Italian to Czech<br/> Dictionary of Real Estate

Italian to Czech
Dictionary of Real Estate

 Italian to Czech<br/> Dictionary of Real Estate

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
accettazione   akceptace ; přijetí
accomodamento   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
accordo   dohoda
accordo   smlouva
acquirente   kupec ; kupující
acquisto   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování
acquisto   pořízení ; nákup ; koupě
acro   akr
affittare   pronajmout
affitto   nájemné ; činže
affittuario   nájemník ; nájemce ; pachtýř
agente   agent
agenzia   filiálka ; pobočka
agenzia   úřad
agenzia   agentura
aggiudicazione   rozhodnutí ; rozsudek
alternativa   alternativa
ambiente   okolí ; prostředí ; životní prostředí
ambito   dosah ; rámec
amministratore   administrátor ; správce
ammortamento   odpis
ammortamento   odpis
ammortizzare   amortizovat ; umořovat ; umořit ; odepsat ; odpisovat
annessione   anexe ; přivlastnění
appaltante   pronajímatel
applicazione   aplikace ; použití
arbitraggio   směnečná arbitráž
architetto   architektka
arco   klenba
arco   oblouk
assicurazione   pojistka
assicurazione   pojištění
asta   dražba
attesa   očekávání
attico   mansarda ; podkroví ; půda
avviamento   dobrá pověst ; goodwill
azionista   akcionář

B
bagno   koupelna
banca   banka
bancarotta   bankrot ; úpadek ; krach
base   základna ; podklad ; báze
beneficiario   beneficient ; příjemce
biglietto   bankovka
biografia   biografie ; životopis
borsa   burza
brevetto   patent
bungalow   chalupa ; chata

C
cambiamento   proměna ; transformace ; změna ; přeměna ; záměna ; výměna
cambio   směna ; výměna
camino   krb
candidato   kandidát
candidato   kandidát
capitale   kapitál
capitale   hlavní město
capitale   jistina
casa   bydliště ; příbytek ; obydlí
cauzione   kauce
cementare   betonovat ; vybetonovat
cemento   beton
ciclo economico   hospodářský cyklus
cintura verde   městský park
cliente   klient
cliente   zákazník ; klient ; odběratel
collezione   sbírka ; kolekce
colonna   sloup ; sloupec ; sloupek
comando   rozkaz ; příkaz
comitato   komise ; výbor
compensare   anulovat ; zrušit
compensazione   kompenzace
competente   oprávněný ; kompetentní
competizione   konkurence
competizione   soupeření
concessione   povolení ; koncese
concessione   koncese
concorrente   rival ; soupeř ; protivník ; konkurent ; sok
condurre   vést ; zavést
confermare   ratifikovat
coniuge   manželka ; partner ; choť
consorzio   konsorcium ; syndikát
conto   faktura ; účet
conto economico   výkaz zisku a ztráty
contratto   smlouva ; kontrakt
convalidazione   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
correzione   oprava
costruire   budovat ; stavět ; konstruovat ; zkonstruovat ; vybudovat ; postavit
costruttore   stavitel
costruzione   konstrukce ; stavba ; struktura
creazione   založení
credere   věřit
credito   kredit ; úvěr
credito legale   pohledávka
creditore   věřitel

D
debito   debet
debito   dluh
debitore   dlužník
delegazione   delegace
deposito   depozitář ; sklad
descrivere   popisovat ; vylíčit ; popsat
direttore   ředitel
direzione   management ; řízení ; vedení
disapprovazione   nesouhlas
discesa   sklon ; spád
donare   darovat
dovere   povinnost ; závazek

E
eccezione   výjimka
edificio   stavba ; budova ; dům
equilibrio   rovnováha
equità   spravedlnost
erede   dědic
erosione   eroze
esecutore   vykonavatel ; exekutor
espropriazione   vyvlastnění
espropriazione   vyvlastnění
ettaro   hektar

F
fabbrica   továrna
facciata   průčelí ; fasáda
fedeltà   závazek ; věrnost
fiducia   důvěra
firma   podpis
fondamento   základ

G
garanzia   záruka
gestione   management
giudizio   rozsudek ; soud
grado   stupeň

