German to Czech<br/> Dictionary of Marketing

German to Czech
Dictionary of Marketing

 German to Czech<br/> Dictionary of Marketing

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Abgabe   odvod ; daň ; poplatek
Abschätzung   hodnocení ; ocenění ; odhad
Abschätzung   odhadnutí ; ocenění
Abschrift   opis
Adresse   adresa
Analyse   analýza ; rozbor
Angaben   informace ; data
Angebot   nabídka
Angebot   nabídka ; oferta
Angewohnheit   zvyk
Anhäufung   sbírka ; kolekce
Annahme   předpoklad ; hypotéza
Anordnung   organizace ; uspořádání
Aufsicht   kontrola ; dohled ; dozor
Auftrag   mise
Ausfuhr   vývoz ; export
Ausführung   druh ; značka ; model ; typ
Austausch   směna ; výměna
Autor   autor
Autorisierung   autorizování ; autorizace

B
Bedarf   poptávka
Bedeutung   význam
Bedeutung   smysl ; význam
beeinflussen   ovlivňovat ; ovlivnit
beeinflussen   postihnout ; ovlivňovat ; zasáhnout ; ovlivnit
Beförderung   povýšení
Begriff   termín ; pojem
Beschluss   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
Bestätigung   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
Bestimmung   cíl
Bestimmung   záměr ; účel ; cíl
Beteiligung   podílení se ; účast
Beurteilung   hodnocení
Bevölkerung   obyvatelstvo ; populace
Biegbarkeit   pružnost ; ohebnost
Biegsamkeit   ohebnost ; pružnost
Bild   obraz ; obrázek
Brauch   zvyklost ; obyčej
Budget   rozpočet
Bürgschaft   záruka

C
Chance   příležitost ; šance
Charakter   osobnost ; charakter
Club   společnost ; sdružení ; spolek ; klub ; cech

D
das Image   obraz
das Wahrnehmungsvermögen   vnímavost
Datenbank   databáze
Dekret   nařízení ; dekret ; výnos
Demografie   demografie
Depression   deprese
Depression   krize
der Markt   tržiště
der Preis   cena
der Verbrauch   spotřeba
der Wohlstand   prosperita ; blahobyt
die Börse   burza
die finanzielle Zuwendung   grant ; příděl ; kapesné
die Information   informace
die Öffentlichkeitsarbeit   styk s veřejností
dienen   sloužit
Dienst   obsluha ; služba ; servis
Differenzierung   diferenciace
Distribution   distribuce
Dumping   dumping
Durchführung   implementace ; realizace ; uskutečnění

E
Einkommen   výdělek ; příjem
Einrichtung   uspořádání ; organizace
einschätzen   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
Einzelhändler   maloobchodník
Elastizität   pružnost
Elastizität   pružnost ; elasticita
Empfänger   příjemce ; adresát
Empfindung   vnímání ; vjem
Engagement   závazek ; věrnost
Entscheidung   rozhodnutí ; rozsudek
Entschließung   prohlášení ; rozhodnutí ; vyhlášení ; deklarace ; rezoluce
Entwicklung   vývoj ; rozvoj ; zdokonalování
Entwicklung   evoluce ; vývoj
erfahren   zkušený ; obratný ; zručný ; zběhlý
Erkennung   identifikace
erreichen   dosahovat ; dosáhnout
erreichen   dosahovat ; dosáhnout ; docílit
Ersatz   nahrazení ; substituce ; nahrazování ; záměna
Erwerb   pořízení ; nákup ; koupě
Experiment   experiment ; pokus

F
Fall   případ
Firma   podnik ; firma
Forschung   výzkum ; zkoumání ; bádání
Fragebogen   dotazník
Frequenz   kmitočet ; frekvence
Führung   management ; řízení ; vedení
Funktion   funkce ; účel

G
Garantie   záruka ; ručení
Gebühr   poplatek
Gebühr   poplatek
Gebühr   poplatek
Gedanke   myšlenka ; idea ; představa ; nápad
Gegenspieler   rival ; soupeř ; protivník ; konkurent ; sok
Gemisch   smíšenina ; směs
Gerichtsverfahren   kauza ; proces
Geschmeidigkeit   ohebnost ; pružnost
Gesellschaft   organizace
Gesellschaft   společnost
Gesellschaft   společnost
Gewandtheit   použitelnost ; přístupnost ; dostupnost ; obratnost
Gewohnheit   zvyk
Globalisierung   globalizace
Großhandel   velkoobchod
Grossist   velkoobchodník
Gültigkeit   platnost
Güte   dobro ; dobrota

