Italian to Czech<br/> Dictionary of Ecology

Italian to Czech
Dictionary of Ecology

Italian to Czech<br/> Dictionary of Ecology

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
acidità   kyselost
acqua di scarico   splašky
adattamento   adaptace
albero   strom
ambiente   prostředí
ambiente   okolí ; prostředí ; životní prostředí
amido   škrob
anfitrione   hostitel
anidride carbonica   oxid uhličitý
anidride solforosa   oxid siřičitý
area   plocha ; územní ; oblast ; pásmo ; území ; zóna
aria   vzduch ; ovzduší
artificiale   umělý
atmosfera   atmosféra
atmosfera   atmosféra
azoto   dusík
azoto   dusík

B
bacteria   baktérie ; bakterie
bioma   biom
biomassa   biomasa
biomassa   biomasa
biosfera   biosféra
butano   butan

C
calamità   katastrofa ; neštěstí ; tragédie ; pohroma
calore   teplo
capacità   kapacita ; objem ; obsah
carbone   uhlí
carcinogenesi   karcinogen
carnivoro   masožravec
carta   papír
catastrofe   katastrofa ; pohroma
catena alimentare   potravní řetězec
cenere   popel
cenere   popel
centrale elettrica   elektrárna
cespuglio   křoví ; keř
clorofilla   chlorofyl
clorofluorocarburi   freon
colonia   osídlení ; kolonie ; osada
combustibile   palivo
composta   kompost
concentrazione   koncentrace
consumatore   spotřebitel ; konzument
contaminazione   znečištění ; znečištěnost
controllo   kontrola
corallo   korál
corso d'acqua   vodní tok

D
decadimento   rozklad ; hnití ; rozpad
decomposizione   dekompozice ; rozklad ; rozkládání
densità   hustota
deposito   sediment ; usazenina
deserto   poušť
detergente   detergent ; prací prostředek ; saponát
diossine   dioxin
disgelo   obleva ; tání
distretto   teritorium ; území ; provincie ; obvod ; okrsek

E
ecologia   ekologie
ecosistema   ekosystém
effetto serra   skleníkový efekt
elettricità   elektřina
emissione   emise ; vysílání ; vyzařování
energia   energie
energia solare   sluneční energie
equilibrio   rovnováha
equilibrio   rovnováha
equilibrio   rovnováha
equilibrio   vyváženost ; rovnováha
erbicida   herbicid
erbivoro   býložravec
erosione   eroze
erosione   eroze
eruzione   erupce
estrazione   extrakce ; těžba
etilene   etylén

F
fanghiglia   sliz ; bláto ; kal
fenolo   fenol
fenolo   fenol
fertilizzante   hnojivo
fiasco   katastrofa ; debakl ; fiasko
flora   rostlinstvo ; vegetace ; flóra
foltezza   hustota
foraggio insilato   siláž
fosfato   fosforečnan ; fosfát
fotosintesi   fotosyntéza

G
generatore   generátor
ghiacciaio   ledovec
guasto   porucha ; selhání

H
humus   humus

I
iceberg   ledovec
idrolisi   hydrolýza
idrosfera   hydrosféra
incidente   nehoda
industria mineraria   těžení ; těžba
infrarossi   infračervený
inquinamento   kontaminace ; znečištění ; zamoření
inquinamento atmosferico   znečištění ovzduší
inquinamento idrico   znečištění vody
inquinanti   škodlivina
inversione   inverze
inversione termica   inverze
isolamento   izolace

L
lago   jezero
lago   jezero
legge   zákon
legge   zákon
legno   dřevo
legno   dřevo ; řezivo ; dříví
lichene   lišejník
lignite   hnědé uhlí ; lignit
limite   limit ; hranice ; mez
limo   bahno

M
massimo   maximum
microbo   mikrob ; bakterie ; zárodek
minaccia   hrozba
minimo   minimum
monomero   monomer
mulino a vento   větrný mlýn
mutazione   mutace

N
naturale   přírodní
Nazioni Unite   OSN
nicchia ecologica   ekologická nika
nitrato d'ammonio   dusičnan amonný
nitrato di sodio   dusičnan sodný
nitro   sanytr ; ledek

O
oceano   oceán
olio   olej
optimum   optimum
ossigeno   kyslík
ozono   ozón ; ozon

P
paese   země
parassita   cizopasník ; parazit
parassitismo   parazitizmus ; příživnictví
parco nazionale   národní park
pesticida   pesticid
petroliera   tanker ; cisternová loď
petrolio   ropa
ph   kyselost
pioggia   déšť
pioggia   dešťová voda ; déšť
pioggia acida   kyselý déšť
polimero   polymer
politene   polyetylén ; polyetylen ; igelit
polluzione   znečištění
popolazione   obyvatelstvo ; populace
precipitazione   srážky
principio   princip
propano   propan
protezione   ochrana
putrefazione   hniloba ; rozklad

Q
quota   kvóta

R
radioattivo   radioaktivní
reattore   reaktor
regione   krajina ; region ; oblast
regione   region
regolamento   regulující ; regulace
resistenza   energie ; výdrž
riciclaggio   recyklace
riscaldamento globale   globální oteplování
ruscello   potok

S
salvaguardia   ochrana ; opatření ; záruka
scappamento   výfukový plyn
scarto   odpad
scoppio   erupce ; výbuch
scoria radioattiva   jaderný odpad
simbiosi   symbióza
sintetico   syntetický ; umělý
sistema   systém ; soustava
smog   smog
sole   slunce
sostrato   substrát
spazzatura   odpadky ; pomyje ; smetí
steppa   step
sviluppo   ontogeneze ; narůstání

T
terra   zemina ; půda
terra   zemina ; půda ; země
terra   pevnina ; souš ; zem
terreno   pozemek
tossico   otravný ; toxický
tossina   toxin
tundra   tundra
turbina   turbína
turbina a gas   plynová turbína
tutela   poručenství ; úschova

U
ultravioletto   ultrafialový
umidità   vlhkost ; vláha
umidità   vlhkost
UNESCO   organizace pro vědu, kulturu a vzdělání ; UNESCO ; Unesco
urea   močovina

V
valanga   lavina
velenoso   jedovatý ; toxický
vento   vítr
viscosità   viskozita ; vazkost
vulcano   sopka


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.