German to Czech<br/> Dictionary of Real Estate

German to Czech
Dictionary of Real Estate

 German to Czech<br/> Dictionary of Real Estate

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abändern   změnit
Abgabe   odvod ; daň ; poplatek
Abkommen   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
Abordnung   delegace
Abschnitt   segment ; část
Abschreibung   odpis
Abschreibung   odpis
Absprache   dohoda
Abwandlung   modifikace ; úprava ; změna
Abwechslung   proměna ; transformace ; změna ; přeměna ; záměna ; výměna
Acker   akr
Administrator   administrátor ; správce
Agent   agent
Agentur   agentura
Aktieninhaber   akcionář
Aktiva   aktiva ; majetek
Altan   terasa
Alternative   alternativa
amortisieren   amortizovat ; umořovat ; umořit ; odepsat ; odpisovat
Amt   úřad
anbieten   nabídnout ; nabízet
Angebot   nabídka
Angebot   nabídka ; oferta
Anhäufung   sbírka ; kolekce
Anleihe   dlužní úpis ; obligace ; dluhopis
Annahme   akceptace ; přijetí
Annexion   anexe ; přivlastnění
Ansicht   vyhlídka ; výhled
Anwendung   aplikace ; použití
Arbitrage   směnečná arbitráž
Architekt   architektka
Art und Weise   způsob ; postup
aufbauen   vztyčit ; vybudovat
Aufgabe   zřeknutí se
Aufhebung   stornování ; odvolání ; zrušení
Aufwertung   přehodnocení ; revalvace
Ausgleich   kompenzace
Ausnahme   výjimka
Ausschuss   komise ; výbor
Austausch   směna ; výměna

B
Backstein   cihla
badezimmer   koupelna
Bank   banka
Banknote   bankovka
Bankrott   bankrot ; úpadek ; krach
Bau   stavba ; budova ; dům
bauen   budovat ; stavět ; konstruovat ; zkonstruovat ; vybudovat ; postavit
Baumeister   stavitel
Bedarf   poptávka
bedeuten   znamenat
Befehl   rozkaz ; příkaz
Befriedigung   uspokojení
Begriff   termín ; pojem
Belohnung   odměna
benötigen   potřebovat ; vyžadovat ; požadovat ; žádat
beschreiben   popisovat ; vylíčit ; popsat
Beschwerdeführer   žalobce
Besitzer   vlastník ; držitel ; majitel
Besitzer   majitel ; vlastník
Besitztum   majetek ; statek
Besserung   zlepšení
Bestätigung   ratifikace ; schválení ; potvrzení
Bestätigung   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
betiteln   nazvat ; pojmenovat
Beton   beton
betonieren   betonovat ; vybetonovat
bewerten   ohodnotit ; ocenit ; odhadnout
Bezahlung   platba
Bilanz   rozvaha
Bindung   vazba
Biografie   biografie ; životopis
Boden   zemina ; půda
Bodenkammer   mansarda ; podkroví ; půda
Bogen   oblouk
Brauchbarkeit   prospěšnost ; užitečnost ; užitek
Breite   zeměpisná šířka
Brunnen   studna
Bürge   ručitel ; garant
Bürgschaft   záruka

D
Darlehen   půjčka ; úvěr
das Gewölbe   klenba
das Kapital   jistina
Decke   strop
Denkmal   památník ; monument ; pomník
Depot   depozitář ; sklad
der Bergbau   těžení ; těžba
der Besitz   vlastnictví
der Grundbesitz   pozemky
die Anlage   investice
die Börse   burza
die Hauptstadt   hlavní město
die Meile   míle
Diele   hala ; vestibul ; předsíň ; foyer
Direktor   ředitel
Domizil   bydliště ; příbytek ; obydlí

E
Ehegatte   manželka ; partner ; choť
Eigentum   majetek ; vlastnictví
Eigentum an Gütern   držení ; vlastnictví
Eindringen   vstup bez povolení ; vniknutí
Einfluss   vliv
einschätzen   odhadnout
einschätzen   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
Einschränkung   restrikce ; omezení
Empfänger   příjemce ; adresát
Empfänger   beneficient ; příjemce
Empfehlung   doporučení
Engagement   závazek ; věrnost
Enteignung   vyvlastnění
Enteignung   vyvlastnění
Entschädigung   náhrada škody ; odškodnění
Entscheidung   rozhodnutí ; rozsudek
Erbe   dědic
Erbe   dědictví
Erlaubnis   povolení ; licence
Erosion   eroze
Erwartung   očekávání
Erwerb   pořízení ; nákup ; koupě
Exploitation   exploatace ; využívání

F
Fabrik   továrna
Faktur   faktura ; účet
Fassade   průčelí ; fasáda
Firmenwert   dobrá pověst ; goodwill
Führung   management ; řízení ; vedení
Fundament   základna ; podklad ; báze
Fußboden   podlaha ; zem

