Japanese to Czech<br/> Dictionary of Business

Japanese to Czech
Dictionary of Business

 Japanese to Czech<br/> Dictionary of Business

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

アンケート   dotazník
インフレーション   inflace
オーバーヘッド   režie ; provozní režie
お返し [okaeshi]   platba
カタログ [katarogu]   katalog
キオスク [kiosuku]   kabina ; stánek ; bouda ; budka
グラフ [gurafu]   graf
コピー   opis
コピー   kopie ; opis
サービス   obsluha ; služba ; servis
ストライキ [sutoraiki]   stávka
たくわえ [takuwae]   zásoba
チーム   družstvo ; tým ; mužstvo
デザイン [dezain]   návrh
デビュー   zavedení ; uvedení ; debut
テレタイプ [teretaipu]   dálnopis ; telex
ドアボーイ   portýr ; vrátný
トラスト [torasuto]   kartel ; trust
トラック [toratuku]   nákladní auto
なしとげる [nashitogeru]   dosahovat ; dosáhnout ; docílit
モットー   heslo ; motto ; slogan
ライセンス [raisensu]   licence
ラベル [raberu]   etiketa ; nálepka ; visačka ; značka
一致 [ituchi]   souhlas
不一致 [fuituchi]   nesouhlas ; neshoda
不当廉売 [futourenbai]   dumping
世論調査 [yoronchiyousa]   průzkum ; anketa
中間 [chiyuukan]   střední hodnota ; průměr
予期 [yoki]   očekávání
予算 [yosan]   rozpočet
事務員 [jimuin]   úředník
事務室 [jimushitsu]   kancelář
交渉 [koushiyou]   vyjednávání ; jednání
人的資源 [jintekishigen]   lidská síla ; pracovní síla
付け値 [tsukene]   nabídka ; oferta
代価 [daika]   cena
代償 [daishiyou]   kompenzace
仲裁人 [chiyuusainin]   zprostředkovatel ; prostředník
企業 [kigiyou]   obchod
企業家 [kigiyouka]   podnikatel
休暇 [kiyuuka]   dovolená
休暇 [kiyuuka]   dovolená ; prázdniny
会社 [kaishiya]   podnik ; firma
会計士 [kaikeishi]   účetní
会計学 [kaikeigaku]   účetnictví
会議 [kaigi]   konference
伝言 [tsutegoto]   zpráva
伝達 [dentatsu]   komunikace
余り [anmari]   nadbytek ; přebytek ; nadmíra
作品 [sakuhin]   dílo
使用可能 [shiyoukanou]   disponibilní ; použitelný ; přístupný ; dostupný
供給者 [kiyoukiyuushiya]   dodavatel
依頼人 [irainin]   klient
価値 [kachi]   cena ; hodnota
価値 [kachi]   hodnota ; cena
保証書 [hoshiyoushiyo]   záruka
保険 [hoken]   pojištění
修理 [suri]   oprava
借金 [shiyatukin]   dluh
値段 [nedan]   cena
値段 [nedan]   cena
倫理学 [rinrigaku]   etika
債務超過 [saimuchiyouka]   nesolventnost ; insolvence ; platební neschopnost
償還 [shiyoukan]   splacení­ ; splátka
免許 [menkiyo]   povolení ; licence
入り用 [iriyou]   potřeba
出会い [deai]   setkání ; schůzka
出会い [deai]   setkání
分析 [bunseki]   analýza ; rozbor
分配 [bunpai]   distribuce
初心者 [shiyoshinshiya]   začátečník ; nováček
利息 [risoku]   úrok
利点 [riten]   výhoda
利益 [riyaku]   výtěžek ; profit ; zisk
利益 [riyaku]   výtěžek ; zisk
制約 [seiyaku]   omezení
制限 [seigen]   restrikce ; omezení
割引 [waribiki]   rabat ; sleva
助言 [jiyogon]   rada
助言者 [jiyogonshiya]   konzultant ; poradce ; rádce
努力 [doriyoku]   práce
労働 [roudou]   práce
労働者 [roudoushiya]   pracovník ; pracující
労働者 [roudoushiya]   pracovník
勘定書 [kanjiyoushiyo]   účet
区画 [kukaku]   oddělení
区画 [kukaku]   oddělení ; divize ; oddíl
協定 [kiyoutei]   dohoda
協定 [kiyoutei]   smlouva ; pakt
協定 [kiyoutei]   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
博覧会 [hakurankai]   veletrh
卸売 [oroshiuri]   velkoobchod
参加者 [sankashiya]   účastník
収入 [shiyuuniyuu]   výdělek ; příjem
収入 [shiyuuniyuu]   výnos ; výtěžek
収入 [shiyuuniyuu]   příjem
取り引き [torihiki]   transakce