H
Häufigkeit   četnost
Heim   domov ; bydliště
Herkunft   pramen ; zdroj ; původ
Hilfe   pomoc ; asistence ; výpomoc ; podpora
Hilfe   podpora ; opora

I
identifizieren   identifikovat
Information   informace
Inserat   propagace ; reklama ; inzerát
Integration   integrace
Interesse   zájem
Internet   Internet ; internet
Intranet   intranet
investieren   investovat

K
Kauf   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování
Käufer   zákazník ; kupující
Kenntnis   vědomosti ; znalosti
Klasse   sociální třída
Klassifikation   kategorizace ; klasifikace ; třídění
Klient   klient
Kombination   kombinování ; mísení ; kombinace
Kombination   kombinace
Kommunikation   komunikace
Komplexität   komplexnost ; složitost
Konjunktur   hospodářský cyklus
Konkurrenzkampf   konkurence
Konsument   spotřebitel ; konzument
Kontrolle   kontrola
Kopie   kopie ; opis
kopieren   kopírovat ; zkopírovat
Korporation   korporace
Kreis   cyklus
Kultur   kultura
Kunde   zákazník ; klient ; odběratel

L
Layout   uspořádání ; rozmístění
Lenkung   kormidlování ; řízení
Logistik   logistika
Loyalität   loajalita ; věrnost

M
Management   management
Marke   značka
Marketing   marketing
Markt   trh
Masse   množství
Mäzenatentum   mecenášství ; podpora ; opora
Meinung   stanovisko ; názor
Menge   množství
Messen   měření
Milieu   prostředí
Milieu   prostředí
Monopol   monopol
Motivation   motivace ; pohnutka
Muster   ukázka ; vzor

N
nachahmen   napodobit ; napodobovat ; imitovat
Natur   povaha
Naturell   temperament ; charakter ; povaha
Nutzen   užitek ; prospěch
nützlich   prospěšný

O
Oligopol   oligopol
Opportunitätskosten   náklady obětované příležitosti
Orientierung   orientace

P
Planung   plánování
Planung   plánování
Platz   místo
platzieren   pokládat ; umístit ; položit
Preis   cena
Preis   cena
probieren   vyzkoušet ; ochutnat ; vzít vzorek
Produkt   produkt
Produktivität   produktivita
Prognose   předpověď ; prognóza
Prozeß   proces
Psychologie   psychologie

Q
Qualität   kvalita

R
Reaktion   odezva
Rechtsstreit   spor ; proces
Reichtum   bohatství
Reichweite   dosah
Reichweite   dosah ; rámec
Rezession   recese

S
schätzen   ohodnotit ; ocenit
Schema   strategie ; schéma
Segmentierung   segmentace ; rozdělení
sich vorstellen   představit si
Sicherheit   bezpečí ; bezpečnost
sichern   zabezpečit ; zajistit ; zaručit
Sinn   význam
Sortiment   sortiment
Spedition   doprava ; přeprava ; přemístění
Spekulation   spekulace
Spitzel   informátor
Sponsoring   sponzorství
Standort   umístění ; místo
Stelle   místo ; funkce
Stelle   pozice
Stellung   pozice
Subvention   podpora
system   systém ; soustava

T
Technologie   technologie
Technologie   technologie
Telefonmarketing   telemarketing
Tendenz   tendence ; trend
Transport   doprava ; přeprava
Treue   věrnost
übergeben   předat

U
Umgebung   okolí ; prostředí ; životní prostředí
Unterhandlung   vyjednávání ; jednání
Unterscheidung   diferenciace ; rozlišování ; rozlišení
Urheberrecht   autorské právo ; copyright
Urteil   rozsudek
Utilitarismus   prospěchářství ; utilitarismus

V
Variable   proměnná
Veränderlichkeit   proměnlivost
Verbrauch   spotřeba
Verfahren   proces
Verfahren   procedura ; pochod ; postup ; proces
Verhältnis   relace ; vztah
Verpackung   obal
Verschiedenartigkeit   různorodost
Verteiler   distributor
Verteilung   distribuce
Verteilung   alokace ; rozdělení
Voraussage   předpověď
Vorhersage   předpověď ; předpovídání ; věštění
Vorschlag   návrh

W
Ware   zboží
Ware   zboží
Warenzeichen   značka
Website   internetová stránka ; webpage
Werbung   reklama
Wert   cena ; hodnota
Wert   hodnota ; cennost
Wert   hodnota ; cena
Wettbewerb   soutěž
Wetteifer   soupeření
Wichtigkeit   význam ; důležitost
Wissenserwerb   učení ; osvojování vědomostí

Z
Zufriedenheit   spokojenost
Zukunft   budoucnost
Zuverlässigkeit   spolehlivost ; bezporuchovost


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.