cena
wesentlich   hlavní ; podstatný
westen   západ

Z
Zugänglichkeit   přístupnost
zusammenrechnen   sečíst ; udělat součet


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.