受諾 [jiyudaku]   akceptace ; přijetí
合い言葉 [aikotoba]   heslo
同僚 [douriyou]   spolupracovník ; kolegyně ; kolega
同意 [doui]   souhlas
同意 [doui]   svolení ; souhlas
名刺 [meishi]   vizitka
告発 [kokuhatsu]   stížnost ; obžaloba
品物 [shinamono]   artikl
商会 [shiyoukai]   firma
商品 [shiyouhin]   zboží
商品 [shiyouhin]   zboží
商業 [shiyougiyou]   obchod
商標 [shiyouhiyou]   druh ; značka ; model ; typ
問題 [mondai]   problém
営業権   dobrá pověst ; goodwill
困難 [konnan]   obtížnost
図 [zu]   diagram
図表 [zuhiyou]   tabulka
報酬 [houshiyuu]   odměna ; plat ; mzda
報酬 [houshiyuu]   odměna
売上高 [uriagedaka]   obrat
売店 [baiten]   stánek
大望 [taimou]   touha ; sen ; ambice
契約 [keiyaku]   smlouva ; kontrakt
契約 [keiyaku]   obchod
姓 [sou]   příjmení
委員会 [iinkai]   komise ; výbor
子会社 [kogaishiya]   dceřiná společnost ; pobočka
官僚政治 [kanriyouseiji]   byrokracie
宣伝 [senden]   reklama
容量 [youriyou]   kapacita ; objem ; obsah
専門職 [senmonshiyoku]   povolání
小冊子 [shiyousatushi]   prospekt ; brožura
小切手 [kogitute]   šek
小包 [kozutsumi]   balení ; svazek ; balík
小包み [kozutsumi]   balík
小銭 [kozeni]   drobné
工夫 [kufuu]   pracovník ; dělník
市場 [shijiyou]   tržiště
市販 [shihan]   marketing
帳付け [chiyouzuke]   účetní
平均 [heikin]   průměr
年金 [nenkin]   důchod ; penze
広告 [koukoku]   propagace ; reklama ; inzerát
店 [ten]   obchod ; krám
弁護士 [bengoshi]   právník ; advokát ; zmocněnec
弁護士 [bengoshi]   právní zástupce ; obhájce ; advokát
役人 [yakunin]   úředník
従業員 [jiyuugiyouin]   zaměstnanec
志願兵 [shiganhei]   dobrovolník
成功 [seikou]   úspěch
所有権 [shiyoyuuken]   držení ; vlastnictví
所有物 [shiyoyuubutsu]   majetek ; vlastnictví
所有者 [shiyoyuushiya]   majitel ; vlastník
所有者 [shiyoyuushiya]   vlastník ; držitel ; majitel
批准 [hijiyun]   ratifikace ; schválení ; potvrzení
投資 [toushi]   investice ; investování
抵当 [teitou]   hypotéka
拒否 [kiyohi]   odmítnutí
拒絶 [kiyozetsu]   zamítnutí ; odmítnutí
指令 [shirei]   směrnice ; předpis ; pokyn
指導 [shidou]   management ; řízení ; vedení
授業 [jiyugiyou]   kurz ; školení
掛け [kake]   kredit ; úvěr
接近 [setukin]   přístup
援助 [enjiyo]   pomoc ; asistence ; výpomoc ; podpora
損失 [sonshitsu]   ztráta
損失 [sonshitsu]   ztráta
操作 [sousa]   operace
支店 [shiten]   filiálka ; pobočka
支持 [shiji]   podpora ; opora
料金 [riyoukin]   poplatek
料金 [riyoukin]   poplatek
料金 [riyoukin]   poplatek
日記 [nituki]   deník ; diář
期待 [kitai]   očekávání
材料 [zairiyou]   materiál ; hmota
株 [kabu]   akcie
案 [tsukue]   plán
検査官 [kenshiyoukan]   inspektor
標本 [hiyouhon]   ukázka ; vzorek
標識 [hiyoushiki]   značka ; znak
権利 [kenri]   právo
権限 [kengen]   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
欠点 [ketuten]   defekt ; chyba ; nedostatek ; závada ; kaz
欺瞞 [giman]   oklamání ; podvod
残り [nokori]   zůstatek ; reziduum ; zbytek
法 [hou]   zákon
法人 [houjin]   korporace
注意 [chiyuui]   pozornost
流通 [riyuutsuu]   distribuce
消費者 [shiyouhishiya]   spotřebitel ; konzument
添付ファイル [tenpufuairu]   příloha
熟練 [jiyukuren]   zručnost ; dovednost
特権 [totuken]   přednostní právo ; výhradní právo ; výsadní právo ; privilegium ; výsada
環境 [kankiyou]   prostředí
生活協同組合 [seikatsukiyoudoukumiai]   družstvo
生産物 [seisanbutsu]   produkt
産出高 [sanshiyutsudaka]   výtěžek ; výnos
