Italian to Czech<br/> Dictionary of Astronomy

Italian to Czech
Dictionary of Astronomy

Italian to Czech<br/> Dictionary of Astronomy

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
aberrazione   odchylka ; úchylka ; deviace
accelerazione   urychlení ; akcelerace ; zrychlení
alba   úsvit ; svítání
albedo   schopnost odrážet záření
alone   halo
ambito   dosah ; rámec
anno   rok
anno bisestile   přestupný rok
anormalità   odchylka ; anomálie
antimateria   antihmota
apogeo   vrchol
ascensione retta   rektascenze
aspetto   aspekt
asse   osa ; osa otáčení
asteroide   asteroid
astrofisica   astrofyzika
astrolabio   astroláb
astrometria   astrometrie
astronave   kosmická loď
astronomia   astronomie
astronomico   astronomický
astronomo   astronom
atmosfera   atmosféra
atmosfera   ovzduší
atmosfera   atmosféra
atmosferico   atmosférický
aureola   svatozář
aurora polare   polární záře
autunno   podzim
avionica   avionika
azimut   azimut

B
big bang   velký třesk
buco nero   černá díra

C
calore   žár ; horko ; vysoká teplota
carbonio   uhlík
carta   mapa
celeste   nebeský ; božský
cielo   obloha
clima   podnebí ; klima
Clyde Tombaugh   Clyde Tombaugh
coma   kóma ; koma
combustibili fossili   fosilní palivo
cometa   kometa
congiunzione   spojka
coordinata   souřadnice
corona solare   koróna ; korona
corrente a getto   tryskové proudění
cosmico   kosmický ; vesmírný
cosmologia   kosmologie
cosmologia   kosmologie ; kosmogonie
cosmonauta   astronaut ; kosmonaut
costante   konstanta
costellazione   souhvězdí
cratere   kráter
crepuscolo   setmění ; soumrak
cromosfera   chromosféra
curva   křivka
curvatura   zakřivení ; ohyb

D
declinazione   deklinace
declinazione magnetica   magnetická deklinace
deformazione   zkreslení
densità   hustota
detonazione   exploze ; výbuch ; detonace
deuterio   těžký vodík ; deuterium
distanza   vzdálenost

E
eclissi   zatmění
eclissi lunare   zatmění měsíce
eclissi solare   zatmění slunce
eclittica   ekliptika
effetto serra   skleníkový efekt
eliosfera   heliosféra
ellisse   elipsa ; ovál
emisfero   polokoule
energia solare   sluneční energie
entrata   vstup
equatore   rovník
equatore celeste   nebeský rovník
equinozio   rovnodennost
equipaggio   posádka ; mužstvo
era glaciale   doba ledová
esobiologia   astrobiologie
esosfera   exosféra
esplodere   explodovat ; vybuchnout
esplorazione   průzkum
estate   léto

F
fascia principale   hlavní pás
fenomeno   jev ; úkaz ; fenomén
firmamento   nebe ; obloha ; nebesa
forza centrifuga   odstředivá síla
fotosfera   fotosféra
freddo   studený
freddo   chlad ; zima
fuoco di sant'elmo   eliášův oheň
fuso orario   časové pásmo

G
galassia   galaxie
galassia spirale   spirální galaxie
gassoso   plynný
Gemelli   Blíženci
Gigante gassoso   Plynný obr
giornata   den
Giove   Jupiter
globo   Země
grado   míra
grandezza   velikost
gravità   gravitace ; přitažlivost
gruppo   svazek ; shluk

I
idrogeno   vodík ; H
inclinazione   náklonnost ; inklinace
ingrandimento   zvětšení
inverno   zima
ionosfera   ionosféra
ipotesi   předpoklad ; hypotéza
isotropia   izotropie

J
Jurij Gagarin   Jurij Gagarin

L
latitudine   zeměpisná šířka
levare del sole   východ slunce
librazione   librace
lievità   lehkost
lontano   vzdálený
lontano   odlehlý ; vzdálený
luce solare   sluneční světlo
luminosità   svítivost
luna   měsíc
luna piena   úplněk