G
Gasse   ulička
Gefahr   nebezpečí ; riziko
Gegenseitigkeit   vzájemnost
Gegenspieler   rival ; soupeř ; protivník ; konkurent ; sok
Geldschuld   dluh
Gemeinschaftsunternehmen   konsorcium ; syndikát
geographische Länge   zeměpisná délka
Gerechtigkeit   spravedlnost
Gerichtsvollzieher   vykonavatel ; exekutor
Geschoss   patro ; podlaží ; poschodí
Gewinn   výnos ; výtěžek
Gewinn   výtěžek ; profit ; zisk
Gewinn- und Verlustrechnung   výkaz zisku a ztráty
Gleichgewicht   rovnováha
Gleichwertigkeit   rovnocennost ; rovnost
Grad   stupeň
Grenze   limit ; hranice ; mez
Grundlage   základ
Grundstück   parcela
Gründung   založení
Grüngürtel   městský park

H
Haftung   odpovědnost ; povinnost
Händler   prodejce
Hausmiete   nájemné ; činže
Hektar   hektar
Herd   krb
Hindernis   překážka
Hütte   chalupa ; chata
Hypothek   hypotéka

I
Immobilie   nemovitost
Index   rejstřík ; index
Inflation   inflace
Infrastruktur   infrastruktura
integral   vestavěný ; integrální ; zabudovaný
Investition   investice ; investování

K
Kandidat   kandidát
Kandidat   kandidát
Kapital   kapitál
Kartell   kartel ; trust
Kauf   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování
Käufer   kupec ; kupující
Kaution   kauce
Klient   klient
Konjunktur   hospodářský cyklus
Konkurrenzkampf   konkurence
Konstruktion   konstrukce ; stavba ; struktura
Kontrolle   inspekce
Konzession   koncese
Konzession   povolení ; koncese
Kredit   kredit ; úvěr
Kreditor   věřitel
kreditwürdig   úvěruhodný ; úvěruschopný
Kunde   zákazník ; klient ; odběratel

L
Lage   poloha
Land   pozemek
ländlich   venkovský ; vesnický
Landschaft   krajina
Leben   životnost
leihen   půjčit ; zapůjčit
leiten   vést ; zavést
Liste   seznam
Liste   registr ; soupis
Lizenz   licence

M
Management   management
Mansarde   mansarda
Meridian   poledník ; zeměpisná délka
Mieter   nájemce
Mieter   nájemník ; nájemce ; pachtýř
Mietshaus   činžák
Missbilligung   nesouhlas
Mittelsmann   zprostředkovatel ; prostředník
Moratorium   moratorium
MwSt.   daň z přidané hodnoty ; DPH

N
nachprüfen   ověřit
Notar   notář
Öffentliche Straße   dálnice

O
Option   opce

P
Pakt   smlouva
Patent   patent
Pfand   zástava
Pflicht   povinnost ; závazek
Politik   politika
Präklusion   prekluze
Preis   cena
Prokurist   zmocněnec

Q
Quittung   stvrzenka ; kvitance

R
Rabatt   sleva
Rabatt   rabat ; sleva
Radon   radon
ratifizieren   ratifikovat
Regel   vyhláška ; nařízení ; předpis
Reichweite   dosah ; rámec
Rekonstruktion   rekonstrukce ; přestavba
Reparatur   oprava
Reservierung   rezervace
respektieren   ctít ; respektovat
Rest   zůstatek ; reziduum ; zbytek
riskieren   riskovat
Rückversicherung   zajištění

S
Säule   sloup ; sloupec ; sloupek
Säule   pilíř ; sloup
schenken   darovat
Schuldforderung   pohledávka
Schuldner   dlužník
Schuldverschreibung   obligace ; dlužní úpis
segmentieren   rozdělit ; segmentovat
Senkgrube   žumpa
Sicherheit   bezpečí ; bezpečnost
Signatur   podpis
Soll   debet
spekulieren   spekulovat
Steigung   sklon ; spád
stornieren   anulovat ; zrušit
stützen   podporovat

T
tausend   tisíc
Tod   zánik ; smrt
Tragbalken   nosník
Treuhänder   opatrovník ; správce

U
Umgebung   okolí ; prostředí ; životní prostředí
ungültig   neplatný ; nulový
Unterlieferant   subdodavatel
Urteil   rozsudek ; soud

V
Verbesserung   oprava
Verkäufer   prodávající ; prodavač
Verleiher   věřitel ; půjčovatel
vermieten   pronajmout
Vermieter   pronajímatel
Vermittlung   zprostředkování
Verpflichtung   zadluženost ; závazek
Versicherung   pojištění
Versicherung   pojistka
Versicherungsgesellschaft   pojišťovna
Versöhnung   smíření ; smír
versteigern   dražit ; vydražit
Versteigerung   dražba
Vertrag   smlouva ; kontrakt
Vertrauen   důvěra
vertrauen   věřit
Vorauszahlung   placení předem
Vorrang   priorita ; přednost
vorstädtisch   předměstský

W
Wärmepumpe   tepelné čerpadlo
Website   internetová stránka ; webpage
Wert   hodnota ; cena
Wetteifer   soupeření
Wille   vůle
Wohnort   bydliště

Y
Yard   yard

Z
Zahlung   úhrada
Zins   úrok
Zone   zóna
zuständig   oprávněný ; kompetentní
Zweigniederlassung   filiálka ; pobočka


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.