Japanese to Czech<br/> Dictionary of Accounting

Japanese to Czech
Dictionary of Accounting

 Japanese to Czech<br/> Dictionary of Accounting

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

アクティブにする   aktivovat
アノマリー   odchylka ; anomálie
インフレーション   inflace
オーバーヘッド   režie ; provozní režie
クラブ [kurabu]   společnost ; sdružení ; spolek ; klub ; cech
コピー   kopie ; opis
コピー   opis
コングロマリット [konguromarituto]   konglomerát ; koncern ; smíšený koncern
セーフガード   ochrana ; opatření ; záruka
たくわえ [takuwae]   zásoba
チーム   družstvo ; tým ; mužstvo
パッケージ   obal
ボーナス   prémie ; bonus
ライセンス [raisensu]   licence
レジストリ [rejisutori]   registr ; soupis
一味 [ichimi]   gang ; banda ; skupina ; tlupa
一団 [ichidan]   banda ; tlupa
下請業者   subdodavatel
予算 [yosan]   rozpočet
予約 [yoyaku]   rezerva
交通 [koutsuu]   doprava ; provoz
付け値 [tsukene]   nabídka ; oferta
代償 [daishiyou]   kompenzace
仲買人 [nakagainin]   velkoobchodník
企業家 [kigiyouka]   podnikatel
会社 [kaishiya]   podnik ; firma
会計学 [kaikeigaku]   účetnictví
体制 [taisei]   uspořádání ; organizace
余り [anmari]   nadbytek ; přebytek ; nadmíra
保証書 [hoshiyoushiyo]   záruka ; ručení
保証書 [hoshiyoushiyo]   záruka
保証金 [hoshiyoukin]   záruka ; záloha ; kauce
借り方 [karikata]   debet
借金 [shiyatukin]   dluh
偽造 [gizou]   padělání
債券 [saiken]   obligace ; dlužní úpis
債券 [saiken]   dlužní úpis ; obligace ; dluhopis
債権者 [saikenshiya]   věřitel
償還 [shiyoukan]   splacení­ ; splátka
優待券 [yuutaiken]   poukaz ; tiket ; kupon ; bon
免許 [menkiyo]   povolení ; licence
免責事項   zřeknutí se ; odmítnutí ; odvolání
公証人 [koushiyounin]   notář
出で立ち [idetachi]   vybavení ; výstroj
判断 [handan]   posudek
利息 [risoku]   úrok
利益 [riyaku]   výtěžek ; profit ; zisk
利益 [riyaku]   výtěžek ; zisk
前払い [maebarai]   záloha
割引 [waribiki]   rabat ; sleva
割当て [wariate]   kvóta
助成金 [jiyoseikin]   podpora
助言者 [jiyogonshiya]   konzultant ; poradce ; rádce
労働者 [roudoushiya]   pracovník ; pracující
勘定書 [kanjiyoushiyo]   účet
勘定書 [kanjiyoushiyo]   účet
包み紙 [tsutsumigami]   obal ; balení
協会 [kiyoukai]   sdružení ; asociace
印税 [inzei]   honorář ; licenční poplatek
参加 [sanka]   podílení se ; účast
収入 [shiyuuniyuu]   příjem
収入 [shiyuuniyuu]   výdělek ; příjem
収差 [shiyuusa]   odchylka ; úchylka ; deviace
取引所 [torihikijiyo]   burza
取消し [torikeshi]   stornování ; odvolání ; zrušení
受取り [uketori]   přijetí ; recepce
受取人 [uketorinin]   příjemce platby
合併 [gouhei]   sloučení ; fúze
合理化 [gourika]   racionalizace
商会 [shiyoukai]   firma
商品 [shiyouhin]   zboží
営業権   dobrá pověst ; goodwill
在庫   inventář
地所 [jishiyo]   pozemky
基金 [kikin]   nadace
報酬 [houshiyuu]   odměna ; plat ; mzda
売上高 [uriagedaka]   obrat
大多数 [daitasuu]   většina
子会社 [kogaishiya]   dceřiná společnost ; pobočka
定足数 [teisokusuu]   kvorum
実業家 [jitsugiyouka]   obchodník
家賃 [yachin]   nájemné ; činže
封筒 [fuutou]   obal
小切手 [kogitute]   šek
小遣い [kozukai]   grant ; příděl ; kapesné
工夫 [kufuu]   pracovník ; dělník
年金 [nenkin]   důchod ; penze
年金 [nenkin]   renta ; anuita ; důchod
廃止 [haishi]   derogace ; zrušení ; odvolání
弁護士 [bengoshi]   právní zástupce ; obhájce ; advokát
弁護士 [bengoshi]   právník ; advokát ; zmocněnec
従業員 [jiyuugiyouin]   zaměstnanec
