Italian to Czech<br/> Dictionary of Logistics

Italian to Czech
Dictionary of Logistics

 Italian to Czech<br/> Dictionary of Logistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
accessibilità   přístupnost
accomodamento   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
accordo   shoda
acquisto   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování
addizionare   sečíst ; udělat součet
agenzia   úřad
agire   jednat ; činit
algoritmo   algoritmus
allegato   příloha
allerta   alarm ; poplach
alternativa   alternativa
amministrazione   administrace
ammortizzare   zmírnit ; ztlumit ; ztlumit pád
aria   vzduch ; ovzduší
articolo   zboží
associazione   sdružení ; asociace
atmosfera   atmosféra
attivazione   aktivace
attività   aktivita ; činnost
attività   obchod
autenticazione   ověření ; autentizace
autore   autor
autorità   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
azionamento   operace
azione   čin
azoto   dusík

B
biglietto   jízdné
browser   webový prohlížeč
buttare   odhodit ; vyhodit ; zahodit

C
calcolo   kalkulace ; propočet ; výpočet
cambio   směna ; výměna
canale   kanál
capacità   kapacita ; objem ; obsah
capitale   kapitál
capitale   hlavní město
caratteristica   vlastnost
carbonio   uhlík
carico   užitečné zatížení ; náklad
causa   příčina ; důvod
cavo   kabel
cessare   dokončit ; ukončit ; skončit
ciclo   cyklus
città   velkoměsto ; metropole
classificazione   kategorizace ; klasifikace ; třídění
cliente   zákazník ; klient ; odběratel
codice   kód
collegare   propojovat ; spojit ; spojovat ; propojit
collo di bottiglia   úzké místo
competenza   kompetence
completo   kompletní ; dokonalý
componente   komponenta
concetto   koncepce ; koncept
conducente   řidič ; šofér
conduttura   potrubí
configurazione   konfigurace
connessione   spojení ; vazba
consegna   zásilka
consorzio   konsorcium ; syndikát
container   kontejner ; přepravka
contare   očíslovat
contratto   smlouva ; kontrakt
contributo   příspěvek
controllare   kontrolovat ; ovládat ; řídit
controllare   kontrolovat ; revidovat
controllo   kontrola
controllo   nadvláda ; převaha
convalidazione   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
convogliatore   dopravník ; transportér ; dopravní pás
costo   cena
costo   náklady ; výdaje
costruzione   konstrukce ; stavba ; struktura
crittografare   zakódovat ; zašifrovat ; šifrovat ; kódovat
cronometrare   změřit čas
cruscotto   palubní deska

D
data mining   data mining
database   databáze
decreto   nařízení ; dekret ; výnos
densità   hustota
deposito   skladiště
destinario   příjemce ; adresát
dettagliante   maloobchodník
dettaglio   detail
discutere   hádat se ; přít se
distributore   distributor
distributore   dodavatel
distribuzione   distribuce
distribuzione   distribuce
documento   dokument ; listina ; doklad

E
elemento   prvek ; element
esemplare   model
esportazione   vývoz ; export
espresso   rychlík
est   východ
evidente   prostý ; jednoduchý ; zjevný ; zřejmý ; evidentní ; očividný

F
fabbricazione   výroba
fascio   svazek ; snop
fatturato   obrat
flessibilità   ohebnost ; pružnost
fonte   pramen ; zdroj ; původ
funzione   fungování ; chod
funzione   funkce
furgone   dodávka
fusione   sjednocení ; sloučení ; splynutí ; fúze

G
giuntura   spoj
globalizzazione   globalizace
guadagno   prospěch

I
idrogeno   vodík ; H
imballaggio   balení
importare   dovážet ; importovat ; dovézt
importazione   dovoz
ingiungere   nařídit ; přikázat ; rozkazovat ; rozkázat
intelligenza artificiale   umělá inteligence
internet   Internet ; internet
intero   celý
inventario   inventarizace ; inventura
inventario   inventář

L
legge   zákon
licenza   povolení ; licence
logistica   logistika

M
magazzino   skladiště
maggioranza   většina
massa   množství
mediana   střední hodnota ; medián
medio   průměrný
merce   zboží
messaggero   kurýr ; posel
messaggio   zpráva
mezzo   střední hodnota ; průměr
modo   způsob
mostrare   ukázat ; demonstrovat ; předvést ; prezentovat

N
nord   sever

O
occupazione   zaměstnání ; práce
offerta   nabídka ; oferta
omettere   vynechat ; opominout ; přeskočit
ora   hodina
ordine   objednávka
ordine   prvotřídní ; vynikající ; prvořadý
ordine   příkaz ; rozkaz ; povel
ordine   organizace ; uspořádání
organizzazione   uspořádání ; organizace
organizzazione   organizace
ossigeno   kyslík
ottimizzazione   optimalizace
ovest   západ

P
parte   díl ; podíl ; část
parte   kus ; díl ; podíl ; část
partita   množina
peso   váha
peso   váha
pianificare   hodlat ; chystat se ; plánovat
piano   plán
piatto   rovný ; plochý
polizza di carico   nákladní list ; konosament
posare   pokládat ; umístit ; položit
posta elettronica   elektronická pošta ; e-mail
posto   pozice
predizione   předpověď
preparare   přichystat ; připravit
prerogativa   přednostní právo ; výhradní právo ; výsadní právo ; privilegium ; výsada
presentare   představovat ; představit ; uvádět ; uvést
presente   nynější ; přítomný ; současný
presente   současnost
previsione   předpověď ; prognóza
prezzo   cena
principale   hlavní ; podstatný
procedura   procedura ; pochod ; postup ; proces
processo   proces
procurare   přimět
prodotto   produkt
produttività   produktivita
produzione   výroba
profitto   výtěžek ; profit ; zisk
progettare   navrhnout
progettazione   plánování
promozione   reklama
protocollo   protokol

Q
qualità   kvalita

R
rapporto   transakce
rapporto   reportáž ; zpráva
rappresentazione   produkce
ratifica   ratifikace ; schválení ; potvrzení
recinto   ohrada ; plot ; ohrazení ; oplocení
resa   výnos ; výtěžek
rete   síť
ricco   bohatý
ritardo   zpoždění ; prodlení ; zdržení ; odklad

S
scarto   odpad
scelta   volba ; výběr
servizi   služby
servizio   obsluha ; služba ; servis
significato   smysl ; význam
sistema   systém ; soustava
sito   internetová stránka ; webpage
sovraccaricare   přetížit
spartizione   segmentace ; rozdělení
standardizzazione   normalizace ; standardizace
strategia   strategie ; schéma
sud   jih
sviluppare   zpracovat ; zpracovávat

T
tabellone   deska
tassa   clo
tavolozza   paleta
telefono cellulare   mobilní telefon ; mobil
tempo   čas
totale   celek
totale   celkový ; úplný
traffico   doprava ; provoz
trasportatore   dopravce
trasporto   odeslání
trasporto   dopravné
trasporto   doprava ; přeprava ; přemístění
trasporto   doprava ; přeprava
trust   kartel ; trust

V
valore   hodnota ; cena
valutare   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
valutare   ohodnotit ; ocenit ; odhadnout
vantaggio   výhoda
velocità   rychlost
vincolo   omezení
volt   volt

W
Web   World Wide Web ; WWW


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.