M
macchia solare   sluneční skvrna
magnetosfera   magnetosféra
magnitudine assoluta   absolutní hvězdná velikost
marea   odliv ; příliv ; slapy ; příliv a odliv
Marte   Mars
massa   množství
massa   hmota ; masa
materia oscura   temná hmota
meccanica celeste   nebeská mechanika
Mercurio   Merkur
meridiano   poledník ; zeměpisná délka
meridiano di greenwich   základní poledník
mese   měsíc
mesosfera   mezosféra
metano   metan
meteora   meteor
meteora   meteoroid
meteorite   meteorit
mezzo interstellare   mezihvězdné prostředí
minuto   minuta
mirino   hledáček
motore a razzo   raketový motor

N
nadir   nadir
nana bianca   bílý trpaslík
nana rossa   červený trpaslík
navetta   člunek
navigazione   pilotování ; řízení ; navigace
nebulosa   mlhovina
Nebulosa Granchio   Krabí mlhovina
nebulosa planetaria   planetární mlhovina
Nettuno   Neptun
nova   nova
novilunio   nov
Nube di Oort   Oortův oblak
nutazione   nutace

O
oceano   oceán
onda   vlnová délka
opposizione   opozice ; odpor
ora   hodina
orbita   oběžná dráha
ordini di grandezza   řádová velikost
orizzonte   horizont ; obzor
ozono   ozón ; ozon
ozonosfera   ozonosféra

P
parallasse   parallax
parallela   rovnoběžka
parsec   parsek
partenza   odchod ; odjezd ; odlet
penombra   polostín
peso   váha
peso   váha
pianeta   planeta
pianeta terrestre   terestrická planeta
planetario   planetárium
plasma   plazma
Plutone   Pluto
Polaris   polárka ; severka
polo   pól ; točna
ponte di einstein-rosen   červí díra
primavera   jaro
Programma Apollo   Program Apollo
propellente   pohonná látka
propulsione   pohon
protone   proton
pulsar   pulzar ; pulsar

Q
quadrato   čtvercový
quasar   kvasar

R
radiazione   radiace ; vyzařování ; záření
radioastronomia   radioastronomie
radioterapia   ozařování ; radioterapie
raggi cosmici   kosmické záření
raggio   paprsek
raggio   poloměr ; rádius
razzo   raketa
Robert Woodrow Wilson   Robert Woodrow Wilson
rotazione   otáčení ; otočení ; rotace

S
satellite   satelit ; družice
Saturno   Saturn
sciame meteorico   meteorický roj
scientifico   vědecký
scienziato   vědec
scontro   kolize ; srážka
scoperta   objev ; objevení
scoppio   erupce ; výbuch
scoppio   výbuch
secondo   vteřina ; sekunda
sestante   sextant
settimana   týden
sfera   koule
sferico   kulovitý ; sférický
sferoide   sféroid
sistema solare   sluneční soustava
Skylab   Skylab
solare   sluneční ; solární
sole   slunce
solstizio   slunovrat
sonda   sonda
sonda spaziale   kosmická sonda
space shuttle   space shuttle
spazio   vesmír
spazio   vesmír
spettro   spektrum
spettroscopia   spektroskopie ; spektrometrie
spostamento verso il rosso   rudý posuv
stagione   roční období ; sezóna ; sezona
stella   hvězda
stella binaria   dvojhvězda
stella di neutroni   neutronová hvězda
stella supergigante   veleobr
stratosfera   stratosféra
sud   jižní
supernova   supernova

T
telescopio   teleskop
telescopio rifrattore   refraktor
temperatura   teplota
tempo   počasí
tempo   čas
tempo siderale   hvězdný čas
teodolite   teodolit
termosfera   termosféra
terrestre   pozemský
Toro   Býk
traiettoria   trajektorie
tramonto   západ slunce
trasportare   dopravovat
tropico   obratník
troposfera   troposféra

U
universo   vesmír ; kosmos
Urano   Uran

V
Valentina Vladimirovna Tereškova   Valentina Těreškovová
variabile   proměnná
veicolo   vozidlo
velocità   rychlost
velocità della luce   rychlost světla
Venere   Venuše
vento solare   sluneční vítr
Vergine   Panna
viaggio   jízda ; cesta
volo   létání ; let
vulcano   sopka

W
Wilhelm Reich   Wilhelm Reich
William Herschel   William Herschel

Z
zenit   zenit
zodiaco   zvěrokruh ; zvířetník
zona   zóna
zona   zóna


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.