忠誠 [chiyuusei]   závazek ; věrnost
所有 [shiyoyuu]   vlastnictví
所有物 [shiyoyuubutsu]   majetek ; vlastnictví
払い戻し [haraimodoshi]   vrácení peněz ; refundace
投資 [toushi]   investice ; investování
抗議 [kougi]   protest
抵当 [teitou]   hypotéka
担保 [tanpo]   zástava ; záruka
指導 [shidou]   management ; řízení ; vedení
掛け [kake]   kredit ; úvěr
推測 [suisoku]   dohad ; odhad
提案 [teian]   návrh
損失 [sonshitsu]   ztráta
損失 [sonshitsu]   ztráta
支店 [shiten]   filiálka ; pobočka
支払い [shiharai]   úhrada
支払い能力 [shiharainouriyoku]   platební schopnost ; solventnost
放射 [houshiya]   emise ; vysílání ; vyzařování
文書 [monjiyo]   dokument ; listina ; doklad
料金 [riyoukin]   poplatek
日刊新聞 [nitukanshinbun]   denní
日記 [nituki]   deník ; diář
有効にする   aktivovat ; zapnout
材料 [zairiyou]   materiál ; hmota
株 [kabu]   akcie
株主 [kabunushi]   akcionář
楽団 [gakudan]   kapela
権限 [kengen]   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
残り [nokori]   zůstatek ; reziduum ; zbytek
決定 [ketutei]   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
流動性 [riyuudousei]   likvidita
減価償却 [genkashiyoukiyaku]   odpis
特許 [totukiyo]   patent
独占 [dokusen]   monopol
現金 [genkin]   hotové peníze
生活協同組合 [seikatsukiyoudoukumiai]   družstvo
生産物 [seisanbutsu]   produkt
申し出 [moushide]   nabídka
異議 [igi]   námitka
登録 [touroku]   registrace ; zapsání ; zápis
秩序 [chitsujiyo]   organizace ; uspořádání
税金 [zeikin]   daň ; zdanění
管理 [kanri]   správa
簿記 [boki]   účetnictví
索引 [sakuin]   rejstřík ; index
組織 [soshiki]   organizace
結果 [ketuka]   výsledek
給与 [kiyuuyo]   příjem
罰金 [batukin]   zástava
義務 [gimu]   povinnost ; závazek
職員 [shiyokuin]   zaměstnanci ; personál ; štáb
職員 [shiyokuin]   personál ; osádka ; osazenstvo
航海日誌 [koukainitushi]   deník
蓋 [gai]   kryt ; víko ; obal
融合 [yuugou]   sjednocení ; sloučení ; splynutí ; fúze
装備 [soubi]   výstroj
装備 [soubi]   zařízení ; vybavení ; výstroj ; výbava
製造 [seizou]   výroba
製造 [seizou]   výroba
製造 [seizou]   produkce
見積もり [mitsumori]   odhadnutí ; ocenění
記載事項 [kisaijikou]   zápis
訴え [ututae]   odvolání
証券市場 [shiyoukenshijiyou]   burza cenných papírů
評価 [hiyouka]   vyhodnocení ; zhodnocení ; ocenění
評価 [hiyouka]   hodnocení ; ocenění ; odhad
請求書 [seikiyuushiyo]   faktura ; účet
負債 [fusai]   zadluženost ; závazek
財産 [zaisan]   majetek ; statek
販売 [hanbai]   prodej ; odbyt
買付け [kaitsuke]   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování
貸し手 [kashite]   věřitel ; půjčovatel
貸付金 [kashitsukekin]   půjčka ; úvěr
貸借対照表 [taishiyakutaishiyouhiyou]   rozvaha
費用 [hiyou]   náklady
費用 [hiyou]   náklady ; výdaje
資本 [shihon]   kapitál
資産 [shisan]   aktiva ; majetek
購入 [kouniyuu]   pořízení ; nákup ; koupě
転換 [tenkan]   konverze ; přeměna ; změna
送金 [soukin]   úhrada
連合 [rengou]   svaz ; unie ; sdružení
連立 [renritsu]   sdružení ; koalice
逸脱 [itsudatsu]   odchylka
運送屋 [unsouya]   přepravce
選択権 [sentakuken]   opce
部分 [bubun]   kus ; díl ; podíl ; část
部分 [bubun]   díl ; podíl ; část
配当 [haitou]   dividenda
配給 [haikiyuu]   příděl
関税 [kanzei]   clo
関税 [kanzei]   clo
集団 [shiyuudan]   seskupení ; skupina
雇用者 [koyoushiya]   zaměstnavatel
預金 [yokin]   depozitář ; sklad


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.