産業 [sangiyou]   průmysl
用紙 [youshi]   formulář ; tiskopis
用語 [yougo]   termín ; pojem
申し出 [moushide]   nabídka
発明 [hatsumei]   inovace ; novinka ; vynález
発表 [hatupiyou]   prezentace
目的 [mokuteki]   záměr ; účel ; cíl
相場 [souba]   tarif ; sazba
相場師 [soubashi]   spekulant
禁止 [kinshi]   zákaz
税金 [zeikin]   daň ; zdanění
積荷 [tsumini]   užitečné zatížení ; náklad
競争相手 [kiyousouaite]   konkurence
簿記 [boki]   účetnictví
紙幣 [shihei]   bankovka
経営 [keiei]   management
経営者 [keieishiya]   manažer ; řídící pracovník ; ředitel ; direktor ; správce
経済 [keizai]   hospodářství ; ekonomika
経済学 [keizaigaku]   ekonomie
経済学者 [keizaigakushiya]   ekonom
経験 [keiken]   zkušenost
締め切り [shimekiri]   termín ; lhůta
練習生 [renshiyuusei]   nováček ; učeň
罰金 [batukin]   pokuta
署名 [shiyomei]   podpis
義務 [gimu]   povinnost ; závazek
職 [shiyoku]   úloha ; práce ; úkol
職員 [shiyokuin]   zaměstnanci ; personál ; štáb
職場 [shiyokuba]   pracoviště
職業 [shiyokugiyou]   zaměstnání ; práce
職業 [shiyokugiyou]   kariéra
職業 [shiyokugiyou]   zaměstnání ; povolání
腕前 [udemae]   dovednost
船荷証券 [funanishiyouken]   nákladní list ; konosament
荷 [ni]   břemeno ; zatížení ; náklad ; zátěž
蓄え [takuwae]   zásoba
行政 [giyousei]   administrace
表 [omote]   tabulka
複写機 [fukushiyaki]   kopírovací stroj ; kopírka
複写機 [fukushiyaki]   kopírka
要求 [youkiyuu]   předpoklad ; požadavek
見習い [minarai]   učeň
観念 [kannen]   rezignace
解答 [kaitou]   řešení
言い訳 [iiwake]   omluva
記事 [kiji]   reportáž ; zpráva
許可 [kiyoka]   povolení ; svolení ; dovolení
診察 [shinsatsu]   konzultace ; porada
証明 [shiyoumei]   certifikace ; osvědčení ; potvrzení
証明書 [shiyoumeishiyo]   certifikát ; vysvědčení ; atest ; potvrzení ; osvědčení
詐欺 [sagi]   podvod
評議会 [hiyougikai]   rada ; koncil
請求書 [seikiyuushiyo]   faktura ; účet
謝罪 [shiyazai]   omluva
議長 [gichiyou]   generální ředitel ; předseda
譲歩 [jiyouho]   povolení ; koncese
負債 [fusai]   zadluženost ; závazek
財産 [zaisan]   majetek ; statek
販売 [hanbai]   prodej ; odbyt
販路 [hanro]   trh
貸付金 [kashitsukekin]   půjčka ; úvěr
費用 [hiyou]   náklady ; výdaje
貿易 [boueki]   obchod
資本 [shihon]   kapitál
資産 [shisan]   aktiva ; majetek
購入 [kouniyuu]   pořízení ; nákup ; koupě
超過勤務 [chiyoukakinmu]   přesčas
輸入品 [yuniyuuhin]   dovoz
輸入業者 [yuniyuugiyoushiya]   dovozce ; importér
輸出 [yushiyutsu]   vývoz ; export
輸出 [yushiyutsu]   vývoz ; export
追加料金 [tsuikariyoukin]   příplatek ; přirážka ; doplatek
追録 [tsuiroku]   příloha ; dodatek
送り主 [okurinushi]   odesílatel
通貨 [tsuuka]   měna
連携 [renkei]   spolupráce ; součinnost ; kooperace
遂行 [suikou]   provedení ; vykonání ; výkon
運転手 [untenshiyu]   řidič ; šofér
部局 [bukiyoku]   oddíl ; oddělení ; sekce ; úsek
部署 [bushiyo]   odbor ; oddělení ; sekce
配当 [haitou]   dividenda
配達 [haitatsu]   doručení ; dodání ; dodávka
金銭 [kinsen]   peníze
銓衡 [senkou]   selekce ; výběr
長 [tsukasa]   vedoucí ; šéf
関係者 [kankeishiya]   podílník
関税 [kanzei]   clo
集団 [shiyuudan]   seskupení ; skupina
雇用者 [koyoushiya]   zaměstnavatel
電話 [denwa]   telefon
需要 [jiyuyou]   poptávka
領収書 [riyoushiyuushiyo]   potvrzení ; stvrzenka
顧客 [kokiyaku]   zákazník ; klient ; odběratel


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.