I
iarda   yard
immobile   nemovitost
imposta   odvod ; daň ; poplatek
indice   rejstřík ; index
industria mineraria   těžení ; těžba
inflazione   inflace
influsso   vliv
infrastruttura   infrastruktura
ingresso   hala ; vestibul ; předsíň ; foyer
innalzare   vztyčit ; vybudovat
integrale   vestavěný ; integrální ; zabudovaný
interesse   úrok
intermediario   zprostředkovatel ; prostředník
intitolare   nazvat ; pojmenovat
investimento   investice ; investování
investimento   investice
ipoteca   hypotéka
ispezione   inspekce
IVA   daň z přidané hodnoty ; DPH

L
lascito   dědictví
latitudine   zeměpisná šířka
legame chimico   vazba
licenza   povolení ; licence
licenza   licence
limitazione   restrikce ; omezení
limite   limit ; hranice ; mez
lista   seznam
longitudine   zeměpisná délka

M
mansarda   mansarda
mattone   cihla
mediazione   zprostředkování
meditare   spekulovat
meridiano   poledník ; zeměpisná délka
miglio   míle
miglioramento   zlepšení
mille   tisíc
modifica   modifikace ; úprava ; změna
modificare   změnit
modo   způsob ; postup
monumento commemorativo   památník ; monument ; pomník
moratoria   moratorium
morte   zánik ; smrt
multa   zástava

N
necessitare   potřebovat ; vyžadovat ; požadovat ; žádat
notaio   notář

O
obbligazione   obligace ; dlužní úpis
offerta   nabídka ; oferta
offerta   nabídka
offrire   nabídnout ; nabízet
opzione   opce
ordinamento   vyhláška ; nařízení ; předpis
ostacolo   překážka

P
paesaggio   krajina
pagamento   úhrada
pagamento anticipato   placení předem
panorama   vyhlídka ; výhled
parte   segment ; část
passività   zadluženost ; závazek
pavimento   podlaha ; zem
penetrare   vstup bez povolení ; vniknutí
piano   patro ; podlaží ; poschodí
politica   politika
pompa di calore   tepelné čerpadlo
posizione   poloha
possesso   vlastnictví
pozzo   studna
pozzo nero   žumpa
precedenza   priorita ; přednost
preclusione   prekluze
prenotazione   rezervace
prestare   půjčit ; zapůjčit
prestatore   věřitel ; půjčovatel
prestito   půjčka ; úvěr
prezzo   cena
profitto   výtěžek ; profit ; zisk
proprietà   držení ; vlastnictví
proprietà   pozemky
proprietà   majetek ; vlastnictví
proprietario   vlastník ; držitel ; majitel
proprietario   majitel ; vlastník

Q
querelante   žalobce

R
raccomandazione   doporučení
radon   radon
ratifica   ratifikace ; schválení ; potvrzení
reciprocità   vzájemnost
Registro di sistema   registr ; soupis
remunerazione   platba
resa   výnos ; výtěžek
residenza   bydliště
responsabilità   odpovědnost ; povinnost
resto   zůstatek ; reziduum ; zbytek
revoca   stornování ; odvolání ; zrušení
riassicurazione   zajištění
ricevente   příjemce ; adresát
ricevuta   stvrzenka ; kvitance
richiesta   poptávka
ricompensa   odměna
riconciliazione   smíření ; smír
ricostruzione   rekonstrukce ; přestavba
rinuncia   zřeknutí se
riparazione   oprava
risarcimento   náhrada škody ; odškodnění
rischiare   riskovat
rischio   nebezpečí ; riziko
rivalutazione   přehodnocení ; revalvace
rurale   venkovský ; vesnický

S
sconto   rabat ; sleva
sfruttamento   exploatace ; využívání
sicurezza   bezpečí ; bezpečnost
significare   znamenat
sito   internetová stránka ; webpage
soddisfacimento   uspokojení
soffitto   strop
sostenere   podporovat
stato patrimoniale   rozvaha
stimare   ctít ; respektovat
subappaltatore   subdodavatel
suburbano   předměstský
superstrada   dálnice

T
tenuta   majetek ; statek
termine   termín ; pojem
terra   zemina ; půda
terrazza   terasa
terreno   pozemek
trave   nosník
trust   kartel ; trust
tutore   opatrovník ; správce

U
uguaglianza   rovnocennost ; rovnost
utilità   prospěšnost ; užitečnost ; užitek

V
valore   hodnota ; cena
valutare   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
valutare   ohodnotit ; ocenit ; odhadnout
venditore   prodejce
verificare   ověřit
vicolo   ulička
vita   životnost
volontà   vůle

Z
zona   zóna


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.